Toplam 3 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 3 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Paphlagonia Kaya Mezarları

 1. #1
  Status
  Çevrimdışı
  KUTAY - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  01 Kasım 2016
  Mesajlar
  306
  Beğenmiş
  99
  Beğenilmiş
  16

  Paphlagonia Kaya Mezarları

  Paphlagonia Ölü Gömme Gelenekleri
  Paphlagonia Bölgesi’nde kapsamlı kazı ve araştırmaların yeni başlaması nedeniyle bölgede
  hakkında bilgilerimiz oldukça azdır. Ancak ölü gömme gelenekleri bakımından özellikle kaya
  mezarları 19. yy. Avrupalı gezginlerin dikatini çekmiş ve araştırmalar bu merkezde
  yoğunlaşmıştır. Ancak Paphlagonia Bölgesi’nde kaya mezarlarından daha yaygın bir biçimde
  kullanılan mezar tipi ise tümülüslerdir. İlk olara Leonhard yaptığı araştırma gezilerinde
  bölgedeki tümülüsleri tespit etmiş ve haritada işaretleyerek fotoğraflamıştır.57 Ardından
  Jacopi ise Paphlagonia Kommagene arsındaki araştırma gezilerinde bölgedeki tümülüsleri
  tespit etmekle kalmamış, aynı zamanda Taşköprü Kırktepeler Tümülüslerini kazarak
  buluntularıyla birlikte yayınlamıştır58. Jakopi iki sezon sürdürdüğü kazılarının ilk sezonu olan
  1938 yılında, Taşköprü’de kazdığı iki tümülüsün mimarisinden çok, zengin buluntuları
  üzerinde durur. Bu mezarlardan 1 nolu tümülüs içersindeki lahitte, kötü korunmuş olsa da,
  iskeletin üzerinde yer yer elbise ve ayakkabı parçalarının bulunduğundan bahseder. Ayrıca
  altın diadem parçası, demir bir yüzük ve sağlam durumda seramik bulutuları yanındabir adet
  sitrigilis ile bu mezarı M.Ö. 6. yy.’a tarihlemiştir59. 1938 yılında ise Taşköprü Kırktepeler
  57 Leonhard 1915,103, 127,141, 244 vd.
  58 Jacopi 1937, 10 vd. Res. 26–31, Jacopi 1938, 5 vdd. Res.3–10.
  59 Jacopi 1937, 10 vd. Res. 26–31
  14
  Tümülüslerinden dördünü görmüşse de, kaçakçılar tarafından daha önce kazıldığını bildirir.
  Bu nedenle mimarileri üzerinde durmaz. Ancak özellikle gerek kendi bulduğu gerek se köyde
  yaptığı araştırmalardan elde ettiği malzemeleri tanımlar ve bu mezarlardan çıkan buluntuları
  M.Ö. 6. yy. ve M.Ö. 4. yy. sonu arasına tarihlendirir60.
  Jakopi’nin bu çalışmasının ardından, A. Gökoğlu yaptığı araştırma gezilerde onlarca tümülüs
  keşfetmiş, Osmanlıca tuttuğu “Paphlagonia Tümülüsleri” not defterine hepsini fotoğrafları ve
  tanımlarıyla ayrıntılı olarak yazmıştır. Bu notlarda özellikle dikkat çekici olan, köylüler
  tarafından kazılan ya da bulunan tümülüslerin çizimlerini yapmış, fotoğraflamış ve diğer
  tümülüs gelenekleriyle karşılaştırmış olmasıdır61.
  Gökoğlu tespit ettiği tümülüsleri Sinop, Bartın, Ulus, Eflani Ağlı, Devrakani, Daday,
  Kastamonu, Taşköprü, Boyabat, Araç, Safranbolu, Eskipazar, Kurşunlu, Orta Bucağı, Ilgaz,
  Tosya, Çankırı, İskilip Tümülüsleri olarak gruplandırmış ve yerlerinden ayrıntılıca
  bahsederken açılmış olan mezarların mimari olarak yorumlamış ve değerlendirmiştir.
  Çoğunlukla kaçak kaçak kazıcılar tarafından açılan mezarlardan özellikle, Kastamonu Baltacı
  Kuyucağı Köyü Kaypı Tümülüsü’nün tonozlu ve dikdörtgen mezar odası içersinde, bulunan
  girlantlı lahit dikkat çekicidir62. Ayrıca Safranbolu’nun Keten Köyü’ndeki tümülüs, Daday
  Honsalar Köyünde bulunan Tonoz Tepe tümülüsü, Araç Gemi Köyü tümülüsü ve Çankırı
  Ilgaz ilçesi Cendere Köyü tümülüsü Gökoğlu tarafından daha çok Roma Dönemine
  tarihlenmiştir. Gökoğlu sonrasında ise bölge tümülüsleri konusunda sistemli bir araştırma
  yapılmamıştır.
  Sonuç olarak Gökoğlu’nun yaptığı çalışmada görülebileceği gibi Paphlagonia Bölgesi’nde
  tümülüs geleneği önemli bir yer tutmakta ve kaya mezarlarından daha yaygın olarak
  kullanılmış oldukları görülmektedir. Ancak bölgede araştırma ve kazıların olmaması
  nedeniyle bu mezarların mimarisi, tipolojisi dönemsel yayılım alanları ve etkileşim süreçleri
  üzerine hala bir şey söylenememektedir.
  60 Jacopi 1938, 5 vdd. Res.3–10.
  61 Gökoğlu 1955, 44–57.
  62 a.g.e, 52 vdd. 2–5.
  15
  Paphlagonia Bölgesi’nde ölü gömme gelenekleri arasında lahitlere oldukça az rastlanır ve
  müzelerde görülen örnekler, daha çok Roma Dönemi Girlandlı lahitleri ve yine Roma
  Dönemine verilen az sayıdaki pişmiş toprak lahitlerdir.
  Bölgede dikkati çeken ise, lahitlerden oluşan bir nekropol anlayışı yerine özellikle Roma
  Döneminde, yan yana ve hatta iki katlı kaya mezarlarından oluşan nekropollerin olmasıdır.
  Roma Dönemi kaya mezar nekropollerinden en bilinenleri, Pompeiopolis kenti nekropolü63,
  Safranbolu Aşağıgüney Köy, Hacılarobası Köyü kaya nekropolü; Sinop Durağan ilçesi
  Terelik kayası kaya nekropolüdür. Bu nekropollerde görülen Roma Dönemi kaya mezarları,
  tonozlu basit bir cephede, bir kapı taşı ile kapatılan dikdörtgen bir girişin ardında tonozlu bir
  mezar odası ve bu odanın duvarlarına açılan, odanın büyüklüğüne göre değişen bir ile altı
  arasında arkosolyum tipinde ölü yatakları ile birbirinin kopyası şeklindedir.
  4. Paphlagonia Bölgesi Kaya Mezarları Araştırma Tarihi
  Paphlagonia Bölgesinde ilk olarak 19. yy. Avrupalı gezginleriyle birlikte başlayan
  araştırmalar, özellikle Anadolu sanatı içersinde ünik cephe mimarileri yanında yoğun
  ikonografik betimlemeleri ile görülen kaya mezarları üzerinde yoğunlaşmışıtr.
  Paphlagonia Bölgesini dolaşan ve kültürel envanterini tutan ilk araştırmacılardan özellikle
  Hirchfeld, sistematik araştırı sonucu, Kastamonu Evkaya, Kargı Ambarkaya, İskilip kaya
  mezarlarını keşfetmiş, çizim ve fotoğraflarıyla birlikte yayınlamıştır64. Daha sonra özellikle
  Halys Vadisinde coğrafi çalışmalar yapan Prusyalı memurlardan, Maercker, Kannenberg,
  Prittwitz ve Gaffron; Terelik kayası, Kapılıkaya ve Asarköyü kaya mezarları yanında; Besdut,
  Durağan Ambarkaya ve Osmancık kaya mezarlarını keşfetmişler ve Globus dergisinde önce
  Prittwitz ve Graffron ardından da Kannenberg yayınlamıştır65.
  Leonhard ise 1899, 1900 ve 1903 yıllarında Paphlagonia Bölgesi’nde yaptığı coğrafi,
  etnolojik ve arkeolojik araştırmalarında Kalekapi, Salarköy, Karakoyunlu, Urganci kaya
  mezarlarını keşfetmiş ve yayınlamıştır66. Leonhard’ın ardından G. Jakopi bölgede araştırmalar
  yapmış ve hatta Taşköprü Kırktepeler tümülüsünü kazmışsa da kaya mezarları üzerinde pek
  durmamıştır67. Kastamonu müzesi kurucu müdürü olan Gökoğlu ise, bölgeyi dolaşmış ve
  sadece kaya mezarları değil, tüm arkeolojik ve sanat tarihine dair verileri konularına göre
  63 Gökoğlu 1955,75.
  64Hirschfeld 1883, 275- 280; Hierscfeld, 1885.
  65Kannenberg 1895,101- 107; 120- 125.
  66 Leonhard 1902, 1- 37; Leonhard 1915.
  67Jacopi 1935; Jacopi 1938.
  16
  ayırdığı ve Osmanlıca tutuğu not defterlerine kaydetmiştir. Bu not defterlerinden birkaçını
  birleştirdiği ve özetlediği kitabını 1955 yılında yayınlamıştır68.
  Gökoğlunun ardından Akurgal kaya mezarlarından bazılarına değinde de69 von Gall’e kadar
  ciddi bir çalışma görülmemektedir. von Gall ise tüm sözü edilen erken verileri toplamış,
  dönemin yeni buluntuları eşliğinde kaya mezarlarını tanıtmış ve yeni bir tarihleme önerileri
  ile mezarları M.Ö. 5. yy. başından M.S. 3. yy. alığına yerleştirmiştir70.
  Sonuç olarak Paphlagonia Bölgesi kaya mezarları 19. yy.’dan başlayarak araştırmacıları
  cezbetse de, von Gall’in çalışmasından sonra bir bıçak gibi tüm araştırmalar kesilmiştir. Bu
  gün ise kazı ve araştırmalar bölgede tekrar, görülmeye başlansa da yerersizdir. Dolayısıyla
  Paphlagonia Bölgesi daha halen arkeolojinin üzerinde en az bilgiye sahip olduğu bir alandır.
  5. Paphlagonia Bölgesi Kaya Mezarları Yayılım Alanı
  Paphlagonia Bölgesi, kuzeyden güneye ardı ardına sıralanmış, doğu batı doğrultusunda uzan
  Küre Dağları, Ilgaz Dağları ve Köroğlu Dağları ile bölünmüştür (Harita). Bu zorlu coğrafya
  nedeniyle akarsu vadilerine sıkışan yerleşimler, yoğun bir ekonomik varlık gösterememiş,
  dolayısıyla Paphlagonia Bölgesi’nde güçlü bir siyasi birlik kurulamamışlardır. M.Ö. 8. yy.’da
  yoğunlaşan İon kolonizasyonuna kadar olan sürede kıyı şeridinden çok, verimli akarsu
  vadilerine yerleşmeyi seçen Paphlagonialı kabileler, dağınık bir karakter gösterir. Özellikle
  yerleşimlerde kıyı şeridinin tercih edilmemesi; kıyılara paralel uzanan dağlar nedeniyle
  yeterince tarım arazisinin bulunmayışı ve güvenli limanların olmayışı ile bu alanların
  ekonomik anlamda bir zenginlik sunamaması nedeniyledir. Her ne kadar İon
  kolonizasyonuyla birlikte kıyılar yerleşime açılmış olsa da, Sinope ve Amissos dışında
  tutulmak kaydı şartıyla korunaklı bu küçük limanlar, Hellenistik ve Roma Dönemine kadar
  büyük oranda Karadeniz’in doğusundaki ve kuzeyindeki zenginliklere ulaşmak için uğrak ve
  barınak yerlerinden öteye geçememiştir71.
  68 Gökoğlu 1955; F. Dökü, G. Dinç, F. Şimşek “Ahmet Gökoğlu Not Defterleri – Paphlagonia Bölgesi İlk
  Kültür Envanteri” Anadolu 30, 2008, 65–82.
  69 Akurgal 1955.
  70 von Gall1966.
  71 G.R. Tsetskhladze, Karadeniz'in Tarih ve Arkeolojisi Uzerine. Arkaik ve Klasik Donemlerde Karadeniz'de
  Ticaret: Bazi Gozlemler. Iskit ile Thrak Kral ve Seckin mezarlarini Kim Insa Etti? Anayurtlari Disindaki
  Ionialilar (2005) 9 – 37.
  17
  Demir Çağı ile birlikte, erken dönem anıtsal kaya mezarlarının yoğunluğu ile görüldüğü gibi
  Paphlagonia’nın merkezi, Amnias Vadisi’dir. Bu merkez sırasıyla Phryg, Kimmer, Lidya,
  Akhaemenid, Makedon ve Helenistik krallıkların kargaşalı dönemlerinden sonra, Bithynia ve
  Pontos krallıklarının eline geçse de, daha sonra güçlü Roma hâkimiyetini altına girmiştir.
  Dolayısıyla bu birçok egemen kültürün izini, Paphlagonia Bölgesi kaya mezarları’nda görmek
  oldukça doğaldır. Ayrıca yukarıda bahsedilen coğrafi durum, Paphlagonia kaya mezarlarına
  yansımış ve birbirine geçitlerle bağlanan geniş akarsu vadilerinde, özde aynı olsa da ayrıntıda
  farklı mimari anlatımlar oluşmuştur.
  Paphlagonia kaya mezar geleneği, M.Ö.5. yy.’ın başları birlikte Phrygia kaya mezar
  düşüncesi ve mimari anlayışı etkisi ile özellikle bölgenin merkezi olan Amnias Vadisinde
  ortaya çıkar. Ancak mimaride asıl, yerel ahşap konut mimarisinin kayaya cephesi ve planına
  yansıtılmışlığıdır. Bu gelenek kesintisiz olarak Hellenistik ve Roma Dönemi içlerine kadar
  devam eder. Paphlagonia kaya mezarlarının değişmeyen mimari geleneğine rağmen, ayrıntıda
  görülen farkları ile rahatlıkla dönemsel olarak ayrılabilmektedir.
  Paphlagonia Bölgesi kaya mezarları mimari ayrıntıları ile özde Amnias ve Halys vadisi olmak
  üzere iki ana grupda incelenebilmektedir. Ancak özellikle Hellenistik Dönemle birlikte bu
  vadiler dönemin büyük güçlerinden olan Bithynia ve Pontus kralıklarının eline geçmiş ve
  Paphlagonia Kralları daha çok Devrez ve Soğanlı Su Vadisi içersinde egemenliklerini
  sürdürmüşlerdir. Dolayısıyla kaya mezarları, daha çok bu vadilere kaymış ve mimaride
  Amnias ve Halys vadisi geleneğini sürdürmüşlerse de cephe ve planda görülen sadeleşme ve
  primitif anlatım, bu kaya mezarlarını erken dönem kaya mezarlarından ayırmaktadır.
  Amnias Vadisi kaya mezarları cephe mimarisi geleneğinde ilk olarak dikkati çeken, sütunlarla
  taşınan bir ön alanının varlığıdır. Bu sütunlar, genel olarak bir, üç arasında değişen sayılarda
  karşımıza çıkarlar ve ölçü farklılıkları olsa da form olarak birbirlerine tamamen benzer bir
  görüntü çizerler. Sütunlar, bazen dörtgen bir taban üzerine yerleştirilirken, çoğunlukla mezar
  zeminine oturan, geniş ve yüksek bir torusa sahip altlığa sahip, yukarıya doğru gittikçe
  incelen yuvarlak ve geniş gövdeli, dörtgen ya da boğa formlu sütun başlığına sahiptir. Bu
  sütunlarla taşınan ön odanın cephesi iki ya da üç kademeli kirişlerle çerçevelenmiştir. Üst örtü
  olarak ise beşik çatı, Durağan Terelik kayası kaya mezarına kadar istisnasız olarak Amnias
  Vadisi içersinde gelenekleşmiş ve özellikle Halys Vadisi güneyindeki İskilip ve Kargı kaya
  mezarlarını daha geç dönemde etkilemiştir. Ayrıca Amnias Vadisi kaya mezarların yoğun
  18
  kabartma bezemeli alınlığının olması bu vadiye özgü bir durumken etki alanı yine Halys
  Vadisi güneyindeki Kargı ve İskilip mezarlarına kadar genişler.
  Amnias Vadisi kaya mezarlarının planında bir, üç arasında değişen sütunla taşınan geniş bir
  ön alanın arkasında görülen, aynı konut mimarisinde karşılaşıldığı gibi merkezde olmayan bir
  kapı ile mezar odasına girilir. Dörtgen mezar odaları, çoğunlukla ahşap taklidi hatıl ve
  merteklerle bezenmiş, düz ya da üçgen tavanlıdır. İç döşemde ise büyük oranda ölü yatakları
  görülürken, mezar ön odaları ve ana odalarında ölü kültüne dair bir döşem görülmemektedir.
  Bu ana tip Hellenistik ve Roma Dönemi’nde, cephe mimarisinde ve planda sadeleşerek
  Paphlagonia Bölgesi’nde yaygınlaştığı gibi, Pontus ve Kappadokia’da bölgeleri kaya
  mezarlarını da etkiler.
  Daha çok Halys Vadisi kuzeyinde Bafra ile Vezirköprü’de yoğunlaşan ve geç örnekleri
  Çorum Alaca’da görülen kaya mezarları ise Amnias Vadisi kaya mezar geleneğinden
  farklılaşır. Cephe mimarisinde, üç beş arasında değişen sayılarda sütunlar görülmektedir. Bu
  sütunların yayvan, geniş ve yüksek olmayan toruslu sütun altlığı üzerinde; yuvarlak formlu,
  yukarıya doğru incelerek yükselen ve üstte dörtgen bir sütun başlığı ile taşınan düz damlı ve
  kabartma bezemesiz bir mimari anlayış ile Halys Vadisi kaya mezarlarında gelenekselleşir.
  Burada dikkati çeken Amnias Vadisi kaya mezar cephelerinde görülen ahşap mimari taklidi
  yerine, Halys Vadisinde sade, düz ve stabil bir mimari anlayışın seçilmiş olmasıdır. Planda da
  bu sade anlatım devam eder ve sütunlarla taşınan geniş ön alan ve merkezde olmayan kapı ile
  geçilen mezar odalarında hiçbir ahşap mimari taklidi anlatım görülmez. Ancak mezarların
  içersinde görülen klineler yanında Asar 1 ve 2 nolu kaya mezarlarında görülen banklar,
  bölgede başka hiçbir örnekle temsil edilmezler (Çiz. 13,14).
  Bu iki ana tip hem cephede hem de planda sadeleşerek M.Ö. 4. yy.’dan başlayarak Helenistik
  ve Roma Dönemin’de Halys Vadisinin güneyine, Devrez Vadisine ve Soğanlı Su vadisine
  doğru yayılmıştır. Ayrıca Halys Vadisi mimari geleneği, Pontus Bölgesi’nde, Kotyra kaya
  mezarları ve Amaseia kaya mezarlarını cephe mimarisi ile etkilemiştir. Aynı zamanda,
  özellikle Helenistik Dönemde Kappadokia Bölgesi, Alaca ve Göreme kaya mezarlarında
  Paphlagonia kaya mezarları etkisi rahatlıkla görülmektedir.
  19
  6. Paphlagonia Bölgesi Kaya Mezarları: Tipoloji, Mimari ve İkonografik Donanım
  Paphlagonia Bölgesi kaya mezarları, cephe ve planda tipolojik olarak birkaç ana grupta
  incelenebilinir.
  Mezarlar, cephe mimarisine göre, düz damlı ve beşik çatılı olarak ayrılabilinirken, planda ise
  ön odalı (çok odalı) ve tek odalı kaya mezarları olarak tipolojik bir ayrım yapılmalıdır(Lev.
  1,2,3).
  Cephe Mimarisinde özellikle beşik çatı, bölgenin merkezi olan Amnias Vadisi kaya
  mezarlarında, Kastamonu Evkayası, Kalekapı kaya mezarı, Aygırkayası kaya mezarı,
  Salarköy kaya mezarı, Yukarı Urgancı kaya mezarı, Bademci kaya mezarı, Çöpcöp kayası
  kaya mezarı, Durağan Ambarkayakaya mezarında görülür. Halys Vadisinin kuzeyinde sadece
  Asarkaya 1 Nolu kaya mezarlarında varolan beşik çatı bu vadinin güneyinde ise Kargı ve
  İskilip 1,2 ve 3 Nolu kaya mezarları, Güvercinlik 2 Nolu kaya mezarı ile temsil edilir. Devrez
  Vadisinde ise tek örnek Kisecik kaya mezarı iken, Soğanlı Su vadisi içersinde Gerdekboğazı
  ve Aşağı Güneyköy kaya mezarları’nda görülür.
  Düz Damlı kaya mezarları ise, daha çok Halys Vadisi kaya mezarlarında yoğunlaşır. Bu
  vadinin kuzeyinde, Asarkaya 2 Nolu kaya mezarı, Kapılıkaya kaya mezarı ve Esenköy kaya
  mezarı düz damlıdır. Güneyde ise Alaca 1, 2 Nolu kaya mezarı ve Güvercinlik 1 Nolu kaya
  mezarı da bu tipin içine girer. Devrez vadisinde tek örnek Beşdut kaya mezarı iken Soğanlı
  Su Vadisinde ise Çatal İn ve Emmenkayası kaya mezarları düz damlıdır. Amnias vadisinde
  ise Terelik kayası kaya mezarı, Alasökü Direklikaya kaya mezarı nda görülmektedir.
  Planda ise Paphlagonia Bölgesi kaya mezar geleneğinde sütunlarla taşınan bir ön alanın
  varlığı ortaktır. Bölge geleneğinde olmayan ise tek odalı kaya mezarlarıdır ki bu mezarlar
  daha çok Amnias ve Devrez vadisinde yoğunlaşırlar.
  6.1. Cephe Mimarisi
  6.1.1. Taşıyıcı elemanlar
  Paphlagonia Bölgesi kaya mezar geleneğinde görülen sütunlarla taşınan ön alanları ile
  özellikle düşüncede ve mimaride etkilendiği Phrygia kaya mezarlarından ayrılır. Bu mimari
  anlayışın kökeni yerel ahşap konut mimarisidir ve dolayısıyla bölgenin kendi buluşudur.
  20
  Aşağıda ayrıntılıca anlatılacak olan; bir ahşap mimaride görülen tüm ögelerin kaya mezarının
  cephesine yansımışlığı, taşıyıcı elemanların çeşitliliği ile de karşımıza çıkar. Bun taşıyıcı
  elemanlar, sütun altlıkları, gövdeleri ve başlıkları yanında pilaster ve kademeli çerçeve
  kirişlerdir. Taşıyıcı elemenların çeşitliliği aynı zamanda kültürler arası ilişkiler ve etkileşim
  süreçlerine dair izler sunarken, mezarların tarihlenmesinde de ipuçları verebilecek niteliktedir.
  6.1.1.1. Sütunlar
  Bölge kaya mezarları mimarisinde ilk olarak dikkati çeken mezarların ön alanını taşıyan
  sütunlarıdır ve özellikle Amnias Vadisi geleneğindeki beşik çatılı anlatım ile birleşince daha
  çok Hellen tapınak formunu çağrıştırır. Oysa bir beş arasında değişen sütun sayıları, aşağıda
  ayrıntılıca değinilecek olan sütun altlık, gövde ve başlık formları ile herhangi bir Hellen
  mimari düzenini göstermemekle birlikte daha çok yerel ahşap mimari anlayışın içinde
  değerlendirmek ve bu ön alanı bir Pronaos’dan çok, konut mimarisindeki sundurma ile
  anlamlandırmak daha doğru olacaktır.
  6.1.1.1.1. Altlıklar
  Paphlagonia Bölgesi, erken dönem anıtsal kaya mezarlarının genelinde; altta, dörtgen bir
  tabanın üzerinde görülen oval, yüksek ve geniş bir altlık, kısa ve ensiz bir silme ile sütuna
  bağlanır. Bu biçim genel olarak hiçbir değişim göstermeden tüm erken dönem kaya
  mezarlarında görülürken, sadece sütun altlığının yükselmesi, dikleşmesi ya da yayvanlaşıp,
  ensizleşmesi ile farklılaşır (Çiz.1). Bu durum genel tipolojide çok etkili olmasa da basitçe,
  yüksek ve geniş olan altlıkların genellikle Amnias vadisinde görüldüğü; yayvan ve geniş olan
  altlıkların ise Halys Vadisi kuzeyindeki kaya mezarlarında karşımıza çıktığı dikkatten
  kaçmamalıdır. Ayrıca özellikle Geç Hellenistik- Roma Dönemi sütunlu kaya mezarları, erken
  kaya mezarlarını taklit etmiş olsalar da şematik yapıları içersinde sütun altlıkları ve
  başlıklarının görülmemesi ile dikkat çekicidirler.
  Bölge kaya mezar geleneği içersinde görülen sütun altlıklarının formu ilk bakışta Kuzey
  Suriye ve Yeni Hitit sütun altlıklarını anımsatmaktadır72. Ancak, özellikle Kalekapı kaya
  mezarı, Salarköy kaya mezarı, Terelik kaya mezarı, Asarkaya 1, 2 Nolu kaya mezarları,
  Kapılıkaya kaya mezarı, Alaca kaya mezarları, Kargı ve İskilip kaya mezarlarında görülen
  72 Kannenberg, 1895,121; von Gall 1966, 113 vd. Çiz. 29.
  21
  sütun altlıkları ile Med kaya mezarlarından Dukan-ı Davud ve Kur-u Kız kaya mezarlarında
  görülen sütun altlıkları73 ve Akhaemenid mimarisinde kullanılan sütun altlıkları ile; kare bir
  taban üzerinde geniş oval bir torusdan oluşan yapıları ile benzerliği dikkat çekicidir74.
  Ancak Paphlagonia kaya mezarlarında görülen sütun altlıklarını anlamlandırabilmek için,
  yuvarlak gövdeli sütunların yukarıya doğru incelmesi ve bunların yekpare ahşap sütunların bir
  kopyası niteliğinde olduğu görülmelidir. Dolayısıyla yüksek ve yayvan sütun altlıklarında
  Akhaemenid ya da Med mimari etkisi aranması yerine; bölgedeki ahşap mimari geleneği
  içersinde yüksek ve geniş sütunları taşımak için, yerel bir çözüm olarak değerlendirmek daha
  doğru olacaktır.
  6.1.1.1.2. Gövdeler
  Yuvarlak Gövdeliler: Paphlagonia Bölgesi ahşap konut mimari geleneğinin bir yansıması olan
  aşağıdan yukatıya doğru incelen sütunlar; Amnias ve Halys Vadileri anıtsal kaya mezarlarında
  istisnasız olarak Hellenistik Döneme kadar görülmektedir (Çiz 1).
  Bu mezarlar; Amnias Vadisinde, Kalekapı kaya mezarı, Aygırkayası kaya mezarı, Salarköy
  kaya mezarı, Terelik kayası kaya mezarı yanında; Amnias Vadisi kaya mezarından etkilenen
  Halys vadisi Güneyindeki Kargı Ambarkaya kaya mezarı ve İskilip 1- 2 Nolu kaya
  mezarlarıdır.
  Halys Vadisi kaya mezarlarında ise Asarkaya 1 ve 2 nolu kaya mezarları, Kapılıkaya kaya
  mezarı, Esenköy kaya mezarı ve Helenistik döneme tarihlenen Gerdek kayası 1- 2 nolu kaya
  mezarları bu gruba girer. Ayrıca Soğanlı Su Vadisinde yine Helenistik Dönem içine tarihlenen
  Gerdekboğazı kaya mezarında da görür.
  Ancak özellikle Geç Helenistik ve Roma Döneminde yukarıdan aşağıya doğru genişleyen
  sütun altlıkları yerini ya Durağan Ambarkaya kaya mezarında ve Karakoyunlu Emmen kayası
  kaya mezarında olduğu gibi silindirik bir forma dönüşür.
  Yuvarlak gövdeli sütunlara yine Geç Helenistik Roma Dönemi içersinde ön ve arkada hafif
  dışbükey yanlar nispeten daha düz olan başlıksız ve altlıksız sütunlara sahip kaya
  73 von Gall 1974, 136 vdd.
  74 von Gall 1974, 114; W. Burkhardt, Kapitelle und Basen (1971) 104 vdd. Lev. 214–229.
  22
  mezarlarında basit ve sade anlatımları ile karşımıza çıkarlar. Bu tip sütunlar Amnias
  Vadisinde Urgancı kaya mezarı, Halys Vadisi’nde Güvercinlik 1–2 Nolu kaya mezarları,
  Devrez Vadisinde Beşdut kaya mezarı ve Soğanlı Su Vadisinde Çatal İn kaya mezarı bu grup
  içinde değerlendirilebilinir.
  Sonuç olarak M.Ö. 5. yy.’dan Helenistik Döneme kadar bölgenin ahşap mimarisinin bir
  yansıması olarak karşımıza çıkan yukarıdan aşağıya doğru kalınlaşan masif ağaç görüntülü
  sütunlar görülürken; Geç Helenistik ve Roma Dönemleri içlerinde daha çok başlıksız ve
  altlıksız, silindirik ya da daha düz hatlı geometrik sütun gövdeleri görülmeye başlanır. Bu
  sütunlar, erken dönem kaya mezarlarında görülenlere göre çok daha ince bir gövdeye
  sahiptirler.
  Dörtgen Gövdeliler: Paphlagonia kaya mezar geleneği içinde sık görülmeyen dörtgen,
  cepheden bağımsız ahşap taklidi sütunlara anıtsal kaya mezarlarından Evkaya kaya mezarında
  rastlanılmaktadır (Çiz.1). Ayrıca Aşağı Güneyköyü kaya mezarında ise, cepheden tam
  koparılmamış yarım dörtgen sütun gövdesi, bölgede başka bir mezarda görülmez.
  Evkaya kaya mezarı cephesinde dörtgen ve altlıksız sütunlar, tam bir ahşap konut mimari
  bütünü içersinde kaya mezarının cephesine yansımışlığı ile bölgede tekildir. Yine bu sütun
  formunu tamamlayan ve daha sonra ayrıntılıca bahsedilecek olan dörtgen sütun başlığı da
  dikkat çekicidir. Bu ünik anlatım, yukarıda bahsedilen yuvarlak gövdeli sütunlar gibi mezarın
  tarihlemesi için çok fazla detay vermemektedir.
  6.1.1.1.3. Başlıklar
  Paphlagonia Bölgesi kaya mezar mimari geleneği içersinde, yukarıda ayrıntılıca üzerinde
  durulan birden beşe kadar çeşitli sayılarda ahşap mimari konutları taklit eden sütunlarla
  taşınan bir sundurmanın, yani bir ön odalarının varlığı ilk dikkati çeken unsurdur. Özellikle
  sütunlarda, altlık ve gövdelerinden daha fazla bilgiyi sütun başlıklarının zengin çeşitliliği ve
  formları ile edinebilmekteyiz. Bu sütun başlıklarını kabaca, bezemeli ve geometrik formlu
  başlıklar olarak iki ana gruba ayırabiliriz. Bezemeli başlıkları ise kendi içlerinde bitkisel
  bezemeli başlıklar ve Anadolu Akhaemenid Dönemi mimari etkilerini en iyi şekilde ortaya
  koyan boğa formlu başlıklar olarak iki ana grupta inceleyeceğiz. Ayrıca daha çok bölgenin
  yerel ahşap mimarisinin yansıdığı geometrik başlıkları ise dörtgen ve yuvarlak formlu
  başlıklar olarak ayırabilmekteyiz (Çiz.1).
  23
  Ancak bu bölümde, yukarıda altlık ve sütunları anlatırken değindiğimiz gibi özellikle Geç
  Helenistik ve Roma Dönemi içlerinde sadeleşen ve basit bir anlatımla karşımıza çıkan
  sütunlarda, altlık ve başlığın görülmemesi mezarların tarihsel yayılımı açısından önemli bir
  kriter olduğu yönündeki görüşümüz üzerinde de durulacaktır.
  Bezemeli sütun başlıkları, aşağıda değineceğimiz geleneksel tip olan ve yerel ahşap
  mimarisinin yansıması dörtgen başlıklardan farklı olarak, Paphlagonia kaya mezarlarındaki
  yabancı unsurları ve kültürel etkileşim sürecini göstermesi bakımından oldukça önemli veriler
  sunmaktadır. Bunlardan ilk olarak Akhaemenid etkili boğa formlu sütun başlıklarının
  tipolojik incelemesi yapılarak özellikle Anadolu Pers sanatı içersinde yeri tartışılacak ve
  sonrasında bölgede tek bir örnekle temsil edilen Karakoyunlu Gerdekboğazı kaya mezarı
  bitkisel bezemeli başlıkları ele alınacaktır.
  6.1.1.1.3.1. Boğa Formlu
  Paphlagonia Bölgesi kaya mezarlarında dizleri üzerine çökmüş boğa formlu sütun başlıkları,
  Amnias Vadisi erken anıtsal kaya mezarlarından Kalekapı kaya mezarı (Res.1)75, Aygırkayası
  kaya mezarı (Res.2a,b)76 ve Salarköy kaya mezarında karşımıza çıkarken (Res.3a,b,c)77,
  Amnias Vadisi kaya mezarlarının etkisindeki İskilip 1 Nolu kaya mezarında da görülür
  (Res.4)78. Ayrıca bu mezarlardan daha geç bir tarihe verilen Beşdut kaya mezarının konik
  başlığında, içe bakan yüzde bir boğa başı (Res.5)79 yine erken dönem Amnias vadisi etkisiyle
  bu geometrik başlığa primitif olarak işlenmiştir (Çiz.1).
  Boğa formlu başlıklar ilk olarak Akhaemeid mimarisinde saray komplekslerinde yoğun olarak
  karşımıza çıkarken, Nakş-i Rüstam kral kaya mezarlarının tümünde; Akhaemenid
  mimarisindeki zengin formlara sahip sütun başlıklarından sadece boğa protomlu başlıklarının
  seçilmesiyle önemlidir(Res. 6)80. Aynı şekilde bu sütun başlıklarının kullanıldığı diğer bir
  kaya mezarı’da, tarihlemesi oldukça sorunlu olan Med kaya mezarlarından Axor- e Rutsam
  kaya mezarıdır (Res.7)81.
  75 Leonhard 1915, 247 vd. Res. 75;Gökoğlu 1955, 65 vdd, Lev. 17-19; von Gall 1966, 13 vd. Çiz 29 K.
  76 Gökoğlu 1955, 71 vd.; von Gall 1966, 106 Lev.14,1-2.
  77 von Gall 1966, 58, 116 vdd. Lev. 4 Çiz. 29 L.
  78 Hierscfeld 1885, 17 vdd.Lev. 4; Gökoğlu 1955, 113 vdd. Res. 48-51; von Gall 1966, 91 vdd, Lev.2.
  79 von Gall 1966, 101 Lev.13. 1,2.
  80 von Gall 1966, 116 vdd.; Schmidt 1970, 79 vdd.
  81 von Gall 1973, 143 Lev. 13.
  24
  Dolayısıyla Paphlagonia kaya mezarlarında görülen dizleri üzerine çökmüş boğa formlu sütun
  başlıkları, bölgede Akhaemenid mimarisi etkisini gösteren en önemli veriler olmalarının yanı
  sıra, bu mezarların sahipleri konusunda ve bölgedeki siyasi tarih açısından da önemli bilgiler
  vermektedir.
  Akhaemenid mimarisinde görülen boğa protomlu sütun başlıkları, cepheye değil, iki yana
  bakan boğa protomları şeklindedir ve üst yapıyı direkt olarak sırtlanmaz, iki protomun
  birleştiği oval sırt boşluğunda, dik uzanan hatılı yüklenirler. Boğaların başı, boynuna
  yaklaştırarak boynuzlar tehditkâr bir şekilde öne doğru uzatılmıştır. Bu boğaların tümümde
  görülen yele düzenlemeleri Ahaemenid üslubunda vazgeçilmezdir. Buna göre, kulaktan
  başlayan, çene altından dolaşarak diğer kulağa kadar bir hat şeklinde horizontal düzenlenmiş
  yeleleri, aynı şekilde başın arkasından tüm ense boyunca aşağı doğru devam eder. Bu kıllar
  göğüs ortasında, omuz üzerinde ve sırt çizgisi boyunca da görülür.
  Paphlagonia Bölgesi kaya mezarlarında ise, boğalar protom şeklinde değil, dizleri üzerine
  çökmüş boğa formlu başlıklardır. Bu başlıklar cepheye doğru bakar ve üstyapıyı yüklenir
  şekilde verilmişlerdir. Duruş olarak da Paphlagonia’daki boğa şekilli sütun başlıkları tüm
  doğalıyla verilmiştir.
  Paphlagonia’da ki diz çökmüş boğa formlu başlıklar, Akhaemenid boğa protomlu sütun
  başlıkları ile sadece duruşları ile değil aynı zamanda sitilleriyle de farklılaşırlar. Paphlagonia
  Bölgesi’nde görülen başlıklarda Akaemenid mimarisinde görülen başlıklar gibi yoğun
  süsleme görülmez, daha sade, durağan bir anlatım seçilmiştir. Akhaemenid boğa protomlu
  sütun başlıklarındaki dinamizm ve saldırgan tutum, Paphlagonia’da yerini sakin bir anlatıma
  bırakmıştır. Akhaemenid sanatında görülen yeleler ve düzenlenmiş göğüs kılları, Paphlagonia
  bölgesinde kabartma biçiminde görülmez. Ancak büyük olasılıkla boyalı olan Paphlagonia
  kaya mezarlarında, boğa formlu sütun başlığı kabartmalarının, Ahhaemenid sitilindeki gibi
  boyanmış olabileceğine dair bir şey söylemek oldukça zordur. Ayrıca Salarköy kaya
  mezarında görülen boğanın karnının altından çıkan orak formlu, yüksek kanatlar,
  Akhaemenid boğa protomlu sütun başlıklarında görülmezken daha çok Anadolu Pers sanatı
  içersinde küçük eserlerde karşımıza olarak çıkan bir figür olmasıyla önemlidir.
  25
  Bölgede Akhaemenid etkisinin yoğun olarak görüldüğü Amnias vadisinde ortaya çıkan ve en
  görkemiyle gelenekselleşen bu başlıkların; Anadolu’da Pers Satraplık merkezleri olan
  Daskyleion ve Sardes’de bile şimdiye kadar ortaya çıkartılan yapıların mimarilerinde
  görülmüyor olması, Akhaemenid egemenliği sırasında Paphlagonia Bölgesi’nin siyasi ve
  sanatsal önemi ve konumu hakkında soruları da peşinden sürüklemektedir.
  Kalekapı kaya mezarı cephesinde görülen boğa formlu sütun başlığı, yukarıda anlatılan
  Aygırkayası, Salarköy ve İskilip 1 Nolu kaya mezarları arasında sitilistik olarak
  incelendiğinde en erken olan başlıktır (Res.1). Bunun nedeni kaba işçiliği, orantısız vücut
  yapısı yanında, doğal olmayan diz çökmüş duruşudur. Özellikle bu mezarda üst yapıyı direkt
  olarak sırtlanması, Salarköy ve Aygırkayası kaya mezarlarından farklılaşır. Diz çöken
  boğaların ön ayakları geriye, yukarıya doğru atılmıştır. Diğer mezarlarda ise arkaya doğru düz
  olarak yönlendirilmiştir. Ayrıca arka ayakları öne doğru getirilmiş, ancak düz durması
  dereken toynaklar aşağı doğru bükülüp tabana düz olarak doğal olmayan bir şekilde
  basmaktadır. Dolayısıyla diğer mezarlardaki diz çökmüş boğa şekilli sütunlar Salarköy, Aygır
  ve İskilip 1 Nolu kaya mezarlarından farklılaşır.
  Bu sütun başlığı tipi Kalekapı kaya mezarının doğusunda yer alan Aygırkayası kaya mezarıda
  da görülmektedir (Res.2a,b)82. Bugün büyük kaya parçalarının kopması nedeniyle mezarın
  cephesi hakkında bir şey söylemek oldukça güçtür. Sadece mezarın batı çerçevesi iki sıra kiriş
  görülmektedir. Ancak mezarı ilk keşfeden Gökoğlu ve daha sonra gören von Gall’in çektiği
  fotoğraflarda beşik çatının bir bölümü ve doğudaki bir sütun görülmektedir83. Sütunun başlığı
  Donalar ve Salarköy kaya mezarları gibi boğa formludur. Ancak baş, Salarköy kaya
  mezarında olduğu gibi kırılmıştır. Boğanın altında sanki bir İon sütunu volütleri gibi iki profil
  görülmekteyse de, bir İon sütununda olması gereken hiçbir ayrıntı işlenmemiştir. Oysa bu
  volütlerin olduğu yer daha çok boğanın dizlerinin olması gereken bölgedir. Ayrıca
  Paphlagonia Bölgesi’nde İon sütun başlığına sahip hiçbir kaya mezarı görülmemektedir.
  Dolayısıyla von Gall’in iddia ettiği gibi, İon sütun başlığı üzerine oturan bir boğa formlu
  başlık değil Yine Amnias Vadisi diz çökmüş boğa şekilli sütun aşlıkları arasında
  değerlendirilmelidir.
  82 Gökoglu 1966, 72 vd. Res. 20,21.
  83 von Gall 1966, 106 Lev.14,1–2.
  26
  Burada boğa şekilli sütun başlığı, Kalekapı kaya mezarından farklı olarak üst yapıyı direkt
  olarak sırtlanmaz, daha çok Salarköy kaya mezarında olduğu gibi üstteki kademeli kirişin
  içine gömülmüştür. Mimarideki yeri dışında Aygırkayası mezarında ki boğa, aynı Salarköy
  kaya mezarında olduğu gibi dizlerini kırmış, ön ayaklar arkaya, arka ayaklarsa öne doğru
  uzatılmış ve toynakları ortada karşılıklı olarak verilmiştir. Bu nedenle Ayırkayası kaya
  mezarının Kalekapı kaya mezarımdan çok, Salarköy kaya mezarı na yakın bir anlatım
  içindedir.
  Salarköy kaya mezarında görülen, çatının altında üstte üç, yanlarda iki sıra kademeli kiriş
  erken dönem Amnias vadisi kaya mezarları için karakteristiktir. Ancak burada üstteki derin
  kirişler içine yerleştirilmiş cepheye bakan, diz çökmüş şekilde verilen boğa formlu sütun
  başlığı (Res.3 a,b,c.) Kalekapı kaya mezarındaki ve İskilip kaya mezarındaki boğa formlu
  sütun başlıklarının çatıyı sırtlar şekildeki yapılarından farklılaşırken, hemen batısında yer alan
  Aygırkayası kaya mezarının boğa formlu sütun başlığı ile hem tipte hem de mimarideki
  konumuyla bir birliktelik göstermektedir. Salarköy kaya mezarının boğa formlu sütun
  başlıklarını yine bölgedeki benzerlerinden ayıran ve önemli kılan diğer bir örge de diz çökmüş
  boğaların karınlarının altından çıkan ve üstteki kirişe kadar devam eden orak şekilli
  kanatlarının var olmasıdır.
  Bu başlık türü Akhaemenid etkili olsa da, Salarköy kaya mezarının tümünde olduğu Kalekapı
  kaya mezarı etkili bir anlatımdır. Bu tür boğa formlu başlıklardan biçem olarak Kalekapı,
  Aygır kayası ve Salarköy kaya ve İskilip kaya mezarlarında birbirlerinin kopyası gibidir.
  Ancak sadece Salarköy kaya mezarında boğaların karınlarının altından çıkan ve üstte ikinci
  kirişe kadar uzanan orak şekilli kanatlarının görülmesi; dikkat çekicidir.
  Kanatlı boğa figürleri Asur kökenli olup, Urartu sanatında da bu etkiyle küçük eserlerde az
  sayıda örnekle temsil edilir. Phrygia’da ise tek örnek; M.Ö.6. yy.’ın sonuna tarihlenen Afyon
  ili Dinar ilçesine bağlı Tatarlı kasabasında bulunan tümülüsün içersinde görülen, ahşap
  üzerine boyama ile yapılmış bezemeli frizlerde arka arkaya ilerleyen Kanatlı boğalardır84.
  Ancak ne Urartu ne de Phryg örnekleri biçim ve biçemde Salarköy kaya mezarındaki sütun
  başlıklarına benzemezler.
  84 H. T. Uçankuş “Afyon Tatarlı Kasabasında Bulunan Phryg Tümülüsü Kazısı” VII. Türk Tarih Kongresi I. Cilt
  1979, 305–334 Res. 24.
  27
  Yukarıda Kalekapı ve Aygırkayası kaya mezarlarında görülen boğa formlu sütun başlarının
  Akhamenid mimarisinden etkilenilerek yapılmış olduğundan ayrıntılıca bahsederken,
  Paphlagonia tipi boğa formlu sütun başlıkları olarak adlandırabileceğimiz yerel anlayış
  farklılıklarına da değinmiştik. Ancak Salarköy kaya mezarında yer alan Paphlagonia tipi boğa
  formlu sütun başlığında, boğaların karnının altından çıkan orak şekilli kanatların eklemiş
  olması ne bölgede ne de bu örgenin kökeni olan Akhaemenid mimarisinde görülmez. Oysa
  Salarköy kaya mezarındai kanatlı boğalardan daha gelişmişliği ve plastikleşmişliği ile
  Likya’da M.Ö. 4. yy. başlarına verilen Trysa Heroonu’nun kapısının üzerinde bir protom
  şeklinde de olsa görülmektedir (Res.8)85. Ancak burada dikkati çekmesi gereken birkaç ana
  fark vardır. İlk olarak, Trysa Heroonu’nunda ki kanatlı boğalarda görülen yoğun plastik
  anlatımın yanında, Salarköy kaya mezarındaki boğanın daha erken bir ifadeyle sade ve stabil
  bir anlatım içersinde olması tarihleme açısından önemlidir. Ayrıca Salarköy kaya mezarında
  ki boğa’da ******n altından çıkan arkaik şekili, vücuda göre ince, yukarıya doğru sivrilen orak
  şekilli kanatlar; Trysa’da görülen boğalarda yerini gelişmiş plastik anlatımı yanında, vücudu
  taşıyabilecek kadar genişlemiş ve omuzdan çıkan kanatlara bırakmıştır. Dolayısıyla Salarköy
  kaya mezarının erken tarihi bu kanatlı boğalarla da desteklenmiş olmaktadır.
  Akhaemenid mimarisi içinde ise kanatlı boğa figürüne içersinde rastlamasak da, mühürlerde
  ve küçük eserlerinde, aslan griphon betisi kadar olmasa da sıklıkla görülmektedir Özellikle
  Akhaemenid mühürlerinde bir kahramanla kanatlı boğanın mücadele sahnesi sevilerek
  kullanılırken86; bu karışık yaratıkla yapılan savaş, aynı aslan griphonda olduğu gibi kralların
  tanrısal gücünü göstermeleri için seçilmiş bir anlatımdır. Aynı zamanda mimaride süsleme
  elemanları olarak da kullanılan bu figürün87 Paphlagonia kaya mezarında görülmesi oldukça
  şaşırtıcıdır. Salarköy kaya mezarında boğanın başı görülemediği için bir şey söylemek
  mümkün olmasa da kanatların karın altından çıkarak bir orak formunda yukarıya kaldırılmış
  olması stilistik açıdan Akhaemenid kanatlı boğalarıyla birlikteliklerini vurgular ve dolayısıyla
  Anadolu Pers üslubu içinde değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.
  İskilip 1 Nolu kaya mezarında ise dizleri üzerine çökmüş boğa, neredeyse tam bitirilmemiş
  izlenimi verecek kadar ilkel bir anlatım içersindedir (Res.4). Ancak buradaki ilkellik Kalekapı
  kaya mezarındaki gibi değil, daha çok mezarın mimari bütününde görülen Amnias Vadisi
  85 von Gall 1966, 116 vdd.
  86 Curtis- Tallis 2005,92 Res.66.
  87 age,96 Res.78.
  28
  kaya mezarları taklidi bir anlatımın neden olduğu bir ilkelliktir. Boğa burada Kalekapı kaya
  mezarındaki gibi üst yapıyı sırtlanır. Baş vücuda göre orantısızca büyüktür. Vücutta ayrıntısız
  kübik bir anlatım görülür. Diz çökmüşlük daha çok öne doğru dışa çıkarılmış dizlerden fark
  edilir. Ön ve arka ayaklar takip edilememektedir. Dolayısıyla bu mezardaki diz çökmüş boğa
  formlu sütun başlığı diğer mezarlardaki başlıklardan stilistik olarak rahatlıkla ayrılabilinir ve
  bu mezarlar arasındaki en geç örnek olduğu belirtilmelidir.
  Sonuç olarak en erken diz çökmüş boğa formlu başlık Paphlagonia’da Kalekapı kaya mezarı
  ile Akhaemenid mimarisi etkisiyle görülse de, bu mimari elemanı kendileştirmişler ve farklı
  bir tarzda kaya mezarlarına yansıtmışlardır. Ardından Aygırkayası kaya mezarı ve Salarköy
  kaya mezarı benzer anlatımlarıyla dikkati çekerken en son olarak ise bu kaya mezarlarının
  etkisinde daha geç bir dönemde yapılan İsklip 1 nolu kaya mezarında aynı anlatımla görülür.
  Devrez Vadisi kaya mezarlarından olan Beşdut kaya mezarının konik alınlıklarında von
  Gall’in tespit ettiği silüet şeklinde boğa başı kabartması(Res.5)88 Geç Helenistik - Roma
  Dönemine yerleştirilen bu kaya mezarında da Kalekapı, Aygırkayası, Slarköy ve İskilip 1
  Nolu anıtsal kaya mezarlarının izdüşümü şeklindedir.
  6.1.1.1.3.2. Bitkisel
  Paphlagonia Bölgesi kaya mezarları arasında, görülen sütun başlıkları arasında bitkisel
  bezemeli sütun başlığına sahip tek mezar, Karakoyunlu Gerdekboğazı kaya mezarıdır (Res.9
  a,b,c)89. Bu mezarda görülen bitkisel bezeli sütun başlıklarını von Gall, İon volütlü sütun
  başlıklarının yerel bir anlatımı olarak yorumlarken, bir taraftan da Etrürya’da Tomba dei
  Capitelli mezarının içinde yer alan sütunların başlıkları ve ardından Phrygia’da ki Kırık Aslan
  Taş kaya mezarının içinde görülen sütunun bitkisel bezemeli başlığı ile karşılaştırma örneği
  olarak vermesi düşündürücüdür90.
  Ancak bu mezarın beşik çatısının üzerinde görülen Akroter ve Antefikslerdeki bitki bezeme
  ile sütunlardaki palmetli bitkisel bezeme anlatımı aynıdır (Res.10). Ayrıca, dikkatli
  bakıldığında sütunlardaki bitkisel bezemenin Hellen mimarisinde görüldüğü gibi volütlerinin
  cepheye değil de yanlara bakması ve dışbükey profillerinin alt alta oluşturduğu altı sıra olarak
  düz profiller şeklinde başlığın cephesine yansıması, Hellen mimarisinde görülmez. Bunun
  88 von Gall, 101 Lev. 13.2.
  89 Leonhard 1915, 275 vd. Lev. 27 Çiz. 95- 100;Gökoğlu 1955, 11 vd. Res. 47; von Gall 1966, 77 vd. Lev. 8, 1–
  3 Çiz.8.
  90 von Gall 1966, 77 vd. Lev. 8, 1–2–3 Çiz.8.
  29
  yanında von Gall, Hellen mimarisi ve özelikle İon düzeni ile birleştirdiği bu bitkisel bezemeli
  sütun başlarına verdiği karşılaştırma örneklerinin, Etrürya’dan ve Phrygia’dan olması da
  dikkat çekicidir. Bu örnek mimarilerde kullanılan başlıklar, erken tarihli olmasına kaşın
  sitilistik olarak benzer karşılaştırma örnekleri olsa da tarihleme için bir ölçüt değildirler.
  Sonuç olarak Gerdekboğazı kaya bitki bezemeli sütun başlığı özellikle bitkisel bezemesindeki
  ünik anlatım ve yönlendirilmesindeki anlayış nedeniyle yerel mimari içersinde de
  yorumlanması doğru olacaktır.
  6.1.1.1.3.3. Geometrik
  Geometrik sütun başlıkları daha çok Paphlagonia yerel ahşap konut mimarisinin bir yansıması
  olan özellikle dörtgen sütun başlıkları91, Amnias Vadisinde Ev kaya kaya mezarı, Terelikkaya
  kaya mezarı; Halys Vadisi Kuzeyi kaya mezarlarından Asar 1-2 Nolu kaya mezarları,
  Kapılıkaya kaya mezarı; Halys Vadisi güneyinde Kargı, İskilip 2 Nolu kaya mezarında ve
  Soğanlı Su vadisinde tek odalı kaya mezarlarından Aşağı Güneyköy kaya mezarında görülür.
  Yuvarlak gövdeli sütunlar ise bölgede görülmezken Kappadokia sınırları içine giren Alaca 1
  nolu Helenistik kaya mezarında görülmesi dikkat çekicidir. Ayrıca geç dönemde Devrez
  Vadisi Beşdut kaya mezarının konik başlıkları da bu grubun içine dâhil edilmelidir(Çiz. 1).
  6.1.1.1.3.3.1. Dörtgen
  Bölgede görülen basit geometrik dörtgen formlu sütun başlıkları, yerel ahşap konut
  mimarisinin tam bir taklidi olarak kaya mezarlarına yansımıştır. Bu formlar bölgenin erken
  dönem anıtsal kaya mezarlarından, Helenistik ve Roma dönemine kadar görülür. Ayrıca
  Pontus kaya mezarları arasında özellikle Paphlagonia kaya mezarları etkili Geç Helenistik
  Roma dönemine tarihlenen Kotyra kaya mezarlarından Delikli kaya 4 Nolu kaya mezarı,
  Günören 2 Nolu kaya mezarı, Aybastı kaya mezarı ve Konacık 1 Nolu kaya mezarında da
  basit dörtgen formlu sütun başlıklarının varlığı da dikkat çekicidir92. Bu başlık biçimi
  bölgede daha çok Halys Vadisi kuzeyindeki kaya mezarlarında neredeyse bir zar formlu
  oluşlarıyla Asar kaya 1- 2 nolu kaya mezarları ve Kapılıkaya kaya mezarında görülürler
  (Çiz.1)93.
  91 von Gall 1966, 116 vdd.
  92 Kumandaş (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
  93 Kannenberg 1895, 101 vdd, Çiz. 6; von Gall 1966, 116 vdd.
  30
  Bu tip başlıkların Amnias vadisinde de, Kastamonu Evkaya kaya mezarı94, Alasökü
  Direklikaya kaya mezarında95 ve Terelik kayası kaya mezarında96, Halys Vadisi kuzeyindeki
  başlıklarla dörtgen olmaları ile birleşseler de ayrıntıda farklıdırlar. Özellikle Evkaya kaya
  mezarında üstte dar altta geniş iki profilli oluşu ve Terelik kayası kaya mezarında dar bir
  dörtgen ile temsil ediliyor olmasıyla, Halys Vadisi Kuzeyindeki neredeyse zar biçimli sütun
  başlıklarından ayrılırlar. Ancak bu farklı form bölgenin zengin yerel ahşap mimari mimarisi
  içersinde düşünüldüğünde anlamlanmaktadır.
  Bu vadiler dışında, genel olarak Amnias Vadisi kaya mezarlarından etkilenen Kargı
  Ambarkaya97 kaya mezarında ve İsklip 2 Nolu kaya mezarında98 da farklı profillere sahip
  olsalar da, bu tipe giren başlıklardır.
  6.1.1.1.3.3.2. Yuvarlak
  Paphlagonia kaya mezar geleneği içersinde yuvarlak formlu sütun başlığı sadece Kappadokia
  Bölgesi sınırları içersinde kalan Paphlagonai kaya mezar Tipinin Helenistik dönemde ardılı
  olan Gerdek kaya 1 nolu kaya mezarında görülür99 ve büyük olasılıkla cephesi parçalanmış
  olan 2 nolu kaya mezarında da benzer başlıklar kullanılıyor olmalıdır. Paphlagonia
  Bölgesi’nde ise bu tip yuvarlak başlık örneği görülmemektedir.
  Bölge kaya mezarlarının tümüne bakıldığında, yuvarlak gövdeli sütun başlıkları yerel ahşap
  konut mimarisinin bir geleneği olmadığı ve olasılıkla Hellenistik dönemle birlikte Dor mimari
  anlayışının Çorum Alaca Gerdekkaya kaya mezarlarında kayaya yansıtılma çabalarını
  izleyebilmekteyiz.
  6.1.1.2. Kademeli Kirişler (Fascia)
  Paphlagonia Bölgesi kaya mezarlar cephelerinde özellikle Kalekapı kaya mezarı ile başlayan
  mezar ön odasını üstte ve yanlarda sınırlayan, iki ya da üç kademeli kirişin varlığı tüm
  Amnias Vadisi ön alanlı kaya mezarlarında bir gelenek halinde yaygınlaşmıştır. Bu mimari
  ayrıntı Hellenistik dönem içlerine kadar Amnias Vadisi etkili Kargı Ambarkaya ve İskilip 1
  Nolu kaya mezarlarına kadar sürmüşse de bu mezarlardan sonra görülmemektedir. Sözü
  94 Leonhard 1915, 17 vdd. Lev. 26 Çiz.100, von Gall 1966, 65 vdd. 116 vdd. Çiz.29.
  95 Gökoğlu 1955, 73 vd. Res.21–23; von Gall 1966, 107 vd. Lev.14.3 Çiz. 26.
  96 Kannenberg 1895, 105 vd. Çiz.4,6; Gökoğlu 1955, 59; von Gall 1966, 82 vdd. 116 vdd. Lev. 9 Çiz.11, 29.
  97 Hirchfeld,1885, 9 vdd. Lev. 1,2,5; Kannenberg 1894, 190; Gökoğlu 1955, 100 vd. Res.35-39; von Gall 1966,
  88 vdd., 116 vdd. Lev. 11.3 Çiz.13- 29.
  98 Hirschfeld, 1885, 17 vdd, Lev. 3.4.6.7; von Gall 1966, 93 vdd. Res. 11.1 Çiz.5,29.
  99 von Gall 1966, 109 vdd. Lev.15 1,2 Çiz 29.
  31
  edilen kademeli kirişlerle oluşturulan çerçeve Halys Vadisi kaya mezarlarının bezemesiz
  cephelerinde görülmemesi dikkat çekicidir.
  Amnias vadisi içinde, kademeli kirişlerle çerçevelenen kaya mezarları batıdan doğuya doğru
  sıralandığında; Kalekapı kaya mezarı (Res. 11), Aygırkayası kaya mezarı (Res.12), Salarköy
  kaya mezarı (Res.13) ve son olarak bulunduğu coğrafya nedeniyle Amnias vadisi ile Halys
  vadisi sınırında, her iki geleneği de kendi içersinde barındıran Terelik kayası kaya mezarında
  bir gelenek olarak görülür(Res.14). Ayrıca Kargı Ambarkaya (Res. 15) ve İskilip 1 nolu kaya
  mezarlarında da görülen bu kademeli kirişler (Res.16), yukarıda da değinildiği gibi, cephe
  mimarisinin genelinde olduğu gibi Amnias vadisi erken dönem kaya mezarlarının etkisinde
  yapılmışlardır.
  Kademeli kirişler Paphlagonia kaya mezarları haricinde Anadolu kaya mezar geleneği
  içersinde görülmez. Bu durum Paphlagonia’da kendi konutunun görüntüsünde kayaya mezar
  açma düşüncesini aldığı Phryg kaya mezar mimarisinin cephe anlatımındaki kapalılığı ile
  tezattır. Ancak özellikle yoğun yağış alan bu bölgenin kendi iklimine dair yarattığı yerel
  ahşap konut mimarinde ortaya çıkan bir çözümdür. Bu sundurmanın ise kademeli kirişler ile
  çerçevelenmiş olması da cephede bir saçaklık görevi ile bağdaşır ki, yağmur sularının direkt
  olarak değil süzülerek inmesini sağlar.
  Ancak M.Ö. 6. yy. içersinde Halys’in doğusuna kadar gelen ve hatta Lydia ile savaşacak
  kadar güçlü olan Medler ve kaya mezar mimari gelenekleri de önem kazanmaktadır. Dukan-ı
  Davud ve ešaqvand nekropolünde (Res.17)100 yer alan kaya mezarlarında da benzer şekilde
  kademeli kirişler mezar ön odasını üç taraftan çerçeveler. Ancak Med kaya mezarlarının
  tarihlenmesi hala Arkeoloji dünyasının tam olarak cevaplayamadığı önemli sorulardandır.
  Paphlagonia kaya mezarları ile bağlantısına gelindiğinde ise eğer mimari cephede özellikle
  kademeli kirişlerde böyle bir etkinin varlığından söz edebilmemiz için bu tip cephe
  anlatımının Amnias Vadisi kaya mezarlarından önce sınırlarına kadar geldikleri Halys
  vadisinin kaya mezarlarında yaygın olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla Halys
  vadisindeki bezemesiz sade cephe anlatımlarında görülmeyen kademeli kirişler, etkinin Med
  mimarisi içinde değil, yerel ahşap mimari gelenekte aranması gerekliliğini vurgular.
  100von Gall, Medischen 25 vdd. Res 9,10; von Gall 1973, 139 vdd. Çiz. 1,3, 5.
  32
  Kademeli kirişler Amnias Vadisinde ilk olarak Kalekapı kaya mezarında karşımıza çıkar.
  Burada görülen üç kademeli kiriş dar ve kısa profiller şeklinde sıralanmıştır. Kalekapı kaya
  mezarının hemen batısında yer alan Aygırkayası kaya mezarında da görülen üç kademeli kiriş
  aynı şekilde mezar ön odasının cephesini üstte ve yanlarda çerçeveler. Ancak burada Kalekapı
  kaya mezarındaki kirişlerden daha geniş ve enli olan kirişler, daha düz ve keskin hatlarının
  olmasıyla gelişkinliklerini göstermektedir. Aynı şekilde Salarköy kaya mezarında da görülen
  kademeli çerçeve kirişleri, Kalekapı kaya mezarının cephesindekilerden çok
  Aygırkayası’ndaki enli, geniş ve düzgün kirişlerle benzerdir. Dolayısıyla yukarıda boğa
  formlu sütun başlıklarında da değindiğimiz benzerlik bu birliktelikle cephe mimarisinde
  tamamlanmaktadır.
  Amnias Vadisinin en doğusunda yer alan Terelik kayası, Halys Vadisi kaya mezarlarının
  etkisinde kalmış olmasıyla özellikle cephede hibrit bir mimari karakter gösterir. Bu kaya
  mezarının cephesinde görülen kademeli kirişler, hem daralmış ve ensizleşmiş hem de sayıları
  artmış, dörde çıkarılmıştır. Ayrıca Kalekapı, Aygırkayası ve Salarköy kaya mezarlarında
  olduğu gibi cepheyi üç taraftan değil sadece yanlarda çerçeveler. Dolayısıyla bu üç mezardan
  geç bir dönemden olduğu ve Halys Vadisi sade mimarisinin etkisi altında kaldığı
  görülmelidir.
  Halys Vadisi güneyinde yer alan ve cephe mimarilerinde tamamen Amnias Vadisi etkisinde
  kalan Kargı kaya mezarı ve İskilip 1 Nolu kaya mezarlarının cepheleri de kademeli kirişlerle
  çerçevelenmiştir. Kargı Ambarkaya kaya mezarında görülen Aygırkayası ve Salarköy kaya
  mezarlarına benzer derin, geniş ve dik iki kademeli kiriş mezarı üç taraftan sınırlar. Ancak
  burada Amnias Vadisi kaya mezarlarında olmayan, iki yanda görülen üçüncü kirişin yukardan
  aşağıya doğru genişleyerek eğimli bir halde verilişidir ki, bu haliyle geleneğin dışına
  çıkmıştır.
  İskilip 1 Nolu kaya mezarında ise hem planda hem cephede görülen stilize anlatım Amnias
  vadisi kaya mezarlarından etkilenmiş olsa da geç bir dönemde yapıldığını göstermektedir.
  Burada görülen ön oda cephesini çerçeveleyen üç kiriş dar ve ensiz oluşlarının dışında,
  düzensiz işçiliği ile de geç bir dönemde yapıldığı aşikârdır.
  Ayrıca Evkaya kaya mezarı alınlığının altında, baştabanın üzerinde görülen iki kademeli kiriş
  de bu geleneğin bir devamı olsa da, yanlarda kirişlerin yerini pilasterler almıştır.
  33
  Bu mezarlar dışında Devrez vadisinde, Paphlagonia kaya mezar geleneği içersine girmeyen
  tekil mimarilere sahip Çüşçüş Kışlası kaya mezarı ve Soğanlı Su Vadisi Kadınca Köyü kaya
  mezarlarında da cephelerinde görülen kademeli kirişlerin görülür ancak bu Amnias
  vadisindeki mimari anlatımdan farklıdır.
  Sonuç olarak mezar ön odalarının cephesini çerçeveleyen kirişler, yerel ahşap mimarinin
  kayaya yansımışlığını gösteren önemli verilerden biridir. Yukarıda da anlatıldığı üzere kendi
  içinde bir gelişim izleyen bu mimari betimlemenin en erken örneği Kalekapı kaya mezarında
  görülmektedir. Buradan gelişim doğuya doğru devam eder ve sırasıyla Aygırkayası ve
  Salarköy kaya mezarlarında görülür ve Terelik kayası kaya mezarı ile doğuda sınırlanır. Halys
  Vadisi güneyinde yer alan Kargı ve İskilip 1 Nolu kaya mezarları da geç dönem Amnias
  Vadisi kaya mezarlarına öykünen mimari yapıları içinde de bu kademeli kirişlerin görülmesi
  şaşırtıcı değildir.
  6.1.1.3. Pilasterler
  Paphlagonia Bölgesi kaya mezarlarında çok yaygın olarak görülmese de; sütunlarla taşınan ön
  alanın cepheleri, iki yanda ahşap mimari öykünmesi pilasterlerle sınırlanan kaya mezarları,
  Amnias vadisi doğusunda Evkaya kaya mezarı (Res.18), Soğanlı Su Vadisi’nde Gerdekboğazı
  kaya mezarında (Res.19) ve Halys Vadisi güneyinde İskilip 2 Nolu kaya mezarında (Res.20)
  karşımıza çıkar.
  Bunlardan ilki Kastamonu Evkaya kaya mezarında, yanlarda görülen dikdörtgen başlıklı ve
  dikdörtgen gövdeli altlıksız pilastereri ile tam bir ahşap sundurmalı cephenin kayaya
  yansılanışıdır. Aynı şekilde Evkaya kaya mezarın batısında Soğanlı Su vadisinde
  Karakoyunlu Gerdekboğazı kaya mezarında, ön odanın her iki yanında, bitkisel bezemeli
  başlığa sahip, dikdörtgen gövdeli pilasterler görülür. İskilip 2 Nolu kaya mezarında da ön
  alanın iki yanında görülen pilasterler ahşap bir konutttaki bir sundurma görüntüsü çizer.
  Ancak Evkaya kaya mezarı dışında, Gerdekboğazı kaya mezarı ve İskilip 2 nolu kaya mezarı
  daha çok Hellenistik Dönem içine yerleştirilmektedir. Gerdekboğazı ve Evkaya kaya
  mezarlarının cephelerinde, özellikle beşik çatılı olma, baştabanın iki ayrı yarım yuvarlak
  ahşap hatıl taklidi kabartması ve pilasterleriyle benzerlik içindedir. Ayrıca iki mezarın
  34
  birbirine olan coğrafi yakınlığı Gerdekboğazı kaya mezarının ana hatlarının Ev kaya kaya
  mezar mimarisinden etkilenerek yapıldığını gözler önüne sermelidir.
  6.1.2. Çatı
  Paphlagonia Bölgesi kaya mezar geleneği denildiğinde akla gelen sütunlarla taşınan beşik ya
  da düz damlı, ahşap bir konut cephesi mimarisinin kaya mezarının cephesine
  yansıtılmışlığıdır. Bu mimari anlayışıyla Anadolu kaya mezar geleneklerinin tümünden
  ayrılır.
  Paphlagonia kaya mezarların cephesinde düz damlı ve beşik çatılı olmak üzere iki tür çattı
  sistemi ile karşılaşılır. Bunlardan düz damlı kaya mezarları, genellikle Orta Karadeniz bölgesi
  içersinde Halys Vadisi kuzeyinde yoğunlaşırken, Hellenistik Dönemle beraber vadinin
  güneyinde de görülmeye başlanır. Bunun yanında Geç Hellenistik ve Roma Döneminde ise,
  Soğanlı Su Vadisi ve Devrez Vadisi kaya mezarlarında da görülür. Ayrıca Pontus Kotyra kaya
  mezarlarında da bu tip çatı Halys vadisi etkisiyle ortaya çıkar.
  6.1.2.1. Düz Dam
  Paphlagonia Bölgesi kaya mezarlarında beşik çatı dışında seçilen diğer bir çatı sistemi olan
  düz dam, daha çok Halys Vadisi kuzeyi kaya mezarlarından Asarkaya 2 Nolu kaya mezarı
  (Res.21), Kapılıkaya kaya mezarı (Res.22) ve Esenköy kaya mezarında(Res.23)
  gelenekselleşir. Ayrıca Hellenistik Dönem içersinde vadisinin güneyinde Kappadokia sınırları
  içersindeki Alaca 1- 2 Nolu kaya mezarlarına doğru yaygınlaşır (Res. 24- 25). Bu düz damlı
  çatının, Amnias Vadisinin en doğusunda yer alan Terelik kayası kaya mezarında görülmesi
  dikkate değerdir (Res.14). Ayrıca Amnias vadisinde, geleneğin dışına çıkan ve büyük
  olasılıkla düzdamlı diğer kaya mezarı ise Alasökü Direklikaya kaya mezarıdır (Res.26).
  Geç Hellenistik Roma Döneminde ise, Halys Vadisi Güvercinlik 1 Nolu kaya mezarı
  (Res.27), Devrez Vadisinde Beşdut kaya mezarı (Res.28), Soğanlı Su Vadisi Çatalin(Res.29)
  ve Emmenkayası kaya mezarlarında (Res.30) düz damlı mimari anlayış devamlılık
  göstermiştir.
  Amnias Vadisi kaya mezarlarında, istisnasız olarak beşik çatı sistemi mimari bir gelenek
  halindeyken, Halys Vadisinde birdenbire düz damlı bir anlatımın seçilmesi dikkat çekicidir.
  35
  Dolayısıyla düz damın yerel bir mimari gelenekmi yoksa yabancı bir etkimi sorusu cevabını
  bulmalıdır.
  Bu konuda ilk olarak tartışılması gereken M.Ö. 6. yy. içlerinde Halys’in doğusuna kadar
  ilerlemiş ve Lydia ile savaşacak kadar güçlü bir şekilde yerleşmiş olan Medler ve eldeki tek
  mimari buluntuları olan kaya mezarları ile Paphlagonia kaya mezarları arasındaki benzerlikler
  üzerinde durulmalıdır. Özellikle Kuzey Irak Zagros dağları merkezli olan Med kaya
  mezarları, ayını Paphlagonia kaya mezarları gibi, cephede sütunlarla taşınan, ön odası olan,
  düz damlı mimari geleneği ile dikkat çekicidir. Bu mezarlardan Fakhrikah kaya mezarı
  (Res.31), Ferhad-u Shirin (Res.32), Dukan-ı Davud (Res.17), Akhur- ı Rustam kaya
  mezarlarının yukarıda anlatılan cephe mimarilerinin, Pahlagonia kaya mezarlarına
  benzerlikleri ile dikkat çekicidir101.
  Paphlagonia ve Med mezarları arasındaki benzerliği ilk olarak Sarre- Herzfeld ortaya
  koymuş102 Daha sonra özellikle altlık ve başlıklardaki benzerliklerinden dolayı von Gall
  bahsetmiştir103. Son olarak ise Ş. Dönmez, özellikle Med kaya mezarlarında görülen sütunlu
  ve düzdamlı mimari anlatımı, Halys Vadisi kaya mezarlarından çok geç döneme verilen ve bu
  vadiden uzak; Soğanlı Su Vadisi’nde Çatalin ve Devrez Vadisi’nde Beşdut kaya mezarlarını;
  Med, Faghragha ve Dukan-ı Davud kaya mezarları ile karşılaştırmıştır104.
  Ancak Med mezarlarının tarihlemesi ve kronolojisi konusunda hala tartışma devam etmekle
  birlikte, henüz bir sonuca ulaşmamıştır. Bu konuda ilk araştırmaları yapan Sarre- Herzfeld
  yukarıda adı geçen mezarları Med kaya mezarları olarak adlandırmış ve dolayısıyla Med
  devletinin siyasi olarak var olduğu M.Ö.6.- 5 y.y. arasına tarihlerken, Pers kaya mezarlarının
  öncüleri olarak kabul etmişlerdir105. Ancak bu konuda daha sonra çalışmalar yapan von Gall
  ise bu mezarlarda İon mimari etkilerini ön palana çıkararak kronolojiyi M.Ö. 4. yy.’dan
  başlatmaktadır106. Dolayısıyla bu durumda Medler’in Halys’in doğusuna yerleştiklerinde
  mimarilerini ne kadar bu topraklara taşıdıkları, siyasi ve kültürel olarak ne kadar etkin
  oldukları soruları halen cevaplanmış değildir. Yukarıda anlatılan Paphlagonia ve Med kaya
  101 von Gall, Medichen 19- 43 Lev..2–6, 9, 19; von Gall 1973, 139- 154 Res.1,3,4,9,10.
  102 von Gall, Medischen 19 Dip Not 2.
  103 von Gall, Medischen 19 vdd, Lev. 16- 17.
  104 Ş.Dönmez “The Akhaemenid Impact on The Central Black Sea Region” The Akhaemenid İmpact on local
  Populations And Cultures in Anatolia (6 th. – 4 th. Centuries B.C.), Edit. İ. Delemen (2007) 107–117, Lev.-5.
  105 von Gall, Medischen 19 vdd.
  106 von Gall, Medichen 19 vdd. ; von Gall 1973, 139 vdd.
  36
  mezarlarındaki tüm bu benzerlikler yanında, daha kronolojisi oturmamış olan Med kaya
  mezarları ile Pahlagonia kaya mezarları arasında bir ilişkileri konusunda daha fazla bir şey
  söylemek şimdilik zordur.
  Dolayısıyla düz damlı cephe mimari düşüncesinin kökeni konusunda yerel mimari ön plana
  çıkmakta ve bu anlayışın kökeni olan Halys vadisi kuzeyinden güneye doğru bir hat boyunca
  Kappadokia ve Pontus kaya mezarlarına kadar yaygınlaşmış olabileceği söylenebilinir.
  Amnias Vadisi kaya mezarları, beşik çatılı ve alınlığında yoğun ikonografik kabartma anlatım
  görülen bir gelenekte yapılmışlardır. Halys Vadisi kaya mezarlarında ise sade, düz damlı ve
  bezemesiz bir anlatım seçilmiştir. Ancak Amnias Vadisinin en doğusunda, Halys Vadisi ile
  kesiştiği noktada yer alan Terelik kayası kaya mezarı, Amnias Vadisi kaya mezarlarının
  mimari geleneği ile Halys vadisi kaya mezarlarının anlayışını kendi içersinde başarılı bir
  şekilde birleştirmiştir. Burada çatıda, ahşap konstrüksiyonun izlenmemasi ve düz damlı bir
  anlatım ile Halys Vadisi kaya mezar geleneğine yakınken; cephesinde yer alan yoğun
  kabartma bezeme Amnias vadisi kaya mezarlar geleneğini yansıtır. Ayrıca bu kabartmalardan
  Herakles Nemea Aslanı mücadelesinin Kalekapı ve Salarköy kaya mezarlarının etkisiyle
  yapılmış olması da dikkat çekicidir. Dolayısıyla Terelik kayası kaya mezarı coğrafyası
  nedeniyle her iki vadinin mimari ve bezeme anlayışını cephesinde birleştirmesiyle önemlidir.
  Düz damlı mimari anlatımın Paphlagonia Bölgesi’nde ki merkezi Halys Vadisinin kuzeyidir.
  Özellikle Bafrada Asarkaya 2 Nolu kaya mezarı ve hemen karşısında yer alan Kapılıkaya
  kaya mezarının cepheleri herhangi bir ahşap konstrüksyon bezemesi olmayan, düz damlı bir
  örtü sistemine sahiptir. Burada yer alan Asarkaya 1 Nolu kaya mezarı ise, tüm mimari
  ayrıntılarda 2 Nolu kaya mezarı ve Kapılıkaya kaya mezarına benzese de, kayaya negatif
  oyulmuş olan akroter ve antefikslerle süslenmiş Hellen mimarisi etkili beşik çatısıyla
  farklılaşır.
  Halys Vadisinden güneye doğru inildiğinde Vezirköprü (Phazamonitis) Esenköy kaya
  mezarında da, cephe anlatımı aynı şekilde sade, bezemesiz ve düz damlıdır. Daha güneyde
  Kappadokia sınırı içersinde Hellenistik Döneme tarihlenen Paphlagonia tipli bir kaya mezarı
  olan Alaca Gerdekkaya 1 Nolu kaya mezarı ve hemen arkasında yer alan Alaca 2 Nolu kaya
  mezarlarında da cephe mimarilerinde de düz damlı bir üst örtünün seçiliş olması Halys Vadisi
  geleneğini bu coğrafyada devamlılığını göstermesiyle önemlidir.
  37
  Geç Hellenistik ve Roma Döneminde bölgede, plan ve cephelerinde erken dönem kaya
  mezarlarına öykünseler de küçülmüş ölçüleri ve primitif anlatımlarıyla geç tarihlerini
  vurgulayan mezarlarda da düz damlı mimari anlatım kullanılmıştır. Bunlar Halys Vadisi
  Güvercinlik 1 Nolu kaya mezarı, Devrez Vadisi Beşdut kaya mezarı, Soğanlı Su Vadisi
  Çatalin ve Emmen kayası kaya mezarlarıdır. Ayrıca tek odalı kaya mezarlarından basit
  girişlerinin çerçevesi kademeli kirişlerle çerçevelenmiş Tosya Çüşçüş Kışlası (Res.33) ve
  Kadınca Köyü kaya mezarları (Res.34) düzdamlı cepje içince deperlendirilebilinirler.
  Ayrıca kaya mezarlarında büyük oranda Paphlagonia Bölgesi etkisinde kalmış olan Pontus
  kaya mezarlarında da beşik çatılı mimari kurma yanında düz damlı kaya mezarlarının da
  görülmesi şaşırtıcı olmamalıdır. Bunlardan en önemlisi Hellenistik Dönem Amaseia kaya
  mezarlarından tünel kanarında görülen iki kademeli fasciasyla düz damlı bir mimari anlatımı
  olan ve olasılıkla ön alanı sütunlu kaya mezarıdır. Diğerleri ise daha çok Kotyra ve çevresinde
  yer alan mezarlarıdır. Bunlar Güngören 2 Nolu kaya mezarı, Aybastı kaya mezarı, Konacık 1-
  2 Nolu kaya mezarlarıdır ki düz damlı çatısı yanında iki ya da üç sütunla taşınan ön odalarının
  varlığı ile de cephe mimarisinde Paphlagonia Bölgesi etkilerini açıkça sergilerler107.
  6.1.2.2. Beşik Çatı
  Paphlagonia kaya mezar geleneği içersinde, Amnias Vadisi kaya mezarlarında, istisnasız
  olarak beşik çatı kullanılmış olmasıyla; Halys Vadisi kuzeyindeki kaya mezarlarından
  rahatlıkla ayrılabilinir. Amnais Vadisinde, alınlığı kabartma bezemelerle süslenmiş beşik
  çatılı ve önde sütunlarla taşınan mimari anlayış; başta Akurgal108 ve von Gall olmak üzere,
  Hellen tapınak mimarisi cepheleri ile benzerlik kurularak bu çatı sisteminin kökeni batıda
  aranmıştır. Ancak bu konuda yönümüzü ilk olarak Hellenistan’a değil, bölgenin Demir Çağı
  ile birlikte siyasi ve dini olarak etkisi altında kaldığı Phrygia’ya dönmek gereklidir. Phrygia
  kaya anıtları ve kaya mezarları cephelerinde görülen beşik çatı, özellikle yerel ahşap
  mimarinin kayaya yansıtmasıyla önemlidir. Cephedeki bu ahşap mimari anlatım ve detaylar,
  özellikle kaya mezarlarının iç döşemlerinde de görülmektedir 109. Ayrıca ilk olarak Phryg
  kaya tapınaklarının alınlıkların kabartmalarla bezemiş olması, etkileşim süreci içersinde İon
  107 Kumandaş (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
  108 Akurgal 1955, 64 vd.92 vd, 105 Lev.40-42.
  109 Haspels 1971, 112 vdd. ; Işık 1987, 176 vd.; Işık 1991,63 vd.; Işık- İskan 1996,172.
  38
  mimarisine aktarılmış olmalarıyla da önemlidir110. Bu aktarımı Paphlagonia kaya mezarları
  alınlıklarında da görmek mümkündür. Dolayısıyla Paphlagonia Bölgesi; kayaya mezar açma
  ve yerel ahşap mimari geleneğini tüm ayrıntıları ile mezarların cephelerine ve iç döşemlerine
  yansıtma düşüncesini Phrygia’ya borçludur. Ancak bölge kaya mezarları düşünde ve
  mimaride köken olan Phrygia’dan, kendi yerel biçimleriyle farklılaşır ve kendi özgün
  anlayışını da kullanarak gelenekselleşir.
  Bölgenin Demir Çağ merkezi, erken dönem anıtsal kaya mezarlarının yoğunluğundan ve
  yerleşim izlerinden de görülebileceği gibi Amnias Vadisidir. Dolayısıyla bu merkez erken
  dönem içersinde Phryg siyasi egemenlik sınırı içinde kalmış, ayrıca Phryg sanatına dair izler
  az sayıdaki kazılardan Sinope’de 111 ve Kastamonu Kınık Kazılarında112 ele geçmiştir. Bunun
  yanında Phrygler’in Ana Tanrıça dini ve Açıkhava tapınak biçimiyle birlikte bölgede var
  olduğunu gösteren en önemli delil, Kastamonu Şehinşah kayası’ndaki bir Phryg Açık Hava
  Kybele tapınağıyla kuşku bırakmayacak şekilde ortadadır113. Dolayısıyla Phrygler’in
  bölgedeki siyasi ve kültürel varlıkları yanında, kaya mezar düşüncesini, tüm mimari şekliyle
  hem cephede hem de iç döşemlerde Paphlagonia’ya vermesi şaşırtıcı olmamalıdır. Bu etki
  Phrygia’nın egemenlik kurduğu Amnias Vadisi içersinde ve Halys vadisinin güney doğusunda
  görülen kaya mezarlarında yoğunlaşması beklenen bir süreçtir.
  Beşik çatılı anıtsal kaya mezarları, Amnias Vadisinde Kalekapı kaya mezarı (Res.11),
  Aygırkayası kaya mezarı (?) (Res.12) Salarköy kaya mezarı (Res.13), Evkaya kaya mezarı
  (Res.18), Halys Vadisi kuzeyinde Asarkaya 1 Nolu kaya mezarı (Res. 35), güneyinde Amnias
  Vadisi etkili Kargı (Res.15 ) ve İskilip 1-2 (Res.16,20) ve 3 (Res.36) Nolu kaya mezarları;
  Devrez Vadisi Kisecik kaya mezarı (Res.37), Soğanlı Su Vadisinde Karakoyunlu
  Gerdekboğazı kaya mezarı (Res.19), bu grup içinde sayılabilinir. Ayrıca Geç Hellenistik ve
  Roma döneminde Amnias Vadisi’nde Urgancı kaya mezarı (Res.38), Durağan Ambarkaya
  kaya mezarı (Res.39); Halys Vadisinde Güvercinlik 2 Nolu kaya mezarı (Res.40),Eskiekin
  Köyü kaya mezarı (Res.41) da bu grup içinde derlendirilmelidir. Ayrıca tek odalı kaya
  mezarlarından olan Şehinşah kayası kaya mezarı (Res.42), Evkaya kaya mezarının altında yer
  110 Işık 2005, 25 vd. Lev.17,18.
  111 E. Akurgal, L. Budde, Vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen in Sinope (1956).
  112 A. Çınaroğlu E. Genç “Kastamonu-Kınık 2002 Yılı Kazısı” 25. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri
  Sonuçları Toplantısı I, (2003) 355–366; A. Çınaroğlu E. Genç “2003 Yılı Kastamonu-Kınık Kazısı” 26.
  Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı I, (2004) 277–290.
  113 Ruge- Bittel 1949, 2486 vdd.; Gökoğlu 1955, 134 vd. Res. 56; Akurgal 1955, 93; Bittel- Neumann 1965, 78
  vd. 84 Çiz.8 Lev. 13; von Gall 1966, 65 vd. Lev. 5.4.
  39
  alan mezarların hepsi şematikde olsa beşik çatılıdır (Res.43). Ayrıca Bademci kaya mezarı
  (Res. 44), Cöpcöp kayası kaya mezarı (Res.45), Devrez vadisinde Aşağıgüney Köy kaya
  mezarı (Res.46) bu tipolojinin içine giren mezarlardır.
  Beşik çatılı Paphlagonia kaya mezarları, Hellenistik Dönemde Pontus Bölgesi Amaseia Kral
  kaya mezarlarını ve Geç Hellenistik- Roma Döneminde Kotyra kaya mezarlarından,
  Delikkaya 4 Nolu kaya mezarını ve Dikenlica 13 nolu kaya mezarını cephe mimarisinde
  etkilemiştir114. Ayrıca Kappadokia’da özellikle Göreme merkezli olan ve Hellenistik Döneme
  verilmesi gereken kaya mezarlarını tüm mimari ayrıntıları ile Paphlagonia Amnias Vadisi
  etkisi altında kaldığı açıktır.
  Paphlagonia Bölgesi kaya mezarlarında beşik çatı ilk olarak Kalekapı kaya mezarında
  görülür. Daha önce de anlatıldığı gibi beşik çatı, yoğun yağış alan Paphlagonia Bölgesinin
  ahşap mimarisi geleneğinde iyi bir çözüm olarak Phryg mimarisinden köklenmiştir. Kalekapı
  kaya mezarında beşik çatı, yanlara açılan merteklerin altta bir baştabanla birleşmemesi
  nedeniyle mimari bir bütünlük kurmamaktadır. Bunun sebebi daha sonra bahsedilecek olan
  yoğun kabartmalara süslü alınlığı daraltmamak ve tüm betimlemeleri üstte sınırlamak içindir.
  Alınlığı aşarak tüm cepheyi kaplayan ve mezarın iki yanını paneller halinde aşağı kadar takip
  eden kabartma bezemeler, Paphlagonia Bölgesi için ünik olduğu gibi Anadolu kaya mezarları
  arasında da Kalekapı kaya mezarının bitekliğini vurgular. Altta ise bir baştaban
  görülmemekte, yukarıda ayrıntılıca bahsedilen üç kademeli kiriş ön alanı üç taraftan
  çerçevelemektedir.
  Kalekapı kaya mezarının doğusunda bulunan, Aygırkaya kaya mezarının yoğun olarak tahrip
  olmuşluğu nedeniyle, mezarın cephesi hakkında bir şey söylemek oldukça güçtür. Bugün
  sadece mezarın batı çerçevesini oluşturan iki sıra kiriş görülmektedir. Ancak mezarı ilk
  keşfeden Gökoğlu115 ve daha sonra gören von Gall’in116 çektiği fotoğraflarda doğudaki boğa
  formlu balığa sahip bir sütun görülmektedir. Dolayısıyla yukarıda da ayrıntılıca değinildiği
  gibi kademeli kirişlerinin yapısı ve boğa formlu sütun başlığının konumu ile bu mezar
  Kalekapı kaya mezarı etkisinde olsa da, daha çok Salarköy kaya mezarına benzer bir mimari
  anlayış içersindedir. Aynı zamanda Kalekapı ve Salarköy kaya mezarları arasında olmasıyla
  114 H. Kumandaş (Yaynlanmamış Yüksek Lisans Tezi- Atatürk Üniversitesi 2004)
  115 Gökoğlu 1955, 72 vd. Res. 20, 21.
  116 von Gall 1966, 106, Lev. 14.1,2.
  40
  olasılıkla, Salarköy kaya mezarına mimari ve bezemedeki aktarım Aygırkayası kaya mezarı
  aracılığıyla olmuştur. Dolayısıyla Kalekapı ve Salarköy mezarının birlikteliği göz önüne
  alınacak olursa, bu kaya mezarında da mimari bütünlük içersinde bir beşik çatının var olması
  gerektiğini önermek yanlış olmayacaktır.
  Aygır kayası doğusunda yer alan Salarköy kaya mezarı, cephesinde görülen mimari ayrıntıları
  ile Kalekapı geleneğinin bir devamı olsa da, farklılaşan yönleriyle de önemlidir. Cephesinde
  ahşap mimari bezemeleri ve kabarmalarıyla zenginleşen Salarköy kaya mezarında görülen
  beşik çatı modeli, Paphlagonia Bölgesi kaya mezarları arasında önemli bir yere sahiptir.
  Buradaki ahşap çatı taklidi kurmada, Paphlagonia kaya mezarları arasında çok rastlanmasa da,
  Phryg anıtlarında sıklıkla karşımıza çıkan iki merteğin kademeli olarak birbirinin altında
  görülmesi ve yanlarda kırılarak düz bir şekilde baştaban ile birleşmesi, kültürler arası
  etkileşim sürecini gösterecek önemli mimari ayrıntılardır.
  Phyg mimarisinde iki kademeli merteğin alt alta kayaya işlenmiş olmasını, kaya anıtların en
  ünlüleri olan Aslankaya kaya anıtı, Maltaş kaya anıtı, Arazastis kaya anıtlarının cephesinde
  olduğu gibi neredeyse bütün kaya anıtlarında görebilmekteyiz. Dolayısıyla Salarköy kaya
  mezarlarında bu iki merteğin alt alta görülmesi büyük ihtimalle Phryg mimarisinin etkili
  katkısıyla oluşmuş olmalıdır. Ayrıca, Salarköy kaya mezarının çatısının uçlarında, iki yandan
  kırılarak düz bir şekilde devam ettikten sonra baştabanla birleşmesi de önemli bir ayrıntıdır.
  Ersöz’ün Phrygia’da Çin tipi çatı olarak adlandırdığı117 kenarlarda kırılarak baştabanla
  birleşen çatı formu, Phrygia’da Maltaş kaya Anıtı118 ile Bakşeyiş kaya Anıtı gibi anıtlarla
  karşımıza çıkar119. Paphlagonia Bölgesin’de ise Salarköy kaya mezarın’dan başka bir örneği
  yoktur. Sonuç olarak Salarköy kaya mezarının ahşap konstrüksyon beşik çatısında görülen iki
  merteğin alt alta varilmesi ve çatının yanlarda kırılarak düz bir şekilde devam etmesi Phryg
  mimari etkisiyle yoğrulmuş bir yerellik görülmektedir. Aynı zamanda, çatının altında, bir
  baştaban yerine daha önce de üzerinde durulan üç kademeli kirişle birleşmesi erken dönem,
  Amnias vadisi kaya mezarları için karakteristiktir.
  Amnias Vadisinin en batısında bulunan Evkaya kaya mezarının batıdaki anıtsal ana
  cephesinin beşik çatılı üst örtüsü, oldukça sade bir şekilde yanlara uzayan, iki az eğimli
  117 Ersöz 2003, Fig 86.
  118 Haspels 1971, 85 vd. Lev. 157–58, 519,520.1–3.
  119 Haspels 1971, 81 vd, Lev. 124,125, 516, 5171, 4, 5.
  41
  mertek ve altta bırakma aşığından oluşur. Bırakma aşığının altına ise iki kademeli kiriş
  görülür ki bunlar Amnais Vadisi kaya mezarlarında görülen kademeli kiriş anlatımdan
  farlıdır. Bu kirişlerin altında ise Kalekapı, Salarköy kaya mezarlarında görmediğimiz geniş
  baştaban varlığı dikkat çekicidir. Ayrıca bu baştaban, önde ve arkada görülen dışbükeyliğiyle
  iki ağaç kütüğünün yatay kiriş olarak kullanıldığını gösterir ki, bu da yerel ahşap konut
  mimarisinin cepheye eksiksiz yansıtılmış olmasıyla önemlidir. Bu tip baştaban örneği Evkaya
  kaya mezarının güney batısında yer alan ve Helenistik Döneme tarihlenen Gerdekboğazı kaya
  mezarından başka bir örnekte görülmemesiyle dikkat çekicidir.
  Evkaya kaya mezarın doğudaki ikinci cephesinde, şematik merteklerin ve baştaban
  anlatımının görüldüğü beşik çatısı ve altta biri kör iki dikdörtgen kapının görüldüğü sade
  anlatımıyla, daha çok Phryg mimarisini anımsatmaktadır. Sonuç olarak bu mezarın her iki
  cephesinde görülen beşik çatı, daha çok Phryg mimarisinin yerel mimariye etkisini
  göstermesiyle önemlidir. Ayrıca Amnias Vadisi geleneğindeki Kalekapı, Aygırkayası ve
  Salarköy kaya mezarından farklılaşır ve Hellenistik döneme verilen Gerdekboğazı kaya
  mezarı ile birliktelik kurmaktadır. Mezarın cephesinde beşik çatı ve iki dörtgen sütunlarla
  taşınan ön alanın varlığı, ilk önce in antis tasarı akla getirse de120 bu mezar daha çok yerel
  konut mimarisini tam olarak kayaya yansıtılması olarak değerlendirilmelidir.
  Kastamonu il merkezinde, Kastamonu Kalesi’nin doğu yamacındaki kayalıkta yer alan kaya
  mezarı121 ise, cephesinin tamamen tahrip olması nedeniyle çok fazla bir şey söylenemese de,
  ön alanının varlığı ile Evkaya kaya mezarı gibi beşik çatılı ve sütunlu bir mezar olduğu
  savlanalabilinir.
  Kastamonu Evkaya kaya mezarının batısında Soğanlı Su Vadisinde bulunan ve Hellenistik
  Döneme tarihlenen Karakoyunlu Gerdekboğazı kaya mezarı, cephesinde özellikle beşik çatı
  anlatımında yukarıda da üzerinde durulan, Evkaya kaya mezarına benzemesi dikkat çekicidir.
  Bu mezar da beşik çatılı ve sütunlu bir cepheye sahiptir. Alıkta kademeli olarak içe giren üç
  sıra mertek geniş bir tavan kirişi ile birleşir. Çatının üzerinde Hellen mimarisi etkili bitkisel
  motifli akroter ve antefiksler görülmektedir. En alttaki mertek, aynı Kastamonu Evkaya kaya
  mezarında olduğu gibi ahşap konut mimarisini yansıtan baştaban, önde ve arkada
  dışbükeyliğiyle iki ağaç kütüğünün yatay kiriş olarak kullanılmasının gösteren şekliyle
  120 Akurgal 1955, 92 vd., von Gall 1966, 65 vdd.
  121 Gökoğlu 1952, 80.
  42
  önemlidir. Alınlığın ortasında ise cephedeki ahşap görüntüyü tamamlayan, bir ahşap taklidi
  ana dikme görülür. Bu çatıyı destekleyen dikme, bir mimari bezeme olarak yine Hellenistik
  Döneme tarihlenen Paphlagonia kaya mezarları arasında İskilip 2 Nolu kaya mezarında,
  Gerdek Boğazı kaya mezarının yakınındaki Aşağıgüney Köy kaya mezarında da görülmesiyle
  önemlidir. Çünkü bu betimleme yoğun olarak Phryg kaya Anıtlarında ve kaya mezarlarında
  görmeye alıştığımız bir döşem olmasıyla dikkat çekicidir. Dolayısıyla bu mimari örgenin kaya
  mezarlarındaki varlığı Phryg mimari etkisi ile anlamlandırılmalıdır122. Özellikle Phryg kaya
  anıtlarında yoğun olarak görülen bu mimari örge, kaya mezarlarında Hellenistik döneme
  tarihlenen Yapıldak kaya mezarının alınlığında yer alan ahşap dikme ile görülür ve von
  Gall’de doğru olarak bu mezarı karşılaştırma örneği olarak kullanmıştır. Ayrıca ilk olarak von
  Gall123 ve ardından Işık 124 bu dikmenin sadece mimari bir anlatım olmadığını, aynı zamanda
  Phryg Aslantaş kaya mezarında aslanların arasına yerleştirilen ağaç ve Yapıldak kaya
  mezarının alınlığında yer alan destek, nasıl Kybele’yi temsil ediyorsa, burada da aynı kutsal
  anlamıyla var olduğundan söz ederler.
  Halys vadisi kuzeyinde Asarkaya 1 Nolu kaya mezarında; vadinin güneyinde Kargı ve İskilip
  1- 2 Nolu kaya mezarlarında beşik çatı, Amnias vadisinde alışılagelen ahşap mimari tüm
  ayrıntısının kayaya yansıtılmış olması geleneği dışına çıkılmış ve alınlık sadece negatif olarak
  oyularak beşik çatı gösterilmeye çalışılmıştır.
  Halys Vadisinin kuzeyinde bugün Bafra sınırları içinde ye alan ve Halys’in iki kenarında yer
  alan mezarlardan doğuda Asarkaya 1- 2 nolu kaya mezarları ve batısındaki Kapılıkaya kaya
  mezarının 4- 5 sütunlu, görkemli cepheleri ile dikkat çekicidir. Asarkaya 1 Nolu kaya
  mezarının cephesi, beşik çatısı ile diğer mezarlardan farklılaşır ve neredeyse bu grupta tek
  örnek olmasıyla önem kazanır. Daha öncede üzerinde ayrıntılıca duran, Halys vadisi kaya
  mezarlarını Amnias vadisinden ayıran özelliklerin başında beşik çatı yerine, daha çok düz
  dam tercih edilmesi yanında sütun sayılarındaki fazlalıktır. Ancak bu mezarda görülen beşik
  çatı Amnias Vadisi kaya mezarlarını hatırlatsa da, beşik çatıda ahşap mimari örgelerin
  işlememişliği ve çatının sadece kayaya negatif oyularak yapılmış olmasyla farklılaşır. Ayrıca
  çatının üzerinde üçgen akroter ve antefixlerinde olması dikkate değerdir. Dolayısıyla çatısında
  yerel örgelerden çok Hellen mimarisi etkisi özellikle beşik çatıda rahatlıkla görülmektedir ki,
  122 von Gall 1966, 79 vdd.
  123 von Gall 1966,79 vdd.
  124 Işık 1999, 28.
  43
  bu durum Asar yerleşmesinin, bir Milet koloni kenti olan Amissos’a yakınlığı nedeniyle
  şaşırtıcı değildir.
  Halys Vadisi’nin Güneyinde yer alan Çorum Kargı Ambarkaya kaya mezarı beşik çatısının
  üçgen alınlığında Amnias Vadisi geleneğinde ikonografik kabartmalar görülür. Ayrıca
  mezarın ön alanının cephesi Amnias Vadisi geleneğinde, üç adet kiriş ile çerçevelenmiştir.
  Ancak burada fark beşik çatının ahşap taklidi merteklerinin olmaması ve tıpkı Asarkaya 1
  Nolu kaya mezarı, İskilip 1- 2 Nolu kaya mezarları gibi alınlık negatif olarak kayaya
  işlenmişliğidir.
  Kargı Anbarkaya kaya mezarının güneyinde yer alan İskilip 1 Nolu kaya mezarının cephe
  mimarisi, genel özellikleri ile Amnias Vadisi kaya mezar geleneğinin bir devamıdır. Bu beşik
  çatı ve alınlıkta görülen ikonografik anlatımlı kabartma bezeme yanında altta
  görülenkademeli kirişlerle çerçevelenme ile görülebilinir. Ancak Amnias Vadisinde görülen
  beşik çatılarda olduğu gibi Ahşap taklidi mertekler yapılmamış, alınlık kayaya negatif
  oyulmuş olduğu görülmektedir kş bu geç bir ifadedir.
  İskilip 2 nolu kaya mezarında da cephede beşik çatılı, üçgen alınlıklı üst örtüsü ve ortada iki
  sütunu ile yanlarda görülen pilasterleri olan Paphlagonia kaya mezarları arasında yerini alır.
  Ancak merteklerin görülmediği kayaya negatif oyulmuş üçgen alınlığın içinde tam ortada
  Gerdekboğazı kaya mezarında ve Aşağıgüney Köy kaya mezarında da görülen ahşap bir
  destek vardır. Alınlığın altında düz bir baştaban görülür. Bu mezar, yerel ahşap mimari taklidi
  cephesi ile 1 Nolu kaya mezarında olduğu gibi daha çok Amnias Vadisi kaya mezar geleneği
  ile ilişkilendirilmelidir. Ancak farklılığı, aynı Kargı Ambarkaya ve İskilip 1 Nolu kaya
  mezarında olduğu gibi, merteksiz, kayaya negatif oyulmuş olan beşik çatısının oluşu yanında,
  İskilip 1 Nolu kaya mezarında görülen ön odasının çerçeveleyen kademeli kirişlerin burada
  görülmemesidir.
  Ayrıca İskilip 3 Nolu kaya mezarı, yanlarında iki mertek ile görülen üçgen alınlıklı beşik
  çatılı ve von Gall’e göre125 tek sütunlu bir cepheye sahip olmasıyla genel Paphlagonia kaya
  gömüt tipleri içinde özel bir yeri vardır. Bugün çatının üstünde görülen küçük bir bölüm
  dışında, cephe tamamen tahrip edilmiş olduğundan çok fazla bir şey söylemek zordur.
  125 von Gall 1966, 94 Çiz. 16.
  44
  Bu küçük tek sütunlu (?) iki mertekli beşik çatıya sahip cephe mimarisinin Paphlagonia’da tek
  örneği Çankırı Kisecik mezarıdır. Her iki mezarda da görülen iki mertekli çatı, Phrygia’da
  hem kaya anıtlarında hem de mezarlarında sıklıkla karşımıza çıkıyor olması ve bu mezarın
  daha sonra ayrıntılıca anlatılacak olan planındaki mimari ayrıntıların da Phrygia ile benzerliği
  birbirini tamamlayacaktır. Sonuçta bu mezar ve tamamlanmamış olan Kisecik kaya mezarı
  cepheleri Paphlagonia ve Phryg kaya gömüt geleneğindeki mimari anlayış içersinde
  değerlendirilmelidir.
  Paphlagonia Bölgesi’nde yukarıda ayrıntılıca bahsedilen Hellenistik döneme doğru
  sadeleşmeye başlayan cephe mimarisi, özellikle Geç Hellenistik Roma Döneminde tamamen
  stilize bir anlatım kazanmış, mezarların boyutlarda küçülmüştür. Bu mezarlardan beşik çatılı
  ön odalı Paphlagonia tipli kaya mezarlarından, Amnias Vadisinde Urgancı ve Durağan
  Ambarkaya kaya mezarları; Halys Vadisinde Güvercinlik 2 Nolu kaya mezarı bu mezar tipi
  içinde girmektedir.
  Anmias Vadisinde yer alan Urgancı kaya mezarı beşik çatılı ve üçgen alınlıklıdır. Altta ise
  bugün kırılmış olan iki sütunun parçalarından bir kısmı görülmektedir. Çatı ve mezarın
  çerçevesi kayaya negatif olarak oyulmuş ve erken dönem Amnias kaya mezarlarında görülen
  mertekler işlenmemiştir. Mezarın cephesinde erken dönem kaya gömütlerinin devamı
  niteliğinde beşik çatılı da olsa, ahşap mimariye dair hiçbir anlatım cephede görülmez.
  Amnias vadisinde Durağan Ambarkaya kaya mezarının cephesinde görülen, beşik çatısı ve ön
  alanında yer alan üç sütunu ile erken dönem anıtsal Amnias Vadisi kaya mezarlarını
  hatırlatmakta ise de, görülen önemli farklılıklar mezarın tarihsel süreç içersindeki yerini de
  etkileyecek niteliktedir. Çatı kurmasından bahsedilecek olunursa Amnias Vadisi kaya
  mezarlarında yanlarda mertekler belirgin bir şekilde aşağıdaki baştabanla birleşir. Ancak
  burada mertekler görülmemekte, çatı tamamen kayaya oyulan bir üçgen şeklinde
  gösterilmektedir. Altta ise kalın ve dik bir baştaban görülür ki, Amnias Vadisi kaya
  mezarlarında çoğunlukla iki ya da üç kademeli kiriş ile mezarın ön alanını çerçevelemektedir.
  von Gall bu mezarın Hellen etkisinin özellikle Dor mimarisine sahip Phrygia’da ki Gerdekaya
  kaya mezarının etkisiyle yapılmış olduğunu savlasa da126 burada görülen, erken dönem
  126 von Gall 1966, 104 vdd.
  45
  Amnias Vadisi geleneğine öykünen, şematik anlatımıyla geç bir tarihe verilmesi gereken bir
  kaya mezarıdır.
  Halys Vadisi Güvecinlik 2 Nolu kaya mezarı beşik çatılı, üçgen alınlıklı ve iki sütunlu bir
  cephe mimarisi vardır. Çatının mertekleri ve altta baştaban oldukça şematik bir anlatımla
  görülürken, alınlığın ortasında olasılıkla bir kalkan motifi vardır. Bu boyutta küçülme ve
  şematik anlatım mezarın tarihinin geçliğinden kaynaklanmaktadır. Yine Halys Vadisinin
  güneyinde Çorum Eskiekin Köyü’nde bulunan kaya mezarı, geç dönem şematik yapısına
  karşın beşik çatılı ve iki sütunlu cephe mimarisi ve yoğun kabartma bezeli ikonografik
  anlatımıyla Paphlagonia kaya mezar geleneğinden etkilenmiştir.
  Paphlagonia kaya mezar geleneği mimari anlayışıyla pek bağdaşmayan tek odalı kaya
  mezarları özellikle Amnias ve Halys Vadisinde yoğunlaşır. Cephe mimarilerinde yoğunlukla
  beşik çatı görülmesi erken geleneğin devamıdır. Bu mezarlar, Amnias Vadisi Şehinşah kaya
  mezarı, Evkaya kaya mezarı altında yer alan mezarlar, Bademci kaya mezarı, Cöpcöp kaya
  mezarı ve Soğanlı Su Vadisi Aşağıgüney Köy kaya mezarıdır.
  Amnias Vadisi Şehinşah kayası kaya mezarı, basit dikdörtgen bir cephe ve bir beşik çatıdan
  oluşan yapısıyla dikkat çekici bir örnektir. Beşik çatının saçak mertekleri ve baştabanı şematik
  olarak görülmekteyken, üçgen alınlıkta bir aslan kabartması yer alır. Kastamonu’da diğer
  görülen örnek, Evkaya kaya mezarının altındaki mezarlardır ve bu mezarlarda basit beşik
  çatının altında sitilize verilmiş hatıllar ve alınlığında kalkan benzeri yuvarlak formlu bir
  kabartma görülmektedir.
  Taşköprü Kızılcaörhen köyü kuzeyindeki kayalarda bulunan tek odalı Cöpcöp kaya mezarı,
  basit dikdörtgen kapısının üzerinde, yanlara doğru genişleyen çerçevesi tam olarak
  bitirilmemiş beşik çatının mertekleri görülmektedir. Bu çatının üçgen alınlığında ise,
  karşılıklı duran ancak tamamlanmış iki aslan kabartması vardır. Aynı şekilde bu mezarın
  yakınındaki Bademci kaya mezarının cephesi de beşik çatılıdır ve alınlığında iki karşılıklı
  duran aslanın betimlemesi görülür. Çatının stilize mertekleri, dikdörtgen mezar çerçevesini
  aşar ve kaya mezarı için düzeltilmiş kaya sathını içine alır
  Bu mezarlar arasında en yoğun ahşap mimariye sahip kaya mezarı ise küçük bir mezar
  olmasına karşın cephesi ve planındaki ayrıntılarla önemli olan Aşağı Güneyköy mezarıdır.
  46
  Üçgen alınlıklı çatının yan mertekleri ve ortadaki Gerdekboğazı ve İskilip 2 Nolu kaya
  mezarlarında görülen destek ile tam bir ahşap çatı konstrüksiyonunu göstermektedir. Bu çatı
  altta dikdörtgen bir baştabanla birleşir.
  Sonuç olarak Paphlagonia kaya mezar geleneğinde görülen beşik çatı Phrygia mimarisi etkili
  olsa da, yoğun yağış alan Paphlagonia Bölgesi ahşap konut mimarisinde de yaygınlaşmış ve
  yerelleşmiştir. Beşik çatı özellikle Amnias Vadisi kaya mezarlarında ilk olarak Kalekapı kaya
  mezarında görülür ve doğuya doğru Aygırkayası, Salarköy kaya mezarlarında ahşap bir çatı
  tüm ayrıntıları ile izlenmektedir. Ardından Evkaya ve Hellenistik Döneme tarihlenen
  Gerdekboğazı kaya mezarlarında da benzer şekilde ahşap mimarinin cepheye tam olarak
  yansımışlığı ile ortaya çıksa da, altta Kalekapı, Aygırkayası ve Salarköy kaya mezarları gibi,
  kademeli kirişlerle değil bir baştabanla sonlanırlar. Halys Vadisinin Kuzeyinde ise beşik çatılı
  tek örnek Asarkaya 1 Nolu kaya mezarıdır. Vadinin güneyinde ise Kargı kaya mezarı ve
  İskilip 1- 2 Nolu kaya mezarlarında beşik çatılarında, Amnias Vadisindeki kaya mezarlarında
  görülen ahşap taklidi mertek ve aşıklar görülmez. Bu tip çatı daha da sadeleşip, primitif bir
  işçilikle Geç Hellenistik- Roma Dönemi kaya mezarlarından Amnias Vadisi Yukarı Urgancı,
  Durağan Ambarkaya mezarları; Halys Vadisi Güvercinlik 2 Nolu kaya mezarında görülür.
  Aynı şekilde Paphlagonia Bölgesi’nde yer alan tek odalı kaya mezarlarının çoğunluğunda da
  beşik çatının kullanılmış olması geleneğin süreci için önemlidir.
  6.2. Plan ve Donanım
  Paphlagonai Bölgesi kaya mezarları planda iki ana tipe ayrılır. Bunlardan ilki, tek odalı kaya
  mezarlarıdır ve bölgede gelenek haline gelmemiş, sadece Amnias Vadisi ve Devrez ve
  Soğanlı Su Vadilerinde birkaç örnekle temsil edilen bir mezar planıdır. İkinci olarak,
  Paphlagonia Bölgesi kaya mezarları denildiğinde akla gelen, sütunlarla taşınan ön odalı ve bir
  ya da daha çok mezar odasından oluşan çok odalı mezar tipidir. Bu tip kaya mezarları plan
  ayrıntıları ve donanımlarında oldukça zengin veriler sunmaktadır. Ayrıca bu tip sadece
  Paphlagonia Bölgesinde sınırlı kalmamış, Pontus, Kappadokia ve Phrygia kaya mezarlarını
  etkilemiştir.
  6.2.1. Tek Odalı Kaya Mezarları
  Paphlagonia Bölgesi erken dönem anıtsal kaya mezarları arasında tek odalı kaya mezarları
  görülmez. Buna karşın özellikle Amnias vadisinde yoğunlaşan ve batıdan doğuya doğru
  sıralayacak olunursa Kastamonu Şehinşah kaya mezarı (Res.42 Çiz. 2), Evkaya kaya
  mezarları altındaki kaya mezarları (Res.43), Taşköprü Cöpcöp (Res.45) ve Bademci kaya
  mezarları(Res.44) bu gruba girer. Soğanlısu Vadisinde ise Aşağıgüney Köy (Res.46, Çiz.3
  a,b)ve Kadınca Köyü kaya mezarları (Res.34); Devrez Vadisinde ise Çüşçüş Kışlası kaya
  mezarı (Res.33) tek odalı kaya mezarlarındandır. Ancak Halys vadisinde bu tip bir mezar
  görülmez.
  Tek odalı kaya mezarlarının cepheleri genellikle beşik çatılıdır ve özellikle Amnias
  vadisindeki mezarlarda alınlıkları kabartma bezemeli anlatım görülmektedir. Aynı zamanda
  şematik de olsa ahşap çatı mimari elanları görülür. Tosya çüşçüş Kışlası kaya mezarı ve
  Kadınca Köyü kaya mezarlarında düz damlı bir üst yapıya sahiptir. Bu cephelerden girilen
  mezar odaları mimaride farklılaşır.
  Paphlagonia Bölgesi tek odalı kaya mezarları Aşağı Güneyköy haricinde beşik çatı ya da düz
  damlıdır. Basit dikdörtgen bir kapı ile girilen düz ya da tonozlu bir tavana sahip mezar
  odalarındın bazılarında ölü yatakları görülürken bazılarında hiçbir döşem görülmemektedir.
  Dolayısıyla bu basit mezarlarda gelenekselleşen bir döşem birlikteliğine rastlanmamaktadır.
  50
  6.2.1.1. Kapı
  Paphlagonia kaya mezarlarının kapıları ne Urartu kaya mezarlarında görülen özel döşemler127
  ne de Lykia kaya mezarlarında olduğu gibi sürgülü bir kapıya dair herhangi bir iz
  görülmemektedir. Bütün tek odalı kaya mezarlarının kapıları dikdörtgen ve düzdür. Herhangi
  bir silme ya da söve izi görülmez. Dolayısıyla bu mezarlar olasılıkla düz bir kapı taşı ile
  kapatılıyor olmalıdır.
  6.2.1.2. Ölü Yatakları
  Tek odalı kaya mezarlarında genellikle ölü yatakları basit de olsa görülmektedir. Şehinşah
  kayası kaya mezarında (Çiz.2), Evkaya kaya mezarı altındaki tek odalı mezarlarda (Res.43) ve
  Aşağı Güney Köy kaya mezarında basit bezemesiz ölü yatakları görülür (Çiz.3). Amnias
  Vadisinde Cöpcöp kaya mezarında tonozlu olan mezarın içinde, yoğun tahrip edilmişliği
  nedeniyle ölü yatağının varlığı ya da yokluğu konusunda bir şey söylemek zordur. Soğanlı Su
  Vadisinde yer alan diğer bir kaya mezarı olan Kadınca Köyü kaya mezarında ise herhangi bir
  ölü yatağı izine rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu kaya mezarlarında ölü yatakları kullanımında
  ne bölgesel ne de tipolojik olarak belirli ve sistematik bir gelişim görülmemektedir.
  6.2.1.3. Tavan
  Tek odalı kaya mezarlarında üçgen, düz ve tonozlu tavanlar kullanılmıştır. Amnias Vadisi
  kaya mezarlarından Şehinşah kayası ve Evkaya kaya mezarı altında yer alan kaya
  mezarlarında bezemesiz, düz tavanlı bir üst örtü görülür. Ayrıca Cöpcöp kaya kaya mezarı ise
  tonozlu bir tavan mimarisine sahiptir. Soğanlısu Vadisi Aşağıgüney ve Kadınca köylerinde
  yer alan tavan kurması, çok odalı kaya mezarlarında görülen ahşap taklidi yoğun
  kabartmalarla bezenmiştir (Res.47).
  Soğanlısu vadisi Aşağıgüney köy mezarının tavanı düzdür. Ancak burada diğer Paphlagonia
  kaya gömütlerinde görmediğimiz ilginç ve yoğun bir ahşap mimari taklidi bezeme ile
  karşılaşılır (Res.48-Çiz.3). Mezarın uzun yan duvarları arasında, boydan boya geçen
  mahyalara dik olarak atılan iki sıra yarım yuvarlak hatıl arasında kalan alanda görülen
  dikdörtgen kasetler tam olarak bir düz damlı ahşap evin kopyası olarak karşımıza çıkar. Bu tip
  gerçekçi işçilik Paphlagonia kaya mezarlarında olduğu gibi Anadolu kaya mezarları arasında
  da üniktir.
  127 Çevik 2000, 31 vdd. Lev. 74- 76.
  51
  Aşağı Güneyköy yakınında yer alan Kadınca Köyü kaya mezarında ise dikdörtgen formlu
  mezar odasının içersinde, yoğun ahşap taklidi mimari ayrıntıların işlendiği üçgen tavan
  görülür. Mezarın kuzey ve güney dar yüzlerinde üçgen çatının yan mertekleri ve baştabanı
  görülürken, içde oluşan üçgen alınlıklarda görülen yarım yuvarlak ahşap taklidi ana dikme,
  çok odalı kaya mezarlarından İskilip 3 Nolu kaya mezarının ahşap taklidi iç mimarisinden
  ayrılmaz. Ayrıca yine merteklerin altında yarım yuvarlak damlık aşığı mezarı çepeçevre
  dolaşır.
  Sonuç olarak Pahlagonia Bölgesindeki tek odalı kaya mezarları cephede ve planda çeşitlilik
  gösterir ve ne bölgesel ne de tipolojik bir birliktelik kurulamaz. Bu tip kaya mezarları
  Pahlagonia tipli ön odalı ve sütunlu kaya mezarları geleneğinin dışında, Amnias, Soğanlı Su
  ve Devrez Vadilerinde az sayıdaki örnekle temsil edilmelirler.
  6.2.2. Çok Odalı Kaya Mezarları
  Paphlagonia Bölgesi kaya mezarlar geleneğinin özünde, sundurmalı sütunlu ve beşik çatılı
  ahşap konut mimarisi vardır. Özellikle bir- beş arasında değişen sütun sayıları, merkezde
  olmayan kapıları ve iç döşemlere yansıyan yoğun ahşap mimarisi örgeler ile bunu destekler
  niteliktedir. Çok odalı kaya mezarları bölgenin Demir Çağ merkezi olan Amnias vadisinde
  yoğunlaşmış, Halys, Soğanlı Su, Devrez vadileri boyunca da M.Ö. 5. yy.’ın ilk çeyreğinden
  Hellenistik ve Roma Dönemine kadar özde aynı, ayrıntıda farklı anlatımlarla karşımıza
  çıkmışlardır. Bu tip aynı zamanda Hellenistik Dönemle birlikte Pontus Amasseia Kral kaya
  mezarlarını ve Kotyra çevresi Hellenistik Roma Dönemi kaya mezarlarını, Kappadokia kaya
  mezarlarını ve son olarak ise düşünce ve mimari kökü aldığı Phrygia’ kaya mezarlarını
  etkilemişlerdir.
  Çok Odalı Paphlagonia kaya mezarları planlarında görülen kapı, pencere, ölü yatakları ve
  arkosolium gibi döşemler, bu mezarların gelenekleri ve yayılım alanları yanında tarihsel süreç
  içersindeki yerleri de göstermesi açısından önemlidir. Bunlardan ölü yatakları erken dönem
  kaya mezarlarından Hellenistik ve Roma dönemine kadar görülürken, Arkosoliumlar ise
  Hellenistik dönem öncesine tarihlendirilemezler. Pencereler ise kaya mezarları ile bağlantılı
  olarak çok görülmeseler de, Özellikle Halys’in güneyinde Hellenistik Dönem kaya mezarları
  ile birlikte görülmeleri dikkat çekicidir.
  52
  6.2.2.1. Kapı
  Paphlagonia Bölgesi’nde daha önce tek odalı kaya mezarları döşemleri üzerinde durulurken
  bahsedildiği gibi, çok odalı mezarlarda da özel bir kapı sistemi sistemine rastlanmaz. Bu
  mezarlarda kapılar daha çok dikdörtgen açıklıklar şeklindededir. Sadece Salarköy kaya
  mezarında kapı içinde olasılıkla dikdörtgen bir taşın yerleştirilmesi için açılmış, kapıyı dört
  taraftan dolaşan bir hat görülmektedir. Bazı kaya mezar kapılarının çerçevesinde görülen
  derin silmeler daha çok kapı taşını tutmak için yapılmıştır. Bu örnek dışında kapıların nasıl
  kapatıldığı konusunda herhangi bir iz görülmemektedir.
  6.2.2.2. Pencere:
  Anadolu kaya mezar geleneği içersinde ne Urartu ne de Phryg kaya mezarlarında pencere
  görülmemektedir. Dolayısıyla Paphlagonia kaya mezarlarında görülen pencereler dikkat
  çekicidir. Bu pencereler ikiye ayrılır. İlk olarak mezarların geç dönemde konut olarak
  kullanılması sırasında açılan pencerelerdir ki, Evkaya kaya mezarında ikinci ve üçüncü mezar
  odaları arasında görülen pencereler ile Kale kaya mezarında mezar odasında görülen
  pencereler bu grup içine girer. Aynı zamanda İskilip 1 Nolu kaya mezarında kapının
  üzerindeki pencere de sonradan açılmış olduğu anlaşılmaktadır.
  İkinci grupta ise Özellikle Halys Vadisinin güneyinde, Alaca 1 Nolu kaya mezarında (Res.24)
  ve Soğanlı Su Vadisi Gerdekboğazı kaya mezarında (Res.19), mezar odalarında görülen ve
  mezarla birlikte planlandıkları, ana mezar odalarının dış cephelerindeki mimari bezemelerle
  de desteklenir
  Alaca 1 Nolu kaya mezarınının ön odanın iki yanında yer alan mezar odalarının güney uzun
  duvarlarının ortasından açılan pencereler, cephede bir aedicula ile çerçevelenmiştir. Böylece
  pencereler, cephede mimari bir anlatım içinde yer alır.
  Karakoyunlu Gerdekboğazı kaya mezarında ise ana mezar odasında görülen pencerelerin
  cephede aynı kapıda görülen işçilikle aynı şekilde, iki kademeli kirişle çerçevenmiş olması;
  Alaca 1 Nolu kaya mezarını hatırlatmaktadır.
  Sonuç olarak mezarla birlikte planlanan pencereler cephede mimari bir bezemeyle
  bütünlenmişliği ile geç dönemde mezarın herhangi bir amaçla ikinci kullanımında açılan
  pencerelerden rahatlıkla ayrıldığı gibi Hellenistik Dönem içine tarihlenen İskilip 1 Nolu kaya
  mezarında ve Gerdekboğazı kaya mezarında görülmesi dikkat çekicidir.
  53
  6.2.2.3. Ölü Yatakları.
  Paphlagonia kaya mezar geleneği içersinde özellikle anıtsal kaya mezarlarının tümünde ana
  mezar odalarında ölü yatağı ya da yatakları görülmektedir. Amnias Vadisi kaya mezarlarında
  Kalekapı kaya mezarı (Çiz.4a,b), Salarköy kaya mezarı (Çiz.5a,b) , Evkaya kaya mezarında
  (Çiz.6a,b), Terelik kayası kaya mezarında ölü yatakları görülmektedir (Çiz.7a,b). Soğanlı Su
  Vadisinde Gerdekboğazı kaya mezarı (Çiz.8); Halys Vadisi güneyi kaya mezarlarından Kargı
  Ambarkaya kaya mezarı (Çiz.9), İskilip 1 (Çiz.10), 2 (Çiz.11), 3 (Çiz.12a,b) Nolu kaya
  mezarları ölü yatakları olan kaya mezarlarıdır.
  Halys Vadisi kuzeyinde yer alan anıtsal mezarlardan Asarkaya 1 (Çiz. 13)- 2 (Çiz. 14) Nolu
  kaya mezarlarında ise Paphlagonia Bölgesi’nde başka hiçbir mezarda görülmeyen ölü
  yataklarının ayakuçlarına dörtgen banklar eklenmiştir. Olasılıkla bu mezarların karşısında yer
  alan Kapılıkaya kaya mezarı, mezar odasıda bitirilebilmiş olsaydı aynı döşem ile
  karşılaşılacaktı (Çiz. 15).
  Özellikle Hellenistik döneme tarihlenen kaya mezarlarından İskilip 1 Nolu kaya mezarında
  (Res.49), Gerdekkaya kaya 1 Nolu kaya mezarında (Res.50-Çiz.16) ve Gerdekboğazı kaya
  mezarında (Res.51) ölü yatağı bir arkosolium içersine yerleştirilmesiyle dönemsel bir
  bütünlük göstermektedir. Bunun yanında İskilip 2 Nolu kaya mezarının ölü yatağı kabartma
  bezemelerle süslü ve yastıklı bir anlatım görülür ki, başka hiçbir kaya mezarında böylesine bir
  ifade ile karşılaşılmamaktadır (Res.52).
  Ayrıca Kalekapı kaya mezarındaki ana odasında görülen ölü yatağının Akhaemenid
  mobilyalarına benzer ahşap ayak işçiliği dışında (Çiz.4a)128; Paphlagonia kaya mezarlarıda
  düz ve bezemesiz ölü yatakları görülmektedir. Kalekapı kaya mezarında görülen ölü yatağı
  ahşap taklidi ayak işçiliği, M.Ö. 5.yy.’ın başlarına tarihlenen üzerinde giyisileri ile Pers
  soylularının işlendiği ve Anadolu Pers sanatı içersinde değerlendirilen Daday kabartmasında
  görülen kline ayaklarına benzemektedir129. Dolayısıyla cephedeki Akhaemenid etkisi iç
  döşeme mbilyalara kadar yansımış olmasıyla önemlidir.
  128 von Gall 1966,13 vdd. Çiz.2 Lev.3.4.
  129 Dovceel- voûte 1984, 101- 118 Lev. V; v.Gall 1983 150 vdd. Lev. II; Durugönül 1994, 7; Polat 1998, (Yayınlanmamış
  Doktora Tezi ) 109 vdd. Çiz. XIII;
  E. Dökü, Paphlagonia’da Pers izleri
  54
  Bölge kaya mezarlarında dikkati çeken diğer bir unsur da mezar odalarında ölü yatağı
  olmayan kaya mezarlarıdır. Bu kaya mezarları, Halys Vadisi Esenköy kaya mezarı (Çiz.17) ve
  Güvercinlik 1 (Çiz.18a,b), 2 (Çiz.19a,b) Nolu kaya mezarları; Soğanlı Su Vadisi, Çatalin kaya
  mezarı gibi (Çiz.20a,b), M.Ö. 4.yy.’dan, Geç Hellenistik- Roma Dönemine kadar görülen
  kaya mezarları olmaları ile önemli bir kriterdir.
  Sonuç olarak çok odalı kaya mezarlarında erken dönemden Hellenistik Roma Dönemine
  kadar mezar odalarında ölü yatakları görülmektedir. Ancak bu çizgiden ayrılan Halys Vadisi
  kuzeyinde, ölü yataklarının ayakucunda bankların görüldüğü Asarkaya 1- 2 Nolu kaya
  mezarları tekil örneklerdir.
  Ayrıca Hellenistik Döneme tarihlenen Gerdekkaya kaya mezarı, Gerdekboğazı kaya mezarı,
  İskilip 1 Nolu kaya mezarında ölü yataklarının bir arkosolium içine alınmış olması önemlidir.
  Bunun yanında Esenköy kaya mezarı, Güvercinlik kaya mezarları, Çatalin kaya mezarı gibi
  M.Ö. 4.yy.’dan, Geç Hellenistik- Roma Dönemine kadar görülen kaya mezarlarında ölü
  yatakları görülmemesi tarihleme için önemli kriterlerdir.
  6.2.2.4. Sekiler:
  Paphlagonia Bölgesi’nde Amnias Vadisi ve Soğanlı Su Vadisi kaya mezarları ön odalarında
  sekilere rastlanmamaktadır. Ancak Halys Vadisi güneyinde İskilip 2 Nolu kaya mezarı
  (Çiz.11) yanında ve Devrez Vadisi Beşdut kaya mezarı (Çiz.21a,b)ön odalarında görülen bu
  döşem Paphlagonia Bölgesi mezar geleneğinde olmayan olasılıkla geç dönem etkileridir.
  İskilip 2 Nolu kaya mezarının ön alanında görülen profilsiz düz bir şekilde yapılmış olan ve
  ön alanın üç tarafını dolaşan yüksek olmayan sekinin varlığı bu mezarı erken örneklerden
  ayırmaktadır. Aynı şekilde Devrez vadisinde Beşdut kaya mezarında görülen yüksek seki
  sadece mezar odasının kapısının önünde iki yan duvar arasında görülmektedir.
  Bu sekilerin varlığı özellikle gömü sahiplerinin zaman zaman mezarların ön alanında ölü
  kültüne dair toplantılar yapıyor olmasıdır. Ancak daha önce de değinildiği gibi Paphlagonia
  kaya mezarlarının hiçbirinde, ön oda ve mezar Odalarında kült döşemlerine
  rastlanmamaktadır. Ancak Evkaya kaya mezarnın doğu cephesindeki girişin ardında yer alan
  holde, iki kaya çukuru görülmekteyse de; bunlar mezarın daha sonra özellikle ev olarak
  kullanılmı sırasında yapılmış olmalıdır. Arkeolojik olarak buradaki geç dönem genişletme
  55
  çabaları duvarlarda rahatlıkla görülebilinirken bu kaya çukurları ise olasılıkla evin ocakları
  olarak kullanımış olmalıdır130. Ayrıca yine bu mezarda ana odanın doğu duvarında görülen niş
  de, görülen bariz işçilik farkından da anlaşılacağı üzere bu geç kullanımla alakalıdır.
  6.2.2.5. Tavan
  Paphlagonia Bölgesi kaya mezarlarının ön oda ve mezar odalarının tavanları, oldukça çeşitli
  ve zengin anlatımlarla bezelidir. Ön odaların tümü düz bir tavana sahipken, bazı mezarlarda
  yoğun ahşap mimari taklidi hatıllarla süslenmiştir. Ana mezar odaları ise mimari olarak
  çeşitlenir. Bunlardan beşik çatılı ve yoğun ahşap mimari taklidi hatıllarla süslenmiş mezar oda
  tavanları, daha çok anıtsal kaya mezarlarında karşılaşılmaktadır. Ayrıca düz, tonozlu ve
  tütekli tavana sahip mezar odaları da bölgedeki çok odalı kaya mezarlarında görülür. Tavan
  bezemelerindeki bu çeşitlilik mezarların yayılımları tarihsel süreç içersindeki yerlerini de
  göstermeleri açısından da önemlidir.
  6.2.2.5.1. Düz
  Bölge kaya mezarlarının ön alan ve mezar odalarında görülen düz tavanlar kendi içersinde
  yalın düz ve ahşap hatıllarla bezenmiş olmak üzere ikiye ayrılır.
  Yalın düz ön oda ve mezar odası olan kaya mezarları Amnias vadisinde, bölgenin erken
  mezarlarından olan Kalekapı kaya mezarı, M.Ö. 4. yy. içine tarihlendirilmesi gereken Terelik
  kayası kaya mezarı ve Geç Hellenistik Roma Dönemine Tarihlenen Çatal in kaya mezarıdır.
  Bu az sayıda örnekle de anlaşılacağı gibi yaygın bir mimari anlayış olmayan bu tür üst örtü
  herhangi bir tipolojik veri sunmaz.
  Yukarıda bahsedilen düz tavanlı mezar odası olan kaya mezarları arasında, tavanda hatılların
  görüldüğü iki örnek vardır. Bunlardan ilki Aygırkayası kaya mezarı, diğeri ise Salarköy kaya
  mezarındır. Anıtsal cepheli erken kaya mezarları içine giren Aygır kayası kaya mezarının
  tavanında, mezarı dikine ve enine geçen yarım yuvarlak iki hatılla oluşturulan ahşap taklidi
  bir mimari bezeme görülür.
  Salarköy kaya mezarında ise, mezar odası tavanı, içi düz hatlarla sekiz parçalı dairesel bir
  tavan göbeği şeklinde bir üst örtüye sahiptir (Res.53). Bu tür tavan, yine tüm bölge kaya
  130 Işık, bu kaya çanaklarını, ölü kültü için kullanılan kaya Çanakları olarak adlandırmıştır. Bkz. Işık, 1989,21
  Res.26; Işık, 1995, 116 .
  56
  mezarları yanında, Anadolu mezar gelenekleri içersinde de tekildir ve yerel mimarinin
  yansılanışı açısından önemlidir. Ayrıca Salarköy mezar odasında görülen ahşap işçiliği ön
  odanın tavanına da yoğun olarak yansımış ve yarım ahşap taklidi hatıllarla tüm tavan
  bezenmiştir (Res.54).
  6.2.2.5.2. Üçgen
  Paphlagonia kaya mezarları içersinde en fazla örneği görülen üst örtü sistemi ise üçgen
  tavandır. Bu tavanlar, kendi içersinde yalın ve ahşap hatıllı tavanlar olmak üzere ikiye
  ayrılırlar.
  Bölge kaya mezarları içersinde yine yalın beşik çatı örtü sadece Asarkaya 2 nolu kaya mezarı
  (Çiz.14) ve Beşdut kaya mezarları ile temsil edilir (Çiz.21b.). Bunun yanında kabartma
  hatılları olmayan ve yalın beşik çatı olarak görülen Kargı Ambarkaya kaya mezarının mezar
  odasında, çatı mertekleri ve hatılları boyama ile verilmiştir (Res.55; Çiz.9b). Dolayısıyla bu
  mezar da beşik çatılı hatıllarla bezenmiş kaya mezarları grubuna dâhil edilmelidir.
  Diğer yandan üçgen tavanlı ve ahşap hatıl kabartmalı mezarlar, en yaygın grubu oluşturur.
  Bu gruba başta Evkaya kaya mezarı, Kale kaya mezarı, Gerdekboğazı kaya mezarı, İskilip 3
  nolu kaya mezarı ve Gerdek kaya 1 nolu kaya mezarı ana mezar odasındaki tavan ile temsil
  eder.
  Özellikle mezar odalarında görülen ahşap mimari taklidi mertek ve hatılların gösterilmesi,
  Anadolu kaya mezar geleneğinde ilk olarak Urartu kaya mezarlarında yoğun olarak
  görülmektedir131 . Bu kaya mezarları Van İçkale, Neftkuyu ve Kaleköy’de görülen mezarlarda
  mezar iç odalarında; ahşap bir konutun tavan sistemi tamamıyla iç mimariye yansıtılmıştır.
  Van- İçkale ve Neftkuyu’da tonozların başlangıcında görülen yarım yuvarlak dişli silmeler
  yanında Neftkuyu kaya mezarında, sıralı kuşakla çevrelenmişliği dikkat çekicidir. Ayrıca
  Kaleköy kaya mezarı ise ahşap mimari bezemenin en yoğun olarak kullanıldığı kaya
  mezarıdır132.
  131 Çevik 2000, 70 vdd.
  132 Çevik 2000, 70 Lev. 7,9b,10 b,c.
  57
  Ancak Pahlagonia kaya mezarlarında, iç mimaride ve özellikle gömüt odalarında ahşap
  mimarinin yoğun olarak izlenmesi Phryg sanatı ile gelenekselleşen 133 sürecin bir devamıdır.
  Phryg kaya mezarlarının büyük çoğunluğunda Erken Dönem kaya mezarlarından başlayan bir
  gelenek şekilde, mezar iç odalarında aynı ahşap bir konut tavanındaki hatılların ortada
  esnemesini gösterecek denli gerçekçi bir anlatımla görülmektedir. Bu kaya mezarları başta
  Midas Kent kaya mezarı, Doğanlı Kale kaya mezarı, Yapıldak kaya mezarı, Dübecik kaya
  mezarları, Köhnüş kaya mezarları, Kırık Aslan Taş kaya mezarı, Gökçekısık kaya
  mezarıdır134. Görüldüğü gibi Haspels’in erken döneme tarihlediği I. grup kaya mezarlarından
  başlayarak Hellenistik döneme kadar devam eden bir süreç içersinde mezar odaları içlerinde
  Ahşap hatıl taklidi bezeme geleneksek bir şekilde görülmektedir.
  Dolaysıyla Cephe mimarisinde üzerinde durduğumuz Paphlagonia kaya mezarlarında görülen
  Phryg mimari etkisi, mezar odasında görülen yoğun ahşap taklidi mimari bezemelerle kendini
  göstermektedir.
  Paphlagonia Bölgesin’de özellikle mezar odalarında üçgen tavanda ahşap mimari bezeme en
  yoğunuyla Kastamamonu Evkaya kaya mezarında görülmektedir. Burada ana mezar odası,
  ahşap mimarinin mezarda en yoğun kullanıldığı odadır. Bu odanın üçgen tavanının ortasında,
  yan yana üç yarım yuvarlak ağaç kütüğü şeklindeki mahya aşığı görülür (Res.56a). Bu
  hatılların uçlarından çıkan, dikdörtgen ve ensiz mertekler altta damlık aşığı ile birleşirler.
  Aynı ahşap mimari taklidi anlatım, biraz daha sade bir şekilde doğudaki ikinci ve üçüncü
  odada da görülür (Res.56b.). İkinci mezar odasında görülen üçgen tavanda, dikdörtgen bir
  mahya aşığı varken, yanlarda ise ensiz küçük bir profille damlık aşığı gösterilmiştir. Üçüncü
  gömüt odası da, üçgen tavanlı olmasına karşın bir ve iki nolu odaların tersine mahya aşığı
  görülmemekte, sadece yan uzun kenarlarda damlık aşığı şeklinde profillere rastlanmaktadır.
  Burada ahşap mimari örgelerin en yoğun olarak ana gömüt odasında kullanılmış olması
  yanında ikinci ve üçüncü mezar odalarına gidilikçe sadeleşmesi dikkat çekicidir. Ancak ön
  alanda kenar silmeleri dışında düz bir tavana sahiptir.
  Soğanlı Su Vadisinde Hellenistik Döneme tarihlenen ve büyük ölçüde cephe ve planda
  Evkaya kaya mezarından etkilenmiş olan Gerdekboğazı kaya mezarında da hem ön alan hem
  133 Haspels 1971,112 vdd.; Işık- İşkan
  134 Haspels 1971,112 vdd Lev. 530- 545.
  58
  de mezar odalarında ahşap mimari taklidi bezemeler yoğun olarak kullanılmıştır (Res. 57).
  Bu ana mezar odasında görülen yuvarlak iki ana hatıl, mertekler ve hatta bindirme aşığı ile
  yine Amnias Vadisi kaya mezarlarından Kastamonu Evkaya ve Aygırkayası kaya
  mezarlarının benzeridir.
  Halys Vadisi güneyinde ter alan İskilip 3 nolu kaya mezarının, olasılıkla tek sütun tarafından
  taşınan bir ön oda ve ardında tek klineli bir mezar odasının varlığı ile Paphlagonia kaya
  mezarları grubu içine girse de, özellikle mezar odasının içindeki yoğun ahşap taklidi
  bezemeler Phrygia ile bağlantılıdır (Res.58 Çiz.12b). Ön odanın çatısı üçgendir. Kuzeydeki
  duvarın çatısında, cephedeki gibi iki kademeli üçgen tavan mertekleri görür. Ortada
  dikdörtgen kapı ile girilen mezar odası ise tam olarak ahşap bir odanın kayaya yansımış
  şeklidir. Dikdörtgen formlu bu odanın tavanı ahşap mimari taklidi üçgendir. Kapının tam
  karşısında uzun yüzde duvarın içine gömülmüş olan klinenin iki ucunda sekiler görülür.
  Klinenin üzerinde ve yanlarında ahşap taklidi hatıl kabartmaları vardır. Yukarda ise iki yanda
  klineyi içine alan, alınlıklı üçgen bir tavanın olması Paphlagonia Bölgesi kaya mezarları için
  üniktir. Mezar odasının tavanı da üçgen alınlıklıdır. Bu alınlığın hatılları net olarak bugün bile
  izlenmektedir. Ayrıca çatının ortasında, baştabandan tavana doğru çıkan dikey ana destek her
  iki yanda görülür. Dolayısıyla İskilip 3 Nolu kaya mezarı iç döşeminde başka hiçbir
  Paphlagonia kaya mezarında olmayan yoğun ahşap mimari örgelerle donatılmışlığı Phryg
  mimarisi etkisinin gücünü göstermesi bakından önemlidir.
  Halys Vadisinin güneyinde daha çok Kappadokia bölgesinde yer alan Gerdek kaya 1 Nolu
  kaya mezarının ön alanının batıda yer alan mezar odasının üçgen tavanının altında, ahşap
  mimari taklidi, üstteki ince alttaki kalın iki sıra hatıl, tüm odayı dolaşmaktadır. Burada dikkati
  çekmesi gereken tavanda görülmesi gereken hatıl ve mertekler yoktur. Dolayısıyla
  gelenekten, sadece yan duvarları dolaşan hatıllar işlenmiş olmasıyla farklılaşmaktadır (Res.59
  ). Ancak Alaca 2 Nolu kaya mezarında boyama ile verilmiş olan çatı hatıl ve merteklerin
  burada da olduğnu varsaymak yanlış olmamalıdır.
  Ön odanın doğusunda yer alan ikinci gömüt odasının tavanı da üçgenden çok tonozludur ve
  ahşap taklidi bir sıra hatıl çatının bitiminden başlayarak tüm odaydı dolaşır. Bu odada başka
  hiçbir döşem görülmemektedir. Ön odanın kuzeyinde ise üçüncü bir gömüt odası yapılmaya
  başlanmışsa da tamamlanamamıştır.
  59
  Sonuç olarak özellikle etkileşim sürecinde, Paphlagonia Bölgesindeki mezarlarının N
  odalarında görülen üçgen tavan ve ahşap konut taklidi bezemede Phryg mimari etkisi oldukça
  yoğundur.
  6.2.2.5.3. Tonozlu
  Paplagonia Bölgesi anıtsal kaya mezarları arasında tonozlu çatı istisnasız olarak mezar
  odalarında görülmemektedir. Özellikle Geç Hellenistik ve Roma Döneminde bölgede
  yaygınlaşır. Amnias Vadisinde Urgancı kaya mezarı, Durağan Ambarkaya kaya mezarı
  (Res.60-Çiz.22); Halys Vadisinde Esenköy kaya mezarı, İskilip 1 (Res.49) ve 2 Nolu kaya
  mezarları, Gerdekkaya 2 Nolu kaya mezarı, Güvercinlik 1, 2 Nolu kaya mezarları bu grubun
  içinde yer alır. Bu mezarların cephelerindeki şematik anlatımla birlikte iç döşemde görülen
  tonozlu mimari anlayış, tarihlemeleri konusunda da hiçbir şüphe bırakmayacak şekildedir.
  Tonozlu tavanlarda ahşap mimari hiçbir bezeme görülmemekteyse de, Gerdekkaya 2 Nolu
  kaya mezarında (Res.61. Çiz.23 a,b) yan duvarlarda ahşap hatıllar görülürken; üstte de boya
  ile verilmiş ortada ana hatıl ve yanlardan ortaya doğru çıkan mertekler verilmiştir. Bu durum
  daha çok taş mimari içersinde görülen tonozlu üst örtü anlayışında rastlanmayan bir şekildir.
  Bu nedenle Anadolu kaya mezar gelenekleri içersinde tekil bir örnektir.
  6.2.2.5.4. Tüteklikli
  Tüteklikli üst örtü sistemi ise Paphlagonia kaya mezarları ve Anadolu kaya mezar geleneği
  içersinde tek bir örnek olarak Gerdekboğazı kaya mezarı ikinci mezar odasında ortaya çıkar.
  Bu örtü sistemi daha çok özellikle tümülüs mezarlarla bağlantılı olarak görülmektedir135.
  Gerdekboğazı kaya mezarında ön odanın doğusunda yer alan ikinci mezar odasının tavanında,
  ahşap mimari taklidi tütekli tavanın varlığı üzerinde durulması gereken bir ayrıntıdır (Res.62).
  Buradaki tütekli tavan örtüsü Anadolu kaya gömüt gelenekleri arasında bilinen tek örnektir136.
  Bu çatı sistemi mezarlarla bağlantılı olarak ilk defa Arkaik Belevi Tümülüsü’yle görülmeye
  başlanırken, ardından M.Ö.5. yy.’a verilen Mudanya Tümülüsü, M.Ö. 4. yy’a verilen Iğdır ve
  Kuru Tepe Tümülüsü gibi örneklerle erken dönemsen itibaren görülmeye başlanır137. Ancak
  bu örtü sisteminin Helenistik dönemle birlikte Phrygia ve Vitruvius’un değindiği Doğu
  karadenizdeki Kolkhis bölgesinde yoğunlaşmış olması dikkat çekicidir138. Ayıca bu mezarın
  135 Varkıvanç, Çambaşı 187- 195.
  136 von Gall, 81 vdd.; Varkıvanç, Tüteklikli, 208.
  137 von Gall, 81 vdd.; Varkıvanç Tüteklikli, 208.
  138 Varkıvanç, Tüteklikli, 208 vdd.
  60
  ön alanı tavanı da aynı Salarköy kaya mezarının ön odası tavanı (Res.54) gibi ahşap takidi
  hatıllarla bezenmişse de, daha sade bir anlatım içindedir (Res.63).
  Paphlagonia Bölgesi kaya mezar mimarisinde görülen tüteklikli çatı ve yukarıda
  anlatılan ahşap mimari örgeleri ile bezenmiş düz ve üçgen çatılı kaya mezarları, Paphlagonia
  Bölgesinde Hellenistik Döneme kadar görülürler ve sonrasında yoğun olarak tonozlu üst örtü
  mezarlarda hakim olmaya başlar.
  Sonuç olarak Phryg mimari etkisiyle Paphlagonia kaya mezarlarında mezar iç
  döşemlerinde yoğun olarak görülen ahşap taklidi mimari bezeme geleneği, bölgede
  çeşitlenerek yerelleşmiştir. Ayrıca mezar odalarında görülen bu ahşap mimari Paphlagonia
  kaya mezarlarının, yerel ahşap konut mimarisinin kayaya yansımış şekli olduğunu cephe
  mimarisinden sonra vurgulayan önemli bir veridir.
  Kabartma Betimlemeleri
  Pahlagonia Bölgesi, Amnias Vadisi kaya mezarlarında yoğunlaşan zengin ikonografik
  anlatımlı kabartma betimlemelerinin, Anadolu kaya mezar gelenekleri arasında özel bir yeri
  vardır. Anadolu ilk olarak kaya mezar geleneğini yaratan Urartu kaya mezarları içersinde,
  Yeniköy ve Doğu Beyazıt kaya mezarları cephelerinde ikonografik anlatımlı kabartmalarla
  karşılaşılır139. Ancak Urartu kaya mezarları cephelerinde bu tür bezemeli anlatım yaygın bir
  gelenek halini almamıştır. Kaya anıt ve mezar alınlıklarını kabartma bezemelerle süsleyen
  kültür ise, beşik çatıyı Anadolu mimari geleneği içine yerleştiren Phryglerdir. Özellikle kaya
  anıtlarında alınlıkların, Tanrıçanın görüneceği pencerelerle süslemiş olmasıyla, hem şekilde
  hem de düşüncede İonia’yı etkilemişlerdir140. Kaya mezarlarında ise Aslankaya, Piramit
  mezar ve Kırık Aslantaş kaya mezar örnekleri, cephelerinde görülen bezemeleri ile önemlidir.
  Paphlagonia kaya mezar geleneği, yukarıda da değinildiği gibi Phryg öncülünü hem cephede
  hem de iç döşemlerde takip etmiştir. Dolayısıyla bölgede kaya mezarları alınlıklarının
  kabartmalala bezenmesi, Phryg etkili olsa da yerelleşen anlatımlar kendi ikonografik
  düşünceleri ile yaygınlaşmıştır. Özellikle Amnias Vadisinde ve Amnias Vadisi etkili Halys
  Vadisi güneyi Kargı ve İskilip 1 Nolu kaya mezarlarında görülen zengin ve her biri ünik olan
  kabartma anlatımları, bölge içinde olduğu gibi Anadolu antik dönem sanatı içinde önemli
  örneklerdir.
  İlk olarak Amnias vadisinde Kalekapı kaya mezarında sadece alınlıkta değil tüm mezar
  cephesinde görülen kabartma bezemeler, şaşırtıcı ve hayranlık uyandırıcıdır. Kalekapı kaya
  mezarı tüm cephe anlatımı bölgede Amnias Vadisi geleneğinin yaratılmasında bir mihenk taşı
  olmasıyla önemlidir. Kalekapı kaya mezarının ardından gelenek; Salarköy kaya mezarı,
  Evkaya kaya mezarı ve Amnias vadisinin en doğusunda Halys Vadisi sınırında yer alan
  Terelik kayası kaya mezarı ile doğudaki sınırına ulaşır. Halys Vadisi güneyinde yer alan, hem
  cephe mimarisinde hem de planda Amnias vadisi etkisinde kalan, Kargı Ambarkaya kaya
  mezarı ve İskilip 1 Nolu kaya mezarı alınlıklarında da görülen betimlemeler ile gelenek güney
  sınırına taşır.
  Bölge kaya mezarları kabartma konularında ise dikkati çeken; Kalekapı, Salarköy ve Terelik
  kayası kaya mezarlarında şablonlaşmış ortak anlatımla görülen, alınlığın merkezinde bulunan
  139 Çevik 2000, 72 Lev. 35a,46a, 81a,b.
  140 Işık 2005, 25 vd. Lev. 17,18.
  64
  Herakles Nemea Aslanı Mücadelesidir. Ayrıca Kalekapı ve Salarköyde aslan, boğa, kartal
  gibi güç ve erk simgesi hayvanlar, cephe ve alınlık kabartmalarında gruplar halinde
  görülmektedir. Terelik kayasında ise daha Anadolu kaya mezar geleneği içersinde daha önce
  hiç görülmemiş bir anlatım olan İdol formlu Ana Tanrıça Figürü görülür ki, daha önce Evkaya
  kaya mezarında iki sphenks arasında ayakta giysili verilen Ana Tanrıça ile şekilde olmasa da,
  anlamda birleşir.
  Halys Vadisi’nin güneyinde yer alan Kargı Ambarkaya kaya mezarında, karşılıklı duran
  aslanlar ve arkada bir kuş betimlemesi yine bölge için tekil bir anlatımdır. Ayrıca mezarın
  sütunlarının önünde yatar durumda mezarı bekleyen üç aslan kabartması, Terelik kayası kaya
  mezarı cephesinin köşesinde yer alan aslan kabartmasından şekilde farklı, anlamda aynıdır.
  Ayrıca İskilip 1 Nolu kaya mezarında görülen birbirlerine doğru uçan, ellerinde nar ve başak
  demeti taşıyan Eroslar’ın ikonografisi ve bir kaya mezarının alınlığında verilmeleriyle
  Paphlagonia kaya mezarlarında görülen şaşırtıcı kabartma anlatımlarından biridir ve başka bir
  örneği yoktur.
  Ayrıca Roma Döneminde yapılan Çorum Eskiekin Köyü içersinde görülen kaya mezarlarının
  alınlığında, olasılıkla mezar sahibinin bir portresi ve arkada kithonik karakterli bir yılan
  betimlemesi dikkat çekicidir. Aynı zamanda alınlığın üzerinde cephede, Kenthaurla savaşan
  Herakles figürü yanında bir de mezar siteli kabartması görülür ki, Anadolu kaya mezar
  gelenekleri içinde tekil bir örnektir.
  6.3.1. Anatanrıça (Kybele)
  Paphlagonia kaya mezarlarından Amnias Vadisinin en batısında yer alan Evkaya ve en
  doğusunda yer alan Terelik kayası kaya mezarları cephelerinde görülen kabartmalar
  ikonografileri ile oldukça ilginçtir. Bunlardan Evkaya kaya mezarının alınlığında iki sphenks
  arasında ayakta duran giysili figür, Çatal Höyük’ten beri Anadolu sanatı içinde kutsal
  hayvanları ile birlikte görülen Ana Tanrıça betimlemesinden başka bir ikonografik anlatımla
  bağdaşamaz.
  Ayrıca Terelikayası kaya mezarında, Ana Tanrıça bir idol formunda cepheye işlenmiştir.
  Burada Tanrıça Poloslu ve kollarını iki yana kaldırmış adorant duruşuyla ve bir mezar
  yapısını üzerinde görülmesiyle ünik bir anlatıma sahiptir.
  65
  Kastamonu Evkaya kaya mezarının batı cephesi alınlığında; karşılıklı iki sphenks arasında
  ayakta duran tamamlanmamış kadın figürü kabartması, ikonografik olarak oldukça ilginç ve
  bölge için tekildir (Res.64). Bu figür grubundan ilk olarak Cahaynikoff bahsetmiş ve figürü
  tamamlanmamış bir idol olarak yorumlamıştır141. Ardından Hirschfeld, Cahaynikoff’un
  görüşüne katılır ve bu figürü tanrıça olarak adlandırır142. Daha sonra Leonhard’da, iki sphenks
  arasındaki figürü hayvanlar hakimesi bir “Potnia Theron” olarak yorumlar143. Jacopi’de
  Leonahard gibi, betimlemeyi “Potnia Theron” olarak tanımlamıştır144. Gökoğlu’da
  Leonhard’ın yorumlarına ve örneklerine tamamıyla katılır145. Ardından Akurgal, alınlıktaki
  kutsal hayvanlarıyla çevrelenmiş Ana Tanrıça figürünü konu ve sitilde Phryg karakterli
  olduğunu belirtir146. Bittel ve Naumann ise yayınlarında Akugal’ın yorumuna aynen katılırlar
  147. Paphlagonia kaya mezarları konusunda en son ve en geniş yayını yapan von Gall’de bu
  ikonografiyi “Potnia Theron” olarak adlandırır148. Son olarak Işık’da bu betimlemenin Ana
  Tanrıça’yı temsil ettiğini belitir149.
  Bu ikonografi grubunu ilk defa Hirchfeld, Ana Tanrıça figürünün iki yanındaki sphenksleri,
  Phrygia’daki Aslankaya kaya tapınağının alınlığında yer alan sphenkslerle (Res.65)
  karşılaştırarak, benzerliklerini ortaya koyar150. Daha sonra Leonhard’da, bu figürü hayvanlar
  hakimesi olarak yorumlar ve daha çok Artemis Orthia ile bağlantılarından bahseder. Ayrıca
  buradaki sphenksleri, Ephesos Artemis tapınağındaki sphenksler ile karşılaştırarak, İonia
  sanatı ile ilişkilendirir ve hem sitilistik hem de konu olarak birliktelik kurduğu eser ise
  Hirschfeld gibi Phryg Aslankaya anıtıdır151. Gökoğlu’da Leonhard’ın yorumlarına ve
  örneklerine tamamıyla katılır152. Ardından Akurgal, hem mimari hem de alınlıktaki konu ve
  sitili Phryg karakterli olarak görmektedir. Ayrıca daha önceki yorumlara katılarak Phryg
  Aslankaya Anıtı ile olan birlikteliği üzerinde durmaktadır153. Bittel ve Naumann’da
  141 Hirschfeld 1885, 5 dn. 2. Lev. 5.
  142 Hirschfeld 1885. 5 vd.
  143 Leonhard 1915, 17 vdd. Taf.26.
  144 Jacopi 1935,4 Res. 4- 5.
  145 Gökoğlu 1955,75- 78 Res. 24 -25.
  146 Akurgal 1961,65 Lev. 43.
  147 Bittel- Naumann 1965, 76 vdd. Lev.8 Çiz.2.
  148 von Gall 1966, 68 vdd. Lev. 6.1,2 Çiz.7.
  149 Işık 1999, 13.
  150 Hirchfeld 1885, 5 vdd.
  151 Leonhard 1915, 17 vdd. Taf.26.
  152 Gökoğlu 1955,75- 78 Res. 24 -25.
  153 Akurgal 1961,65 Lev. 43.
  66
  yayınlarında Akugal’ın yorumuna katılırlar 154. von Gall ise bu ikonografiyi sitilistik olarak
  arkaik karakterlerini vurgular. Karşılıklı duran sphenksleri ise; Aslankaya anıtında ve Altıntaş
  Sitelinde görülen sphenkslerle karşılaştırır155.
  Evkaya kaya mezarının alınlığında, karşılıklı iki sphenksin orasında ayakta duran
  tamamlanmamış figür, mezarı ilk gören Chaynikoff’dan beri belirtildiği gibi iki yanında
  mitolojik hayvanlarıyla birlikte Ana Tanrıça figürüdür. Ancak Anadolu’da Ana Tanrıçanın
  kutsal hayvanları aslan ya da boğadır. Burada ise tanrıçanın her iki yanında sphenks
  kabartmalarının görülmesi ile tekil bir anlatım olmasıyla dikkat çekicidir.
  Ancak tüm bu çalışmalar içinde, Ana Tanrıça betimlemesinin kaya mezarı ile birlikteliğinin
  anlamı, Işık’a kadar sorgulanmamıştır. Bir tanrının gömüt üzerine betimlenmesi Hellen
  dünyasına yabancıdır, çünkü tanrı ya da tanrıya ait belirteçler bulunduğu alanı tapınaklaştırır.
  Dolayısıyla, Evkaya kaya ve aşağıda bahsedilecek olan Terelikkaya kaya mezarlarının
  alınlıklarında, kendi şekliyle görülen tanrıça kabartmaları, bu mezarları tapınaklaştırdığı gibi
  gömüt sahibi beyi de tanrısallaştırır. Dolayısıyla bu mezarların mimarisi gibi kabartma
  betimlemeleri ile görülen anlamları, Anadolu kültür mozaiğinin bir parçası iken, Hellen
  dünyasına yabancıdır.
  Işık’a göre, tapınak-mezar düşüncesi, ilk defa Anadolu sanatı içersinde, Hitit Gevurkale
  mezarı ile görülür. Bu mezarın cephesinde, Ana Tanrıça ve ona doğru yürüyen iki figür
  kabartma olarak işlenmiştir. Urartu kaya mezarlarında görülen tapınım amaçlı döşemlerle ve
  Doğu Beyazıt kaya mezarında Gavurkale’deki gibi, cephesinde tanrıya sunu olarak keçi
  götüren figürle bu düşünce devam eder ve Phrygia’ya aktarılır. Phrygia’da ise Aslantaş kaya
  mezarının cephesinde görülen betimlemeler ve üstündeki tapınım döşemleriyle aynı düşün
  devam eder ve güneyde Likya’ya sürgün verirken bir taraftan da kuzeyde Paphlagonia kaya
  mezarları cephelerinde devamlılığı sürdürür. Dolayısıyla bu Anadolu düşüncesi Paphlagonia
  Bölgesi’nde yukarıda değindiğimiz ve tıpkı Gevurkale mezarında olduğu gibi, cephelerinde
  Ana Tanrıça’nın işlendiği Evkaya ve Terelikkaya kaya mezarlarında düşüncede birdir ve
  Işık’ın “tapınak-mezar” kavramını tam olarak karşılar156.
  154 Bittel- Naumann 1965, 76 vdd. Lev.8 Çiz.2.
  155 von Gall 1966, 68 vdd. Lev. 6.1,2 Çiz.7.
  156 Işık 1994, 120- vdd., Işık, 1995, 168 vd.; Işık 1999, 13; Işık 2003, 215 Lev. 14; F. Işık “Die Vergöttlichung
  der lykischen Dynasten im Lichte ihrer Gräber”, Lykia 6, 2005, 107- 124.
  67
  Amnias Vadisinin en doğusunda yer alan, Terelik kayası kaya mezarının cephesinde görülen
  kabartmalardan biri de, başında Polosu olan, idol formlu Ana Tanrıça betimlemesidir
  (Res.66). Tanrıçanın kısa dörtgen Polosunun altında görülen köşeli yüzü, doğal tahribat
  nedeniyle oldukça silinmişse de, ayrıntılar az da olsa hala görülebilmektedir. Burada Polosun
  altında yok diyebileceğimiz kadar kısa alından geçilen, ucu kırılmış dik bir burun görülür.
  Gözler neredeyse silinmiş olsa da göz çukurları belirgindir. Dudak bir çizgi hainde
  gösterilirken dışa çıkık köşeli çenesi oldukça nettir. Kısa boyundan geçilen vücut ise yüzün
  doğallığının aksine idol formludur. Geniş omuzlardan yukarıya bir kanat gibi açılarak kalkan
  kısa kollarda hiçbir ayrıntı görülmediği gibi ellerde işlenmemiştir. Vücut kasığa kadar
  işlenmiş, göğüsler küçük çıkıntılar halinde gösterilmiştir. Göğsün altından karın bölgesinden
  ayrıntısızca geçilen kalçadan ayrılan kısa iki bacak şematik de olsa gösterilmiştir.
  Bu figürünün, başında bir Polos taşıması ve idol formu ile Kannenberg157 Leonhard158,
  Gökoğlu159 ve von Gall160 Ana Tanrıça Kibele olduğu yönünde hemfikirdirler. Ayrıca Işık’da
  bu tanrıçayı soyut anlatımlı Ana Tanrıça’nın Papahlagonia’daki yansıması olduğunu
  belirtmiştir161.
  Terlikkayası kaya mezarının cephesindeki bu idol formlu Ana Tanrıça figürü, Anadolu kaya
  mezar gelenekleri içersinde tekildir. Biçimde olmasa da, düşüncede benzeri ise yine
  Paphlagonia’da Evkayası kaya mezarının alınlığında iki sphenks’in ortasında ayakta duran
  Ana Tanrıça betisidir162.
  Bu idol formlu Tanrıçanın başlığı olan Polos’un seçilmesi, Anadolu’da Hitit sanatında Ana
  Tanrıça’nın ismi Hepat olup yazılı kayaya başında bir Polosla işlenmişliği ile başlar ve sonra
  sırasıyla birbiri ile etkileşen Geç Hitit, Phryg ve İon sanatında görülen Ana Tanrıçaların
  vazgeçilmez başlığı olur163. Paphlagonia’da ise Terelik kayasında görülen Polos’lu idol
  formlu Ana Tanrıça, Phrygia’nın bölgeye verdiği birçok kültürel etki yanında, Kybele dinini
  de tüm şekilleriyle aşıladığı göstermelidir. Aynı Kastamonu Şehinşah kayasında görülen
  157 Kannenberg, 1894, 189 vd.; Kannenberg 1895, 105 Çiz. 4.
  158 Leonhard 1915, 244,249, 267.
  159 Gökoğu 1955,58 vdd, Re. 8,9.
  160 von Gall, 82 vdd. Lev. 9.2 Çiz.11b.
  161 Işık 1999, 13.
  162 age. 13.
  163 Işık 1989 5 vdd.
  68
  Phryg açık hava Kybele tapınağını ve Evkaya kaya mezarının alınlığında ki iki sphenks
  arasında duran Kybele betisinde olduğu gibi164.
  Terelik kayası kaya mezarında görülen idol formlu Kybele betimlemesinde diğer bir
  ikonografik ayrıntı ise kollarını yukarıya doğru kaldırmış olmasıdır ki bu ilk olarak Neolitik
  dönemde Çatalhöyük Höyükte, tapınma odalarındaki duvar resimlerinde, Ana Tanrıçanın
  duruşu olarak görülürken; aynı biçim, Tunç Çağında Terelik kayası kaya mezarına hiçte uzak
  olmayan İkiztepe’de de Ana Tanrıça idolleri ile karşımıza çıkar ve bu duruş geleneğinin
  Terelikkaya kaya mezarına kadar değişmeden gelmiş olmasıyla dikkat çekicidir. Ayrıca Halys
  Vadisi Kuzeyinde yer alan Kapılı kaya kaya mezarının cephesinde de Terelikkaya kaya
  mezarındaki idol formlu Ana Tanrıça betisine benzer bir kabartma yapılmaya çalışılsa da
  yarım bırakıldığı görülmektedir (Res.67).
  Sonuç olarak Phrygia, Paphlagonia’ya Kybele inancını hem mimarisi hem ikonografisi hem
  de giysisiyle aşılamıştır. Bunu; Şehinşah kayası Açıkhava kaya Tapınağında, Kastamonu
  Evkaya kaya mezarının alınlığındaki ve Terelik kayası kaya mezarı cephesindeki Polosuyla
  görülen idol formlu Ana Tanrıça ile açıkça görebilmekteyiz165. Ancak Phrygia’da hiçbir
  mezarın cephesinde, Paphlagonia’da görüldüğü gibi, tanrıçanın kendisi ya da idol formuyla
  beraber görülmüyor olması oldukça dikkate değer bir konudur.
  Dolayısıyla Kastamonu Evkayası kaya mezarının ve Terelik kayası kaya mezarının
  cephelerinde görülen Ana Tanrıça ikonografisinin kökeni Phryg sanatı ve inancı da olsa, bir
  kaya mezarının cephesinde kendi olarak işlenmesi, tamamen Paphlagonia’da yerelleşmiş
  düşüncenin kayaya yansımasıdır.

 2. #2
  Status
  Çevrimdışı
  KUTAY - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  01 Kasım 2016
  Mesajlar
  306
  Beğenmiş
  99
  Beğenilmiş
  16
  uzun oldu ama belki bir satır bir arkadasımızın işine yarar.

 3. #3
  Status
  Çevrimdışı
  FENERLİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  21 Kasım 2010
  Nereden
  istanbul
  Mesajlar
  4,256
  Beğenmiş
  191
  Beğenilmiş
  178

  selam

  Paylaşım için teşekkürler emeğine sağlık.-)çook uzun olmuş:() ama müsait bi zamanda okuyacam.:((

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •