Onomastik

Onomastik, dilbiliminin özel isimleri inceleyen bir dalıdır.
Onomastikçiler arasında, dilin tüm sözcüklerinin özel isimlerden türediğini iddia edenler bile var. Yunanca onomastikos dan gelir. (onoma = ad) adla ilgili demektir, adların kokeni ve anlamları ile uğraşan dilbilim dalıdır.ingilizce deki name takısı Onoma kelimesinden gelir