Toplam 7 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 7 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Amasya Höyükleri

 1. #1
  Status
  Çevrimiçi
  KUTAY - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  01 Kasım 2016
  Mesajlar
  280
  Beğenmiş
  74
  Beğenilmiş
  11

  Amasya Höyükleri

  Gerek coğrafi konumu gerekse de çağlar boyunca pek çok uygarlığa ev

  sahipliği yapması neticesinde bu uygarlıkların kültürel mirasının izlerini barındıran
  bu sehir pek çok seyyahın da ilgisini çekmistir. Bu seyyahların baslıcaları Strabon,
  Đbni Batuta, Ogıer Ghselın De Busbecq, Hans Dernschwam, Simeon, Katip Çelebi,


  Evliya Çelebi, Robert Ker Porter, Evgene Bore, William John Hamilton, Henry John
  Van Lennep, A. D. Mordtmann, Barth, V. Schultze dır. Seyyahların bize Amasya
  hakkında aktardıkları bilgileri kısaca irdelersek;
  Amasya’dan ilk bahseden kisi Strabon’dur. Varlıklı bir aileden olduğu için iyi
  bir öğrenim gören Strabon, yasadığı dönemlerde seyahat etme imkanı bulmus ve bu
  gezilerini ‘‘Geogrophika’’ adlı eserinde tarih ve coğrafya ile iliskilendirerek
  yazmıstır. Bu eseri ilk kez Bizanlılar döneminde kesfedilmistir. Bazı arastırmacılarca
  MÖ 7., bazılarınca da MS 18-19. yüzyıllarda yazdığı kabul edilen eseri 17 ciltlik
  Geographika adlı eserinin 12,13 ve 14. ciltlerinde Anadolu’yu anlatmıstır67. Bu eser
  Amasya hakkında ilk bilgi veren eserdir. Strabonsöyle der : ‘‘Benim sehrim


  içinden Đris (Yesilırmak), Nehrinin aktığı genis ve derin bir vadide kurulmustur.
  Đnsan emeği ve tabiat buraya hem sehir, hem de kale karakterini mükemmel bir


  sekilde sağlamıstır. Çünkü burası yüksek ve sarp bir kaya olup dimdik nehre doğru


  iner ve nehir tarafında da duvarları vardır. Burayı ilk fetheden I. Mithtadates (MÖ
  298-255) dir. I. Mithradates’in sarayı, su değirmeni, hayvanat bahçeleri, av sahaları
  ve madenleri vardır. Kainor Khonion (Yeni yer) denen bir yer vardır ki doğal sekilde
  sarp bir kaya olup, tepesinde bol su çıkan bir kaynak vardır. Buraya erisilmez, etrafı
  ormanlıktır’’.
  Romalı tabiat bilgini olarak bilinen Plinius Caius- Secondus (MÖ 23- MS 79)
  Naturalis Historia adlı ansiklopedik eserinin 3,4,6 ve 13. ciltlerinde Amasya ve
  çevresi hakkında bilgiler verir69. Amasya çevresinde yetisen bitkilerin insanları
  iyilestirici ilaç yapımı yanı sıra öldürücü pek çok ilacın yapımında kullanıldığını
  anlatmakta, Amasya ve çevresini Manterium yöresi olarak adlandırırken, bu bölge
  zaman zaman da idari olarak Gazkena ve Kolepena olarak anıldığı eserinden
  anlasılmaktadır70.
  Đbni Batuta altı gün kaldığı Amasya’dan, meyvaları bol, akarsuyu, genis


  sokakları olan çok güzel bir sehir olarak bahseder71. Ayrıca Gümüs kasabasının


  bakımlı ve büyük bir yerlesim olarak Irak hükümdarının himayesinde olduğunu,
  buraya gelen Irak ve Suriyeli tüccarların ticaret yaptığını, kasabanın zengin gümüs
  madenine sahip olduğundan bahseder72.


  16. yüzyılda yasayan Ogıer Ghselın De Busbecq’den Đstanbul’dan
  hareketlerinin otuzuncu günü olan 7 Nisan (1555) Amasya’ya geldiklerini, Haziranın
  2 sinde ayrıldıklarını, Amasya’da bulundukları süre içinde Sultan’ın (Kanuni Sultan
  Süleyman) kendilerine çok iyi davranıp, ağırladığını, bu sehrin Strabon’un anlattığı
  gibi olduğunu ve sehri tepelerin yamaçlarından, bir tiyatro koltuğunda oturur gibi
  seyretmenin mümkün olduğunu ifade ederek, ‘‘Bizim vardığımız günün aksamında
  büyük bir yangın çıktı. Yeniçeriler mutat usulleri ile civar evleri yıkarak, bu yangınısöndürdüler. Amasya’ya hakim tepede önemli bir kale bulunur. Kale içine bir Türk
  garnizonu yer alır. Amasya’nın ev ve sokaklarında göze çarpacak bir güzellik yok,
  evler hemen hemen Đspanya’da tatbik olunan usul gibi çamurdan yapılmıstır. Damlar
  düzdür, topraktır, çatı duvarı yoktur’’73. 1927 yılında Busbecq’in Latince eseri
  Đngiltere’de Seymour Foster tarafından The Turkish Letters adıyla Đngilizce’ye,


  Hüseyin Cavit Yalçın tarafından da Türkçe’ye çevilmistir74.
  16. yüzyılda yasayan Alman seyyah Hans Derrnschwam (1553-1555) seyahat
  ettiği yerlerin coğrafyasını, tarihini inceliyor gittiği yerlerde özellikle antik kitabeleri,
  kıymetli kitap ve yazıları toplamakla mesgul oluyordu75. Amasya’da Kanuni Sultan
  Süleyman ve hanımını gördüğünden, Yesilırmak kenarında Đstanbul evlerine benzer
  evler yapıldığından, üzüm bağlarından, her dili konusan insanlar bulunduğundan,
  bakırdan esyalar yapıldığından ve kayalar içine oyulmus kral mezarlarından
  bahseder. Ayrıca; ‘‘Strabon’da Đris olarak geçen bir ırmak akar. Yolun iki tarafında
  dağlar sıralanmıstır. Sehre gelince iki eski kilise ile karsılasırız. Yol ikisinin
  arasından geçer. Baska bir eski kilise daha vardır. Bunun yanından geçilip, dağlık
  bölgeye varılır. Bunlar bir zaman sığınak olarak kullanılmıstır. Sonraları burası saray
  haline getirilmistir. Yüksek tas duvarlara sahiptirler ve içinde halk oturuyordu.
  Sonraları üstü kalın sıva tabakası ile kapatıldı. Daha sonraları da oturulamaz hale
  geldi76’’.
  Derrnschwans’ın bahsettiği bu üç kilisenin yeri belli olmadığı için
  kalıntılarını bulmak bu gün için mümkün değildir. Eski kral mezarlarının sonradan
  küçük kiliselere dönüstüğü, bu kiliseciklere islenen kıyamet günü, havariler gibi
  resimleri daha sonraları kazınarak yerine Türkçe yazılar yazılmıs olduğu
  anlatılmaktadır77.
  Amasya’da bir hafta kalan Polanyalı Simeon’da Amasya’nın ortasından
  büyük nehrin aktığını, bol meyveli, bereketli bir yer olduğundan bahseder78.
  Amasya için, ‘‘Bağdat-ür Rum’’ diyen Türk bilgini ve seyyahı Katip Çelebi
  (1609-1658) Amasya’nın Türk eserlerinden bahsedip, Merzifon’daki bugün Eski
  Hamam olarak bilinen yapıdan ‘‘Atik Kafir Hamamı’’ diye bahseder79. Amasya
  Kalesinin Alaaddin Keykubat tarafından tamir edildiğini ve bu sehirde Ferhat’ın
  Sirin için dağları delip büyük su yolları açtığına değinir80.


  Ünlü Türk seyyahı Evliya Çelebi (1611-1682) Amasya ziyaretini anlatırken
  Amasya Kalesinin büyüklüğünden bahsedip, kalenin Sina yarımadasında yasadığı
  düsünülen Amelika kavminin yapısı olduğunun ifade edildiğine değinir81. Evliya
  Çelebi ‘‘Fethiye camiinin kiliseden bozma olup, minaresiz olduğunu’’ yazar82.
  1820 civarlarında Amasya’yı ziyarete gelen Đngiliz seyyah Sir Robert Ker
  Porter, sehrin Yesilırmak’ın aktığı vadi boyunca iki kenardan kuzeydoğuya doğru
  genisleyerek, yayıldığını, Strabon’un doğum yeri olduğunu, cumbalı evlerin
  Londra’da ki yangından önceki evlere benzediğini, yolların dar olup kaldırımların
  kötü olduğunu anlatırken ırmak kenarındaki köprüden, geçince ‘‘mermer sütun
  parçalarına rastladıklarını’’ söyler. Ayrıca muhtesem kral mezarlarında kitabe
  aradıklarını ama bulamadıklarını da belirti83. Porter, dağın kıvrımlı yüzünde kendini
  gösteren kanalın tamir edilemez bir halde olduğunu ve bes mil uzunluğundaki
  kanalın Amasya krallarından birine asık olan usta Ferhat tarafından yapıldığını,
  yapım sürerken Sirin’in öldüğü, Ferhat’ı da kanalı yarım bırakıp intihar ettiğini acıklı
  bir sekilde anlatır84.
  19. yy. ortalarına doğru Amasya’ya gelen Fransız seyyah Evgene Bore,
  Amasya’nın üzüm bağlarından, bol meyvelerinden, kalesinden bahsedip, kral
  mezarlarının Mısır Piramitlerinden daha nitelikli olduğunu kayıt altına almıstır85.
  1855 Ağustos’unda, Amasya’da üç gün kalan Đngiliz seyyah William John
  Hamilton, Eskiçağ Tarihi ve Jeoloji eğitimi almıstır. Đngiliz Kraliyet Jeoloji
  Derneğinin üyesi ve sekreteri olarak görevli bulunduğu sırada masrafları dernek
  tarafından karsılanmak suretiyle, Osmanlı Devleti, Kafkasya, Đran ve
  Mezopotamya’yı kapsayan inceleme ve ara

  stırma gezileri yapmıstır. Amasya’da pek
  çok Türk eseri bilhassa, sultan türbeleri ile karsılastığından bahsedip, bunların
  üzerinde dikkatle durulması gerektiğini söyler86. Ayrıca Amasya’da ipek böceği
  yetistirildiğinden, modern meyve bahçeleri ve ürünlerin bolluğundan
  bahsetmektedir87.
  1844’e Amasya’yı ziyaret eden diğer bir Đngiliz seyyah Henry John Van
  Lennep kral mezarları ve Amasya’nın coğrafi durumunu kaydetmistir88. Lennep
  arkeoloji, botanik, resim ve zooloji alanlarında iyi bir arastırmacı olmasının yanı sıra
  kızı ile birlikte misyonerlik de yapmıstır. Protestanlık çalısmalarının nasıl basarılı
  olacağı yolunda kitap yazmıs ve 1890’lı yıllarda Tokat çevresinde Ermeni ve Rum
  uyanısını canlandırmada öncü rolü üstlenmistir89.
  19. yy. ortalarında üç defa Amasya’yı ziyaret eden Alman seyyah A. D.
  Mordtmann (1811-1879) buranın eski ismini değistirmeden koruyan bir sehir
  olduğunu, 25 bin nüfusun bininin Ermeni olduğunu ve halkın kendilerini çok iyi
  ağırladıklarını, ayrıca Strabon’un bahsettiği kral mezarları ve su kemerlerinin
  varlığını, Roma devrine ait müstahkem bir satonun, Selçuklu devrinde Alaattin
  Keykubat tarafından onarıldığını söyler. Ve söyle devam eder; ‘‘Büyük dolap içinde
  sandık biçimine getirilmis kral mezarları, Hrıstiyanlık Dönemi Cicimius zamanındaki
  sapellere kadar uzanan, iki sıra halinde aziz resimleriyle süslenmistir. Bu mezarlar


  daha sonra kutsal sayılmıstır. Muhtemelen tanrıya ibadet için toplanma yerleri olarak
  süslenmistir. Selçuklular belki Hrıstiyan kiliselerini camilerine model olarak
  almıstır’’90.
  Mordtmann’ın iki sıra aziz resimleri ile süslü olarak anlattığı kral mezarı
  Aynalı mağara olarak bilinen kaya mezar yapısı olabileceği düsünülebilir. Doğu
  dünyası hakkında yazılmıs pek çok kitabı bulunan Mordtmann’ın oğlu Andreas
  David’te babasının izinden giderek, tıp doktorluğu yanında basarılı bir Bizans
  Arkeoloğu olarak pek çok yayını olan bir yazardır91.
  Alman Dr. Heınrıch Barth’da 1860 da geldi

  ği Amasya’nın kral mezarlarından
  ve Aynalı mağaradan bahsetmektedir92. Ayrıca Barth’ın gezisi sırasında Amasya’da
  ipek böcekçiliğinin çok yaygın olduğu, Bay Krug adlı bir sahıs tarafından Tashan’da
  bir ipek ticareti yapıldığı, bu sahsın bugünkü Almanya’da Baden-Wüttenburg
  eyaletine bağlı dokumacılıkla ünlü Feryburg adlı sehirde merkezi bulunan bir sirkete
  mal topladığı anlasılmaktadır93.
  20. yy. baslarında Amasya’ya gelen Alman seyyah V. Schultze, Pontus
  tarihinde adının Amasela olarak geçtiğini, Đris’in kenarındaki yamaçta Mithradates’in
  ve oğlunun sarayı bulunduğunu, özel tarzda kayalık duvarlarından oyulmus, Pontus
  krallarının ihtisamlı mezarlarını, Mithradates’in imparatorluğunun dağılısından
  sonra, ülkenin kaderinin bu sehrin eline geçtiğini, büyük coğrafyacı Strabon’un
  Amasyalı olduğun ve Amasya’nın ticaret merkezi olduğunu söyler. Ayrıca
  Amasya’nın Bizans dönemi için söyle der: ‘‘Theodoros Hrıstiyanlığı kabul etti.
  Ayrıca inancını burada pekistirdi. Azizlik tahtına oturmak istedi. Günün birinde Đris
  (Yesilırmak) kenarında, büyükannesinin tapınağı alevler içinde kaldı. Bina ve onunla
  birlikte tanrıçanın kutsal resmi kül haline geldi. Halk üzüldü, bu isi yapanın
  Theodoros olduğu sanıldığından arastırılmadı’’.
  Piskopos Bazileos tarafından yapımına baslanan kilise, onun idam edilmesi
  sonucu yarım kaldı. Onun yerine geçen Evzyohios binayı tamamladı. Yapı daha
  sonra camiye çevrildi. Yanında sehit sapelleri mevcuttu. Amasya azizlerin sahipliği
  altındaydı. Yazar Asterios bir bayram konusmasında azizleri anlatır. ‘‘Sehrin azizi
  Theodoros Amasya’yı kutsal kimselerin sehri haline getirdi. Đmparator I. Anastasios
  (491-528) sehitler için yapı yaptırdı. Duvarlarında sehitlerin iskenceleri, sabırları,
  ızdırapları, tiranların vahsi güçleri tasvir edilmistir. Kesislerin gittikçe değer
  kazanması manastırların çoğalmasına sebep oldu. 6. yy. dan itibaren rahip ve
  piskoposlar arasında büyük manastırlar yapma eğilimi basladı. Sehir bir bakıma
  azizlerin kültür sehri kimliğine büründü94’’.
  V. Schultze’den Amasya’nın Bizans çağında piskoposluk merkezi ve
  Hrıstiyanlığın önemli bir sehri olduğunu öğreniyoruz. Bazileos tarafından yaptırılıp
  sonraları camiye çevrilen kilisenin hangisi oldu

  ğu hakkında da bilgi sahibi değiliz.
  Bugün Amasya’da kiliseden camiye çevrilen yapı sadece Fethiye camiidir. Sözü
  edilen yapının, günümüze ulasamayan bir yapı olduğu düsünülebilir.
  Yukarıda değindiğimiz seyyahlar, Amasya gezilerini pek çok yayınla dile
  getirirken, bu yayınlarla birlikte Amasya yeni gezginlerin ve arastırmacılarında
  ilgisini çekmistir.
  1.4.2.


  Đlmi Arastırmalar

  1862- 72 yılları arasında on yıl aralıklı olarak Amasya’da inceleme yapan
  Fransız George Perrot, Amasya’dan en çok bahseden arastırmacıdır. Amasya’nın o
  dönemde 25 bin nüfusunun 2 bininin 18 medresede öğrenci olduğunu söyleyerek,
  Amasya’yı ‘‘Anadolu’nun Oxford’u ’’ olarak tanımlar95. Kral mezarlarının
  azametinden bahsedip, onların bir tanesi olan ve Ortaçağ’da küçük bir sapele
  çevrelen Aynalı Mağarayı anlatır. Ziyaret köyünün adının buradan geldiğini söyler.
  Ayrıca Bore’nin, Gök Medrese’nin karsısında Kılıç Aslan’ın mezarının yanında bir
  prensesin mezarı olduğunu ifade ettiğini ama bu ifadenin asılsız olduğunu belirtir.
  Bugün Kılıç Aslan’ın mezarının yanında, sandukalarında isimleri yazılı yedi kisi
  yatmaktadır. Hepsi Selçuklular dönemine aittir. Bizans’la iliskisi bulunmamaktadır.
  Fransız mimar Ch. Texier (1802-1872) Amasya’yı ziyaret ettiğinde, Amasya
  Pontus’un en eski sehirlerinden biridir, deyip, kral mezarlarından bahseder. Kalede
  iki yer altı yolu olduğunu da söyler96.
  19. yy. sonunda Amasya’ya gelen Đngiliz arastırmacısı Ramsay, Roma
  dönemindeki ticaret yolunun Amasya’dan geçtiğini, Bizans devrinde Amasya’nın
  piskoposluk merkezi olup bir depremde sarsıldığını da belirtir 97.
  Yine 19. yy. sonlarına doğru Amasya’ya gelen Reinach’da Amasya’nın
  coğrafi durumuna ve Pontuslular zamanında I. Mithridates devrinin parlak geçmisine
  değinir98.
  1899 yazında Amasya’ya gelen Alman Struck kral mezarlarını incelemi

  stir…
  ‘‘ Anadolu tas mezarlar ve mağaralar ülkesidir. Aynalı Mağara freskolarla
  süslüdür…99’’ diye kaydeder.
  Petrides, Amasya’daki Bizans devrinde yapılmıs bazı kilise ve kitabelerden
  bahsederse de, bu kalıntılardan hiç biri günümüze kadar ulasamamıstır100.
  Anderson ise 20. yy. basında Pontus’da yaptığı arastırma gezisinde,
  Amasy’dan bahseder… Eski çağlarda burada, Pontus’un diğer bölgelerinde olduğu
  gibi zeytin tarımı yapılıyordu. Hatta zeytinyağı elde etmekte kullanılan bazı tas ve
  değirmen benzeri araçlar günümüze gelmistir101. Ancak bugün Amasya merkez ve
  ilçelerinde zeytin yetistiriciliği yapılmamaktadır.
  Franz ve Eugane Cumont 1900 civarında yaptığı arastırmalarda… ‘‘
  Ortaçağda rahipler freskolarla süslenmis Aynalı Mağaraya inzivaya çekilir, doğu
  eteklerindeki, diğer kral mezarları 19. yy. da Napolyon’un askerlerine hapishane
  olmustur… ’’ Bugünkü Beyazıd camiin olduğu yerde eskiden ‘‘Meryem’e
  vakfedilmis bir tapınak’’ olduğu Nyssa’lı Gregories’den öğrendiklerinden de
  bahseder. Ayrıca Merzifon’daki Eski Hamamın Azize Barbe adına yapılmıs bir kilise
  olduğunu belirtir102.
  Amasyalı H. Hüsamettin (1870-1948) ‘‘Amasya Tarihi’’ adlı eserinde,
  Amasya’nın Bizans devrinden, tarihi durumu ve eski eserlerinden söz edip, ‘‘, …
  Đmp. Phokas (602-610) kızı Helena adına bir kilise ve Beyazid Pasa Mahallesinde bir


  saray yaptı. Bizanslılar devrinde simdiki Burmalı Minare Camii mevkiinde bir kilise,
  Hızır Pasa Mahallesinde, bir saray ve bahçe insa edilmistir’’103.
  Ancak, Đmparator Phokos’un yaptırdığı kilise bugünkü Fethiye Camiidir.
  Sözü edilen mahallede olması gerekse sarayın bugün kalıntısı bile kalmamıstır104.
  Bir papaz olan Fransız misyoneri Jerphanion (1877-1948), Anadolu halkını
  Katolik yapmak için Merzifon’a gönderilmistir105. Amasya’nın kral mezarlarından,
  Aynalı Mağara freskolarından ve 5 nolu kral mezarının, Aynalı Mağara gibi


  ortaçağda kiliseye çevrildiğinden bahsedip, aynen söyle der: ‘‘……. Ölü odası
  resimlerle süslüydü. Duman yüzünden yok oldu. Herhalde 1905 de resimler daha
  iyiydi. Ama kimse incelememistir. Bir haç, iki melek arasında bir Meryem, solda
  ayakta duran dört aziz, elbiseleri kırmızıydı, karsısında Tepsir sahnesi vardı, diğer
  tavandakileri çözemedik’’106.
  A. Gabriel, 1930 yıllarında geldiği Amasya’da Fethiye Camiinin bir Bizans
  kilisesi olup, camiye çevrildiğini, Halifet Gazi Türbesi ve Medresesinin bulunduğu
  alanda eskiden bir Bizans kilisesi olduğunu söyler107.
  Đngiliz arastırmacı D.Winfield, 1970 yıllarında yaptığı arastırmalarda kral


  mezarlarının Bizans zamanında sapel olarak kullanıldıklarını ve Aynalı Mağarayı
  etraflı olarak anlatıp, içindeki freskolar ile güzel kitabesinin ziyaretçilerin beğenisini
  kazandığını belirtir108. Bu resimlerin üslup bakımından değerlendirilmesi,
  Amasya’ya gelmeksizin Avusturya’lı O. Demus tarafından yapılmıstır109.
  Bölgede yapılan prehistorik arastırmalarda Amasya’nın yakınında bulunan
  Samsun ili çevresinde 1920’ler de arastırmalarda bulunan E. Forrer, bölgenin dağlık
  ve ormanlık yapısı nedeniyle bölgede kurulmus olan yerlesimlerin
  höyüklesemediğini belirtmistir110.
  E. Forrer’in bu görüslerine karsın H.H. von der Osten, Orta Anadolu ve
  Samsun çevresinde yaptığı arastırmalarda ele geçen seramik buluntularla bölgedeki
  höyüklerin varlığını kanıtlamıstır111.
  Amasya’nın Suluova Đlçesinde bulunan Kümbet Tepe (Alevi Tepe)’de
  çalısmalar yapan H. Frankfort 1927 de Kümbet Tepe buluntularını arkeoloji
  dünyasına tanıtmıstır112.
  1940 lı yıların basında Đ. K. Kökten, N. Özgüç ve T. Özgüç Samsun ilinde


  Dürdane Tepe, Tekkeköy ve Kavak-Kale doruğunda arkeolojik kazılar
  gerçeklestirmislerdir. Bu arada Samsun’un ilçeleri Ladik, Havza ve Vezirköprü’de
  incelemelerde bulunmuslar bu esnada Amasya’nın Suluova ilçesinde de bazı
  tespitlerde bulunmuslardır113.
  1971-1977 yılları arasında U. B. Alkım baskanlığında Samsun Đli ve
  çevresinde yapılan yüzey arastırması neticesinde Alkım baskanlığındaki ekip kısa
  bir süre Amasya ilinde de arastırmalarda bulunmus, A. Dinçol ve J. Yakar Hitit yazılı
  kaynaklarını tekrar elden geçirerek Amasya çevresinin MÖ 2. bin yerlesmelerini
  inceleme fırsatı bulmustur114. Türkiye Madencilik Tarihi hakkında Merzifon ilçesi
  antik dönem maden yataklarını inceleyen E. Kaptan, Bakırçay çevresinde elde ettiği
  dönem seramiklerini yüzeysel olarak ele almıstır115. Amasya çevresinde uzun yıllar
  yüzey arastırmalarında bulunan M. Özsait ve N. Özsait kırk kadar Demir Çağı
  yerlesimi tespit etmistir116. Orta Karadeniz Bölgesinde yoğun yüzey arastırmalarında
  bulunan S. Dönmez, 2007 yılında Amasya ilinde Oluz Höyük’te kazı çalısmalarına
  baslamıstır. Amasya ili Harsena Kalesinde de 2006-2008 tarihlerinde Amasya Müze
  Müdürlüğü baskanlığında yürütülen kurtama kazısı, 2009 yılından itibaren E.
  Dönmez tarafından yürütülmeye baslamıstır.
  2. AMASYA


  ĐLĐ HÖYÜKLERĐ

  2.1. Höyükler
  Mezopotamya’da ve

  Đran’da olduğu gibi Anadolu’da da evler, Tarihöncesi
  Çağlar boyunca ker***ten yapıldığı için kültür katlarının zamanla üst üste yığılması
  ile topraktan büyük tepeler olusuyordu. Bu tepelere Arapça’da ‘‘Tell’’, ‘‘Tal’’ yada
  ‘‘Til’’, Farsça’da Türkçe bir sözcükle ‘‘Tepe’’, Đngilizce’de ‘‘Mound’’, Almanca’da
  ‘‘Wohnhügel’’, Türkçe’de ‘‘Höyük’’ veya ‘‘Hüyük’’ adı verilmistir. Üst üste oturan
  uygarlıkların katlarıyla olusan tepeler yükseldikçe, alanlar oturmaya daha elverisli
  bir hal alıyordu. Ancak 20-30 metreyi bulan höyüklerin yerlesme alanı
  küçüldüğünden ve arabalar için inis çıkıslar zorlastığından yükselen tepeler terk
  edilerek, yeni yerlesmelerin olusumları sağlanmıstır.
  Neolitik dönemle birlikte yerlesik düzene geçen insanlar barınmak için kendi
  evlerini insa etme zorundaydılar. Bu sayede konutların olusumu kendini gösterdi.
  Mezopotamya’da ve Đran’da olduğu gibi Anadolu’da da evler Tarihöncesi Çağlar
  boyunca ker***ten yapıldığı görülmektedir119. Neolitik Çağdan itibaren toprağa bağlı
  bu yerlesmeleri çesitli nedenlerle terkedilince; bir zaman sonra bu alanların üzerleri
  doğal olarak bir toprak katmanı ile kaplanır. Kimi zaman bu yıkılan yerlesimlerin
  üzerinde yasayan topluluklar yeni yerlesimleri insa ederken, kimi zaman da yepyeni
  bir uygarlığın veya topluluğun bu yıkılan eski yerlesim alanları üzerine gelerek
  yerlesmesi çok zaman almaz. Yeni gelen uygarlık eskinin tercihi olan yerlesimi
  benimser.
  Uygarlıkların aynı yerlere ısrarla bağlı kalması ise, bölgenin coğrafi konumu,
  ilkim kosulları ve topraklarının verimliliği yanı sıra kaliteli su rezervleri ile
  açıklanabilmektedir. Prehistorik dönemlerde yapılar tas temel, ker*** duvar ve ahsap
  örtüden olustuğundan bu mekanlar doğal afetler ve savaslar gibi nedenlerle çok kolay
  tahrip olmuslardır. Höyüklerin olusmasında birinci derecede önemli olgu ker*** ve
  ahsap malzemelerin varlığıdır. Ahsap ve ker*** ağırlıklı yıkılan bu yapı kalıntıların
  bulunduğu alana, yukarıda belirtilen önemli etkenlerle gelen topluluklar, kendi
  yapılarında kullanmak üzere ahsap malzemeyi islenmis olarak bu kalıntıların
  arasında kolayca bulabilmekte, ayrıca alanda bulunan ker*** yıkıntılarından olu

  sanalanları kolayca düzlestirebilmekteydiler.
  Böylece az bir emekle kendi konutları için elverisli düz alanlar kazanırken,
  bu alanın çevreden yüksekte yer alması, insa edilen yapıların içine, yağmurlu
  havalarda çvreden suyun dolmasınıda engelliyordu. Preohistorik dönemlerde ker***
  ve ahsap malzeme kullanılarak yapılan konutların doğal afetler, savaslar veya
  istilalar gibi nedenlerle yıkılması neticesinde yapıların içindeki tüm malzemenin
  üzeri tahribata uğramadan örtülmüs, yıkılan yapılardan arta kalan ker*** yeniden
  kullanılmadığından olduğu yerde kalmıs, alanın yeni kullanımlar için düzlestirilmesi
  neticesinde eski yapının zemininde kalan günlük kullanım malzemelerini olusturan
  materyaller, günümüze değin gelebilmistir.
  Günlük yasama ait seramikler, depolama kapları, ocaklar, süs esyaları, dinsel
  malzemeler, sosyal yasamın etkisindeki süs esyaları, mezar sekilleri, ölü gömme
  gelenekleri, yiyecek artıklarından beslenme sekilleri gibi çok sayıda bilgi höyüklerin
  bünyesinde yer alır.
  Höyükler Neolitik dönemden beri sürekli bir iskana ev sahipliği yapmıs, bu
  sayede toplulukların, yerlesimin kültürü, ekonomisi, inanıs sistemleri, sosyal
  yasamı, kullanılan teknolojiler hakkında önemli veriler kendinde toplamayı
  basarabilmistir.. Süreklilik gösteren tepecik seklindeki bu yerlesimlerin en önemli
  bulgusu üzerinde ve çevresinde bol miktarda çanak çömlek parçalarının varlığıdır.
  Topraktan yapılmıs pisirilmis veya pisirilmemis çanak çömlek insanlık tarihi
  açısından son derece önemli bir kültür varlığıdır. Höyük çevresinde yağmurdan sonra
  yapılacak yüzey arastırmalarında yağmur, seramik parçaları üzerinde bulunan toprak
  ve kerpici temizlediği için oldukça nitelikli seramik parçalarına rastlanması ihtimali
  oldukça yüksektir. Höyüklerdeki çanak çömlek gibi günlük kullanım kapları o
  kültürlerin özelliklerinin yansıtıldığı höyüğün kültür tabakalarını belirlemede, ayırt
  etmede ve tarihlendirmede önemli bir yere sahiptir.
  Höyükler insanlık tarihi açısından, günlük yasamsal verilerin saklandığı,
  sosyolojik ve arkeolojik verilerin korunduğu bir bilgi kaynağı olarak karsımıza
  çıkmaktadır. Höyükler üzerinde yapılacak arkeolojik kazıların tahribata yol
  açmaması için uzman kisiler ve kazı yöntemlerine uygun yapılması son derece
  önemlidir.
  36
  Bu çalısmada belirtilen Amasya Đli höyüklerinin olusabilecek tahribatlardan
  korunması ve birer arkeolojik veri bankası olarak sistemli kazılar yapılıncaya kadar
  yeni kusaklara aktarılması bizlerin, merkezi ve yerel yönetimlerin asli görevlerinden
  olmalıdır.
  2.2. Höyüklerin Gruplandırılması
  Amasya ili, 5.701 km² yüzölçümüne sahiptir. Ye

  silırmak’ın suladığı bereketli
  tarım topraklarıyla ve doğal tahkimatlı kaleleriyle kendini gösteren il, günümüzde
  Merkez ilçe, Tasova, Merzifon, Gümüshacıköy, Göynücek, Suluova ve Hamamözü
  ilçeleri olarak 7 ilçeden olusmaktadır. Arastırmamız kapsamında ele aldığımız
  höyükleri bizde öncelikle bulundukları ilçe sınırlarında değerlendirmeye aldık. Çükü
  ilçelerin olusumunda en önemli etken olan çoğrafi konumlarıdır. Çoğrafi yapıların
  sınırlandırdığı bölgeler kendi içinde kapalı olan bölgelere ve doğal sonucu olarak da
  kültürlerin olusumunda sonderece önem arz etmislerdir. Đncelemeye alınan
  höyüklerde ikinci bir gruplamaya giderek, coğrafi durumlarına göre yapılan tespitler
  ısığında farklı gruplara ayırdık. Bu değerlendirme de:
  1.Grup Höyükler: Akarsu kenarında bulunan höyükler;
  2.Grup Höyükler: Doğal Kayalık üzerinde ve akarsu kenarında yer alan
  höyükler;
  3.Grup Höyükler: Tepeler üzerinde yer alan höyükler;
  4.Grup Höyükler: Düz arazilerde (ovalarda) yer alan höyükler;
  5.Grup Höyükler: Doğal tepelerin yamaçlarında yer alan höyükler;
  2.2.1. Merkez


  Đlçe Höyükleri

  Merkez ilçe 1.730 km² yüzölçümüne sahip ve nüfusu 132.911 ki

  sidir.
  Günümüzde merkez ilçeye bağlı Aydınca, Doğantepe, Ezinepazar, Uygur, Yassıçal,
  Yesil Yenice ve Ziyaret olmak üzere 7 belde ve 97 köy yerlesimi bulunmaktadır120.
  Tez konumuz kapsamında yaptığımız arastırma sırasında belirtilen Merkez ilçe
  sınırlarında 8 höyük tespit edilmistir. Bu höyükler, Doğantepe, Hamamtepesi, Yassı
  (Oluz), Türkmenliktepe, Somtepe, Keltepe, Örenler ve Kazankaya höyükleri olarak
  bilinmektedirler.
  2.2.1.1. Do


  ğantepe Höyüğü (Harita No:1; Res.1-4; H.G-2)

  Do

  ğantepe Höyüğü konumuna göre incelendiğinde akarsu kenerında kayalık
  bir tepe üzerinde bulunduğundan 2. grup höyükler içinde yer almaktadır.
  Amasya’nın yaklasık olarak 25 km. güneybatısında, Amasya-Çorum karayolunun 7
  km. kuzeybatısındaki Doğantepe beldesi’nin merkezinde, batısında Zara Deresi,
  güneyinde Belediye Hizmet Binası ve Sakarya Caddesi, kuzeyinde Ahmet Yesevi
  Caddesi ve Meyve bahçeleri, doğuda Đstiklal Caddesinin yer aldığı doğal kayalık bir
  alandır. Höyük Ballı kaya olarak bilinen kayalığın yamaçlarına doğru yayılım
  gösterir. Yaklasık olarak 300 x 200 m boyutlarında ve 40 m yüksekliğindedir.
  Yerlesimde Geç Kalkolitik Çağ, Tunç Çağı, Hitit Dönemi ve Demir Çağına ait
  seramik parçaları bulunmaktadır. Höyüğün kuzeyinde kireçtası kayalıklara oyulmus
  Hitit Dönemine ait anıtsal baraj sava

  ğı (Res.1) ve kanal izleri görülmektedir.
  Yine 1962 yılında höyüğün güney doğusunda tesadüfen açığa çıkmıs olan
  Hitit Đmparatorluk Dönemine ait, fırtına Tanrısı Tesup Heykelciği ve Tunç Çağı
  damga mühür arkeoloji literatürüne girmistir121. Heykelcik (Res.2) Amasya
  Müzesinde sergilenmektedir. Doğantepe’de yapılan incelemede alanın çok fazla
  tahribata uğradığı görülmüstür. 2007 yılında Amasya Müze Müdürlüğü
  baskanlığında alanın sit sınırını tespitine yönelik olarak Samsun KTVKBK’nun
  kararı ile bir kurtarma kazısı yapılmıs ancak sit potansiyelinin daraltılmasının
  mümkün olmadığı anlasılmıstır. Höyük (Res.3) 1992 tarihinde tescil edilerek, 1.
  Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak koruma altına alınmıstır.
  S

  . Dönmez tarafından 1997-1999 yılları arasında bölgede yapılan yüzey
  arastırmasında ele alınan Doğantepe’de, kuzey kesitlerinde Đlk Tunç Çağı, Orta Tunç
  Çağı ve Helenistik Çağ örneklerini içeren çanak çömlek parçaların varlığı
  gözlemlenmistir122.
  2009 yılında yaptı

  ğımız alan taraması kapsamında ele geçen seramiklerin
  Tunç Çağı ve Demir Çağı’na Dönemlerine ait oldukları anlasılmıstır (Res.4).
  Çalısmamız çerçevesinde höyük çevresinden toplanan altı adet seramik
  değerlendirmeye alınmıs, yapılan incelemede 5 adet seramiğin Demir Çağı’na
  (Kat.No: 132,152,159,160,253), 1 adetininde Tunç Çağı’na (Kat. No: 205) ait olduğu
  görülmüstür.
  2.2.1.2. Hamam Tepesi Höyü


  ğü (Harita No: 2 ; Res.5,6; H.G-3)

  Amasya merkezine 23 km uzaklıktadır. Amasya-Çorum karayolunun 19.
  km.sinden sola dönülerek ulasılabilir. Hamam Tepesi Höyüğü, kurulus yeri
  bakımından doğal tepe üzerinde olduğundan 3. Grup höyükler içinde yer almaktadır.
  Amasya ili, Merkez ilçeye bağlı Ovasaray köyü ile Meseli Çiftliği köyünü
  birbirine bağlayan stabilize yolun altında Çekerek nehri ile yol arasında kalmaktadır.
  Höyük alanı yaklasık olarak 45 X 50 m boyutlarında ve 4-5 m yüksekliğindendir.
  Höyük üzerinde 2006 yılında yapılan tespit çalısmasında, yanık tabanı ile basit duvar
  örgüleriyle birlikte Đntra Mural gömünün varlığı gözlemlenmis, kaçak kazı çukurları
  tespit edilmis, höyük eteklerinde içi dısı siyah, parlak kırmızı astarlı ve perdahlı el
  yapımı çanak çömlek parçaları bulunmustur. Seramik parçalarının incelenmesinde
  MÖ 4. binden Eski Tunç ve Orta Tunç Çağın ait düz yerlesme olduğu anlasılmıstır.
  Höyük yerlesimi, 2003 yılında tescil edilerek, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak
  koruma altına alınmıstır.
  Bu koruma derecesine sahip höyüğün bu gün her tarafı kaçak kazılarla
  acımasızca tahrip edilmistir.
  2009 yılında yaptığımız Arastırma kapsamında ele geçen seramiklerin Tunç
  ve Demir Çağlarına ait oldukları anlasılmıstır.
  Çalısmamız çerçevesinde höyük çevresinden toplanan 6 adet seramik
  değerlendirmeye alınmıs, yapılan incelemede 3 adet seramiğin Tunç Çağına (Kat.No:
  8-10), 3 adetinin ise Demir Çağı’na, (Kat.No:161,162,312) ait olduğu anlasılmıstır.
  2.2.1.3. Yassı (Oluz) Höyük (Harita No: 3; Res.7,8; H.G-3)
  Oluz Höyük konumuna göre incelendi

  ğinde bir tepe üzerinde bulunduğundan
  2. grup höyükler içinde yer almaktadır. 2001 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca

  tescil edilerek koruma altına alınan höyük, Amasya il merkezinin batısında; AmasyaÇorum
  karayolunun 3 km güneyinde; Oluz köyü'nün 1,5 km batısında yer alır.
  Amasya-Çorum karayolunun 27. km’sinde ki Gök höyük Tarım Đsletme
  Müdürlüğü’nün mülkiyetinde bulunan arazi içinde bulunur. Yesil Irmak’ın (Đris)
  kollarından Çekerek Irmağı’nın (Skylax) suladığı Geldingen Ovası içnde
  konumlanmıstır. Oluz Höyükle ilgili ilk tespitler 1997-1999 yıllarında S. Dönmez
  tarafından yapılmıstır123. Höyük 300x250 m boyutlarında yaklasık 14-15 m.
  yüksekliğindedir. Bu boyutuyla Amasya’nın ve Orta Karadeniz Bölgesinin en büyük
  höyüklerinden biridir. Höyük çevresi tarım arazisi vasfındadır. Đlk kez S. Dönmez’in
  1998 yılı Yüzey Arastırmalarında tespit edilmistir124.
  2007 yılında S. Dönmez tarafından daha önce yapılan tespitler ısığında
  arkeolojik kazı çalısmaları baslamıs, bu çalısmalar 2008 yılında da devam etmistir.
  Sistemli kazılarda Son Tunç Çağı (MÖ 12. yy.), Orta Demir Çağı (MÖ 9. yy.), Geç
  Demir Çağı (MÖ 9-7. yy.), Helenistik Çağ (MÖ 1. yy.) ve Orta Çağlarına (10-14.
  yy.) ait çok sayıda çanak çömlek yanı sıra pismis toprak çivi yazılı mühürler ele
  geçmis ve Amasya Müze Müdürlüğüne teslim edilmistir.
  S

  . Dönmez tarafından yapılan 2007 yılı kazı çalısmaları sonunda Oluz
  Höyük’te Đlk Tunç Çağı, Orta Demir Çağı, Geç Demir Çağı, Helenistik Çağ ile Orta
  Çağ yerlesmelerine ait kalıntılara rastlanmıs, ayrıca Erken ve Geç Kalkolitik
  dönemleri ile Geç Neolitik yerlesimlere ait olması muhtemel objeler tespit
  edilmistir125. Kazı çalısmaları ön sonuçlarında Oluz Höyük’te 7 kültür tabakasının
  varlığı ortaya çıkarılmıstır. 0 olarak adlandırılan tabaka Ortaçağ, 1 olarak
  adlandırılan tabaka Helenistik Ça

  ğ, 2 olarak adlandırılan tabaka Geç Demir Çağı,
  Geç Evre (Geç Phryg 2 Kültürü), 3 olarak adlandırılan tabaka Geç Demir Çağı,
  Erken Evre (Geç Phryg I Kültürü ve Akhaimenid), 4-5 olarak adlandırılan tabaka
  Orta Demir Çağı (Klasik Phryg Kültürü), 6 olarak adlandırılan tabaka Erken Demir
  Çağı? (Son Tunç Çağı?) olarak tarihlenmektedir126.
  Çalısmamız çerçevesinde höyük çevresinden toplanan 11 adet seramik
  değerlendirmeye alınmıs, yapılan incelemede 2 adet seramiğin Tunç Çağına
  (Kat.No:11,12), 9 adetinin Demir Çağı’na (Kat No:133-135,163-165,198, 244,245)
  ait olduğu anlasılmıstır.
  2.2.1.4. Türkmenlik Tepe Höyü


  ğü (Harita No:4; Res.9,10; H.G-3)

  Amasya il merkezine 13 km uzaklıktadır. Amasya ili, Alakadı köyünün,
  kuzeydoğusundaki Türkmenlik Tepe mevkiinde yer almaktadır. Doğal bir tepe
  üzerinde yer alması ile de 3. grup höyükler içindedir. Höyük yaklasık olarak
  100X130 m boyutlarında ve 20 m yüksekliğindedir. Alanda geçmis yıllarda açılan
  pek çok kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Çevresi tarım arazisidir. Yüzeyde Tunç ve
  Demir Çağlarına ait seramik parçalarına rastlanmıstır. Höyük alanının
  kuzeydoğusundaki yamaçlar, yerlesimin nekropolünü olusturmaktadır.
  Tescil kaydı bulunmayan höyük için hazırlanan I. Derece Arkeolojik Sit
  Alanı öneri tescil fisi çalısmamız kapsamında Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını
  Koruma Bölge Kurulu’na sunulmustur.
  Çalısmamızda höyük çevresinden toplanan 8 adet seramik değerlendirmeye
  alınmıs, yapılan incelemede 4 adet seramiğin Tunç Çağına (Kat No:13,14,108,206),
  4 adetinin ise Demir Çağı’na (Kat.No:166-169) ait olduğu görülmüstür.
  2.2.1.5. Somtepe ve Keltepe Höyükleri (Harita No: 5,6; Res.11-13; H.G- 3)
  Amasya il merkezine 24 km uzaklıkta, Ba

  ğlıca köyü sınırları içinde bulunan
  Gökhöyük Çiftliği sınırları içerindeki besi ahırların kuzeybatısında doğal bir tepenin
  üstünde yeralır. Doğal bir tepe üzerinde yer alması ile de 3. grup höyükler içindedir.
  Höyük üzerinde 1992 yılında yapılan incelemede Erken Tunç Çağı, Hitit ve Frig
  dönemlerine ait seramik parçalarına rastlanılmı

  stır. 1989 yılında Amasya Müze
  Müdürlüğü tarafından açılan 5X5 m boyutlarındaki açmada Erken Tunç ve daha
  sonraki kültürlerin varlığını kanıtlayan seramik parçaları bulunmustur.
  Somtepe ve Keltepe olarak adlandırılan doğal tepe yerlesimi yaklasık 20 m
  yükseklikte yeralan 25X25 m ölçülerindeki Somtepe höyüğü ile yaklasık aynı
  yükseklikte yeralan 40X40 m ölçülerindeki Keltepe Höyük yerlesimleri 1992 yılında
  Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilerek, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
  olarak koruma altına alınmıstır.
  2009 yılında Keltepe Höyüğünde incelemeye alınan üç seramik parçasından 2
  adetinin Tunç Çağına (Kat.No:1,207), 1 adetinin Demir Çağına (Kat.No:242) ve
  Somtepe Höyüğünden incelemeye alınan 2 seramik parçasının (Kat.No:2,208) Tunç
  Çağı’na, ait özellikler göstermekte olduğu görülmüstür.
  2.2.1.6. Örenler Höyü


  ğü (Harita No: 7; Res.14,15; H.G-3 )

  Amasya il merkezine 6 km uzaklıkta Yavru köyü sınırları içindedir. Höyük
  yaklasık olarak 15 m yükseklikte ve 50X50 m boyutlarındadır. Yavru köyünden
  Bağlarüstü köyüne giden stabilize yolun sağında doğal tepecik üzerinde yer
  almaktadır. Doğal bir tepe üzerinde yer alması ile de 3. grup höyükler içindedir.
  Yüzeyi tarım arazisi olarak kullanım gördüğünden tahribata açıktır. Kayalık
  vasfındaki bir alanda yapılan düzlestirme ile bir çanak olusturulmustur. Höyük
  yayılım alanında kırılarak kısmen tahrip edilmis, üzeri haç bezemeli bir pres ağırlığı
  dikkat çekicidir. Alanda kaçak kazı çukurlarına rastlanılmaktadır.
  Höyük alanı hakkında yapılan tespitler ısığında, tescil kaydı bulunmayan
  höyük için hazırlanan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı öneri tescil fisi çalısmamız
  kapsamında Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na
  sunulmustur.
  Çalısmamız kapsamında incelemeye alınan 6 seramik parçasının 2 adetinin
  Tunç Çağı’na (Kat.No:117,207), 4 adetinin Demir Çağı’na (Kat.No: 199-201,255) ait
  günlük kullanım kap parçaları oldukları belirlenmistir.
  2.2.1.7. Kazankaya Höyü


  ğü (Harita No: 8; Res.16,17; H.G-2 )

  Amasya

  sehir merkezine 22 km uzaklıkta, Meseli Çiftliği köyü sınırları
  içinde Kazankaya mevkiinde bulunmaktadır. Höyük alanı yaklasık olarak, 50X70 m
  boyutlarında ve 2-3 m yüksekliktedir. Kayalık alan çevresindeki düz tarım
  arazilerinden olusmaktadır. Tarım arazisi olarak kullanım gördüğünden tahribata
  açıktır. Ayrıca kayalık alan üzerinde, doğu-batı yönünde uzanan ana kayaya oyulmus
  bir su kanalının varlı

  ğı tespit edilmistir. Konumu itibari ile 2. grup höyükler
  içindedir.
  Höyük alanı hakkında yapılan tespitler ısığında, tescil kaydı bulunmayan
  höyük için hazırlanan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı öneri tescil fisi, çalısmamız
  kapsamında Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na
  sunulmustur.
  Çalısmamız kapsamında incelenen 9 seramik parçasının 4 adetinin Tunç
  Çağı’na, (Kat.No:15,118, 210, 228), 1 adetinin Demir Çağı’na (Kat.No: 246) ve 4
  adetinin Roma Dönemine (Kat.No:203,278-280) ait günlük kullanım kap parçaları
  oldukları görülmüstür.
  2.2.2. Göynücek


  Đlçesi Höyükleri

  Göynücek ilçesi 758 km², yüzölçümüne sahip ve nüfusu 13.425 ki

  sidir.
  Nüfusun 2.628’i ilçe merkezinde, 10.797’si ise belde ve köylerinde yasamaktadır.
  Damlaçimen ve Gediksaray olmak üzere iki beldesi ve 36 köyü bulunmaktadır127.
  Đ

  lçe Çekerek Irmağı vadisinde ve ilin güney batı yönünde kurulmus olup, doğuda
  Tokat’ın Zile ilçesi (38 km), batıda Çorum’un Ortaköy (30 km) ve Mecitözü (15 km)
  ilçeleri, Kuzeyde Amasya merkez ilçesi (45 km), güneyde Yozgat’ın Aydıncık ilçesi
  ile sınırlıdır. Rakımı 450-1100 m Arasında değisiyor. Yeryüzü sekli oldukça
  engebeli ve dağlık bir yapı sergilemektedir. Đlçenin batısında Karadağ, güney ve
  doğusunda Tekke dağı bulunmaktadır. En önemli akarsuyu Yesilırmak’ın kolu olan
  Çekerek Irmağı ve Çorum ırmağıdır.
  2.2.2.1. Ayvalıpınar I Höyü


  ğü (Harita No:9 ; Res. 18, 1; H.G- 4)

  Göynücek ilçesine 15 km uzaklıktadır. Ayvalıpınar Küçük Tepe olarak da
  adlandırılan ve Ayvalıpınar köyünün 2 km güneyinde kalan höyük bir ova
  yerlesmesidir. Bu konumuyla 4. grup höyükler içindedir. Yaklasık olarak 270 m
  çapında bir alanı kapsamaktadır. Tarım faaliyetleri ile yerlesim düzlestirilmistir.
  Bugün tarım arazisi olarak kullanılan yerlesim alanın, tarım faaliyetleri sonucunda
  yoğun olarak tahribata uğradığı gözlemlenmistir. M. Özsait’in 1989 yılı
  arastırmalarında tespit edilmis128, 1992 yılında tescil edilerek koruma altına
  alınmıstır.
  Höyük yüzeyinde siyah renkli seramiklere rastlanırken bazı seramiklerin içi
  ve dısı kırmızı boyalıdır.Yüzey buluntuları değerlendirildiğinde Tunç Çağına ait
  seramikler yoğun olarak karsımıza çıkar.
  Çalısmamız kapsamında incelemeye alınan 6 seramik parçasının 2 adetinin
  Tunç Çağı’na (Kat.No:16,211) ve 4 adetinin Demir Çağı’na (Kat.
  No:136,137,170,256) ait günlük kullanım kap parçaları oldukları anlasılmıstır.
  2.2.2.2. Ayvalıpınar II Höyü


  ğü (Harita No: 10; Res. 20,21; H.G-2)

  Göynücek ilçesine 15 km uzaklıktadır. Büyük Tepe olarak da adlandırılan
  höyük, Ayvalı Pınar köyünün 2 km. güney doğusunda genis bir ovanın ortasında ve
  akarsu yakınındadır. Konumu ile 2. grup höyükler içinde yer almaktadır. 250 x 100
  m boyutlarında ve ova yüzeyinden 5-6 m yüksekliktedir. 1992 yılında tescil edilerek
  koruma altına alınmıstır. Höyük tarım faaliyetleri sonucunda yer yer
  düzlestirilmistir. Yüzeyde yapılan incelemede Kalkolitik Çağ, Tunç Çağı ve Hitit
  seramiklerinin varlığı tespit edilmistir. Alanın zengin seramikleri höyüğün M.Ö. II.
  binde önemli bir merkez olduğunu göstermektedir. M. Özsait’in 1989 yılı
  arastırmalarında tespit edilmistir129. Höyükte ele geçen Kalkolitik Çağ seramikleri
  özenle yapılmıs ve iyi pisirilmistir. Genellikle iç yüzleri kırmızı kahve rengi dıs
  yüzleri ise siyahtır. Çok iyi perdahlanmı

  slardır. Yörenin en kaliteli seramik örnekleri
  burada bulunmustur130.
  Çalısmamız kapsamında incelemeye alınan 5 seramik parçasının 2 adetinin
  Tunç Çağı’na (Kat.No:17,18), 1 adetinin Demir Çağı’na (Kat.No: 171) ve 1 adetinin
  Hellenistik Dönemine (Kat.No:277) ait günlük kullanım kap parçaları oldukları
  görülmüstür.
  2.2.2.3. Gediksaray Höyü


  ğü (Harita No: 11; Res. 22,23; H.G-3)

  Göynücek ilçe merkezine 21 km uzaklıktadır. Gedik Saray beldesinin 1 km
  kuzeyinde yer alan höyük yaklasık olarak 150 x 350 m boyutlarında ve 16 m
  yüksekliğindedir. Doğal bir tepe üzerinde olmasından dolayı 3. grup höyükler içinde
  yer almaktadır. Oluz Höyük gibi Orta Karadeniz Bölgesinin en büyük höyüklerinden
  biridir. Gediksaray beldesine giden yol höyüğü ikiye bölmüstür. S. Dönmez’in 1997-
  1999 yıllarında yaptığı yüzey arastırmalarında Đlk Tunç Çağı II-III, Son Tunç Çağı,
  Orta Demir Çağı, Geç Demir Çağı, Hellenistik Çağ ve Roma Çağı çanak çömlek
  parçaları yanı sıra Son Tunç Çağına ait çanak çömlek parçalarının varlığı tespit
  edilmistir.
  Çalısmamız kapsamında incelemeye alınan 5 seramik parçasının 2 adetinin
  Tunç Çağı’na (Kat.No:3,20), 3 adetinin Demir Çağı’na (Kat. No:172,173,202) ait
  günlük kullanım kap parçaları oldukları belirlenmistir.
  2.2.2.4. Kavançayır Höyü


  ğü (Harita No: 12; Res.24,25; H.G-5)

  Göynücek ilçe merkezine 23 km uzaklıkta Terziköy sınırları içindedir. Çivi
  köyü girisinde bulunan Terziköy termal tesislerin 1 km kadar güney doğusundaki
  tepelerin eteklerinde yer alan yamaç yerlesmesidir. Konumu itibari ile 5. grup
  höyükler içerisinde değerlendirilmektedir. Höyük alanı yaklasık olarak 80X60 m
  boyutlarında ve 7-8 m yüksekliktedir. Genis bir alana yayılan yerlesmenin ortasında
  bir tümülüs yer almaktadır. Arazi tarımsal faaliyetlerde kullanıldığından tahribata
  açıktır. Höyük etrafı ağaçlandırılmıstır. Bu sırada höyüğün genel dokusu teraslanmak
  suretiyle kısmen bozulmustur. Đlk kez M. Özsait tarafından 1989 yılı yüzey
  ara

  stırmasında tespit edilmistir131. 1992 tarihinde I. derece arkeolojik sit alanı ilan
  edilerek koruma altına alınmıstır.
  Çalısmamız kapsamında incelemeye alınan 6 seramik parçasının 3 adetinin
  Tunç Çağı’na (Kat.No:21,119,306) ve 3 adetinin Demir Çağı’na
  (Kat.No:153,174,175) ait günlük kullanım kap parçaları oldukları görülmüstür.
  2.2.2.5. Çaylak De


  ğirmeni Höyüğü (Harita No: 13; Res.26,27; H.G-2)

  Göynücek ilçesine 8 km uzaklıktadır.

  Sıhlar köyünün güney doğusunda
  Abacı köy yolu ayrımının sol tarafında kalan doğal tepe üzerinde yer almaktadır.
  Höyüğün hemen yakınında çekerek ırmağının eski yatağı bulunur. Konumu itibari ile
  2. grup höyükler içerisindedir. Çaylak Değirmeni Höyüğü yaklasık olarak 80x125 m
  ölçülerinde ve 7-8 m yüksekliğindedir. Höyük ilk kez M. Özsait tarafından yapılan
  1989 yılı yüzey arastırmasında tespit edilmis132, 1992 yılında da I. derece arkeolojik
  sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmıstır.
  Tarım arazisi olarak kullanıldığından tahribata açıktır. Yüzeyde yapılan
  incelemede, Tunç ve Demir Çağlarınalarına ait günlük kullanım kap- kacak
  parçalarına rastlanılmıstır.
  Çalısmamız kapsamında incelemeye alınan 6 seramik parçasının 4 adetinin
  (Kat.No:22,23,212,213) Tunç Çağı’na, 2 adetinin (Kat.No:138,154) Demir Çağı’na
  ait günlük kullanım kap parçaları oldukları görülmüstür.
  2.2.2.6.


  Sıhlar (Seyhler) Köy Yerlesmesi Höyüğü (Harita

  No:14;Res.28,29;H.G-3)
  Göynücek ilçesine 8 km uzaklıktadır. Bu günkü

  Sıhlar köyünün yerlesim
  alanını olusturmaktadır. Yaklasık olarak 200x150 m boyutlarında ve 8-10 m
  yüksekliğindedir. Konumu itibari ile 3. grup höyükler içinde yer almaktadır.
  Günümüz yerlesiminin kurulması höyüğü büyük ölçüde tahrip etmistir. Höyük ilk
  kez M. Özsait tarafından yapılan 1989 yılı yüzey ara

  stırmasında tespit edilmistir133.
  1992 tarihinde I. derece arkeolojik sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmıstır.
  Çalısmamız kapsamında incelenen 2 seramik parçasının (Kat.No: 176,257)
  Demir Çağı’na ait günlük kullanım kap parçaları oldukları anlasılmıstır.
  2.2.2.7. Toklutepe Höyü


  ğü (Harita No: 15 ; Res.;30-31; H.G-3)

  Göynücek ilçesine 13 km uzaklıkta,

  Sıhlar köyünün 4 km güneybatısında
  Çekerek Irmağının 1 km doğusunda, yaklasık olarak 150X100 m boyutlarında ve 8-
  10 m yüksekliğinde bir höyüktür. Konumu itibari 3. grup höyükler içinde yer
  almaktadır. Đlk kez M. Özsait tarafından yapılan 1989 yılı yüzey arastırmasında
  tespit edilmis134, 1992 yılında I. derece arkeolojik sit alanı ilan edilerek koruma
  altına alınmıstır.
  Doğal bir tepe üzerine konumlanmıstır. Höyük yüzeyinde yapılan ilk
  incelemede135, yerlesimin Đlk Tunç Çağı, M.Ö. II. bin yılı ve Frig Çağı boyunca
  devam ettiği anlasılmaktadır. Seramiklerin hamuru ince kum, kireç ve bitki katkılı
  orta derecede pismis, iç ve dıs yüzeyleri gri bazıları kahve rengi boya astarlı, bir
  kısmının perdahlı olduğu ve elle yapılmıs seramiklerin yanında çarkla yapılanlarında
  olduğu görülmüstür.
  Çalısmamız kapsamında incelenen alınan 4 seramik parçasının 2 adetinin
  Tunç Çağına (Kat.No:24,120) ve 2 adetinin Demir Çağı’na (Kat.No:139,247) ait
  günlük kullanım kap parçaları oldukları belirlenmistir.
  2.2.2.8. Yalnıztepe Höyü


  ğü (Harita No: 16; Res.32,33; H.G-5)

  Göynücek ilçesine 11 km. uzaklıkta,

  Sıhlar köyünün yaklasık olarak 3 km
  kuzeybatısında yer alan höyük, doğal bir tepenin yamacında konumlanmıs ve 5. grup
  höyükler içinde yer almaktadır. Takriben 50X30 m boyutlarında ve 6-7 m
  yükseliktedir. Yüzeyinde tarım yapıldığından tahribata açıktır. Höyük ilk kez M.
  Özsait tarafından yapılan 1989 yılı yüzey ara

  stırmasında tespit edilmis136, 1992
  yılında I. derece arkeolojik sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmıstır.
  Yüzeyde yapılan incelemede, Đlk Tunç ve Demir Çağlarına ait seramik
  parçalarına rastlanılmıstır. Çalısmamız kapsamında incelemeye alınan 3 seramik
  parçasının 2 adetinin Tunç Çağına (Kat.No:25,121) ve 1 adetinin Demir Çağı’na
  (Kat.No:177) ait günlük kullanım kap parçaları oldukları görülmüstür.
  2.2.2.9. Harmantepe Höyü


  ğü (Harita No: 17 ; Res.34,35; H.G-3)

  Göynücek ilçesine 7 km uzaklıkta, Karayakup köyünün harman yeri olarak
  kullanılan tepesi üzerinde yer alır. Konumu itibari ile 3. grup höyükler içinde yer
  almaktadır. Yaklasık olarak 50X60 m boyutlarında ve 20 m yüksekliktedir. Höyük
  etekleri konut alanı olarak kullanım görmekte olduğundan ve tarımsal faaliyetlerle
  teraslamalar yapıldığından tahribata açıktır.
  Höyük ilk kez M. Özsait tarafından yapılan 1989 yılı yüzey arastırmasında
  tespit edilmis137, 1992 tarihinde I. derece arkeolojik sit alanı ilan edilerek koruma
  altına alınmıstır.
  Çalısmamız kapsamında incelemeye alınan 6 seramik parçasının
  (Kat.No:26,27,109,122,307,208) Tunç Çağı’na ait günlük kullanım kap parçaları
  oldukları anlasılmaktadır.
  2.2.2.10.


  Đkiz Tepe Höyüğü (Harita No: 18; Res.: 36,37; H.G-3)

  Göynücek ilçesine 10 km uzaklıkta, Gediksaray beldesi arkasında Amasya
  karayolunun ikiye böldüğü doğal tepe üzerinde yer alır. Konumu itibari ile 3. grup
  höyükler arasındadır. Yaklasık olarak 150X100 m boyutlarında ve 8-10 m
  yüksekliğindedir. Gerek karayolunun yapımı gerekse de tarımsal faaliyetlerle höyük
  tahrip olmustur. Genel görünümü yayvan ve basıktır.
  Höyük ilk kez M. Özsait tarafından yapılan 1989 yılı yüzey arastırmasında
  tespit edilmistir138. 1992 tarihinde I. derece arkeolojik sit alanı ilan edilerek koruma
  altına alınmıstır.
  Çalı

  smamız kapsamında incelemeye alınan 6 seramik parçasının 5 adeti
  Tunç Çağına (Kat.No:28-31,283) ve 1 adeti Demir Çağı’na (Kat.No:178) ait günlük
  kullanım kap parçalarıdır.
  2.2.2.11. Kocamantepe Höyü


  ğü (Harita No: 19; Res.: 38,39; H.G-3)

  Göynücek ilçe merkezine 9 km uzaklıkta, Ilısu köy yolunun kuzeybatısında,
  Ortaköy yolundan sola ayrılan stabilize yolun solunda, Balıkbayır tepe ve Örencik
  tepe arasında yer alan doğal tepe seklindeki bir yerlesimdir. Bu konumu itibari ile 3.
  grup höyükler arasında yer almaktadır. Yerlesim alanı yaklasık olarak 130X120 m
  boyutlarında ve 12-13 m yüksekliğindedir. Tarımsal faaliyetler nedeniyle tahribata
  açıktır. Höyük yüzeyinde geçmis yıllarda açılan kaçak kazı çukurları bulunmaktadır.
  Höyük ilk kez M. Özsait tarafından yapılan 1989 yılı yüzey arastırmasında
  tespit edilmis139, 1992 tarihinde I. derece arkeolojik sit alanı ilan edilerek koruma
  altına alınmıstır.
  Yüzeyinde yapılan incelemede Tunç ve Demir Çağlarına ait günlük kullanım
  kap kacak parçaları belirlenmis, çalısmamız kapsamında incelenen bu 7 seramik
  parçasının 6 adeti Tunç Çağına (Kat.No:32-36,214) ve 1 adeti Demir Çağı’na
  (Kat.No:179) ait günlük kullanım kap parçalarıdır.
  2.2.2.12. De


  ğirmentepe Höyüğü (Harita No: 20 ; Res.40,41; H.G-3)

  Göynücek ilçesine 7 km uzaklıkta, Ilısu köyü sınırları içinde yer almaktadır.
  Doğal bir tepe üzerine konumlanan yerlesimim alanı yaklasık olarak 120X100 m
  boyutlarında ve 10-12 m yüksekliğindedir. Konumu itibari ile 3. grup höyükler
  içinde yer almaktadır. Höyük yüzeyinde yapılan tarımsal faaliyetler tahribata neden
  olmaktadır.
  Höyük ilk kez M. Özsait tarafından yapılan 1989 yılı yüzey arastırmasında
  tespit edilmis140, 1992 tarihinde I. derece arkeolojik sit alanı ilan edilerek koruma
  altına alınmıstır.
  Çalı

  smamız kapsamında incelemeye alınan 5 seramik parçasının 4 adeti
  Tunç Çağı’na (Kat.No:37-40) ve 1 adeti Demir Çağı’na (Kat.No:140) ait günlük
  kullanım kap parçalarıdır.
  2.2.2.13. Dolmatepe Höyü


  ğü (Harita No: 21; Res.42,43; H.G-3)

  Göynücek ilçesine 7 km uzaklıkta, Ilısu köyünün kuzeyinde Kocamantepe ve
  Değirmentepe höyüklerinin konumlandığı doğal tepelerin arasında yer alır. Höyük
  yaklasık 30X40 m çapında ve 4-6 m yüksekliğindedir. Konumu itibari ile 3. grup
  höyükler içinde yer almaktadır. Höyük üzeri tarımsal faaliyetler nedeniyle tahribata
  açıktır. Alan kaçak kazılar ile de kısmen tahrip edilmistir.
  Höyük ilk kez M. Özsait tarafından yapılan 1989 yılı yüzey arastırmasında
  tespit edilmis141, 1992 tarihinde I. derece arkeolojik sit alanı ilan edilerek koruma
  altına alınmıstır.
  Çalısmamız kapsamında incelemeye alınan 7 seramik parçasının 4 adeti
  Tunç Çağına (Kat.No:41,42,229,230), 1 adetinin Orta Çağ (Kat.No:204) ve 2 adeti
  Demir Çağa (Kat.No:289,296) ait günlük kullanım kap parçalarıdır.
  2.2.2.14. Cinlitepe Höyü


  ğü (Harita No:22; Res.44,45; H.G-5)

  Göynücek ilçesine 13 km uzaklıktadır. Gediksaray beldesinin 3 km kadar
  kuzeybatısında bir yamacın batısında oldukça genis bir alanı kaplar. Bu konumu
  itibari ile 5. Grup höyükler içinde yer almaktadır. Yerlesim alanı takriben 250X200
  m boyutlarında ve 8-10 m yüksekliktedir. Höyük üzeri tarımsal faaliyetlere açık
  olduğundan tahribata açıktır.
  Höyük ilk kez M. Özsait tarafından yapılan 1989 yılı yüzey arastırmasında
  tespit edimlis142, 1992 tarihinde I. derece arkeolojik sit alanı ilan edilerek koruma
  altına alınmıstır.
  Çalısmamız kapsamında incelemeye alınan 4 seramik parçasının 1 adeti Tunç
  Çağına (Kat.No:43), 2 adeti Demir Çağına (Kat.No:290,297) ve 1 adeti Roma
  Dönemine (Kat.No:281) ait günlük kullanım kap parçalarıdır.
  2.2.2.15. Deredam Höyü


  ğü (Harita No: 23; Res.46,47; H.G-5)

  Göynücek ilçesine 7 km uzaklıkta, Karayakup köyü ile Gökçeli köyü
  arasında, Gökçeli köyüne ulasan asfaltın sağ kenarında bulunan çesmenin karsı
  sırtlarındaki tepelik alanda doğu batı yönünde uzanan bir yamaç yerlesmesidir.
  Konumu itibari ile 5. grup höyükler içinde yer almaktadır. Höyük yaklasık 30X40 m
  boyutlarında 20 m yüksekliğindedir. Konumu itibari ile 5. grup höyükler içinde yer
  almaktadır. Alan kaçak kazılarla hızla tahrip edilmektedir. Doğu yamaçlarda
  höyüğün nekropol alanı defineciler tarafından neredeyse tamamen tahrip edilmistir.
  Mezarlar doğal sist tabakası içine oyulmus, tas kapaklı basit sanduka tarzındadır.
  Yüzeyde eski yapılara ait olduğu sanılan yığma taslar ve çatı kiremiti parçaları
  yayılmıs durumdadır. Aynı bölgede bir ezgi tası da bulunmustur.
  Ayrıca kaçak kazıcılar tarafından açılan bir çukurda da küçük bir sapel
  kalıntısının varlığına rastlanılmıstır. Sapelin yanında bu kilisenin ruhban sınıfının
  (rahip ve rahibeleri) kemiklerinin saklandığı ve kilisenin kutsal esyalarının (rölikler)
  muhafaza edildiği haçvari planlı (yonca planlı) üzeri tonozla örtülü, içleri sıvalı bir
  mekanın varlığı tespit edilmistir.
  Çalısmamız kapsamında incelemeye alınan 4 seramik parçasının 1 adetinin
  Tunç Çağı’na (Kat.No:123) ve 3 adetinin Demir Çağına (Kat.No:141,258,291) ait
  günlük kullanım kap parçaları oldukları anlasılmıstır.
  2.2.2.16. Sivriçal Höyü


  ğü (Harita No: 24 ; Res.48,49; H.G-2)

  Göynücek ilçesine 30 km uzaklıktadır. Davutevi köyü giri

  sinden doğuya
  ayrılan Zile yolunun 2. km sinde, doğusunda bulunan kayalık Sivriçal Tepesi ve
  onun batı yamaçlarında yer almaktadır. Tepenin doğusunda bulunan derin vadi, Bend
  deresi tarafından sınırlanmıstır. Yol seviyesinden bakıldığında yaklasık olarak 30X40
  m boyutlarında ve 15-17 m yüksekliğindedir. Konumu itibari ile ele alındığında 2.
  grup höyükler içinde yer almaktadır. Tarımsal faaliyetler yapıldığından tahribata
  açıktır. Đlk kez M. Özsait’in 2008 yılı yüzey arastırmalarında tespit edilmistir143.
  Çalı

  smamızda incelenen 5 seramik parçasının 2 adetinin Tunç Çağı’na
  (Kat.104,124) ve 3 adetinin Demir Çağına (Kat.No:142,155,298) ait günlük
  kullanım kap parçaları oldukları görülmüstür.
  2.2.3. Gümü


  shacıköy Đlçesi Höyükleri

  Gümü

  shacıköy ilçesi 653 km² yüzölçümüne sahip ve nüfusu 25.632 kisidir.
  Nüfusun 12.847’ si ilçe merkezinde, 12.785’i de belde ve köylerde yasamaktadır.
  Gümüs beldesi ve 42 köyü bulunmaktadır144. Đlçe Amasya’ya 70 km., Merzifon’a 18
  km, Hamamözü’ne 23 km ve Çorum ili, Osmancık ilçesine 35 km uzaklıktadır.
  Rakımı 810 metredir.
  2.2.3.1. Höyüktepe (Yeniköy) Höyü


  ğü (Harita No:25; Res.50,51; H.G-3)

  Gümü

  shacıköy ilçesine 12 km uzaklıkta, Yeniköy köyünün yaklasık 1 km
  kadar güneybatısında yer almaktadır. Höyük takriben 800X900 m boyutlarında ve 20
  m yüksekliğindedir. Konumu itibari ile 3. grup höyükler içinde yer almaktadır.
  Yerlesimin kuzey tarafı kesik, güney tarafı dik ve doğusu doğal kayalıktır. Höyük
  üzeri ve çevresi tarım arazisi olarak kullanım görmekte olduğunda tahribata açıktır.
  Ayrıca höyük yüzeyinde derin kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. Günümüzde
  höyük, çevresinde Devlet Su Đsleri tarafından yapılan göletle çevrelenmis yarım ada
  s

  eklindedir. 1977 yılında alanda, Ankara KTVKK. uzmanlarınca yapılan tespit
  çalısmasında höyük üzerinde bol miktarda Erken Tunç Çağı, Hitit Dönemi, Frig
  Dönemi ve daha geç devir seramiklerine rastlanılmıstır145.
  Höyük yerlesimi, 1977 tarihinde tescil edilerek, 1. derece arkeolojik sit alanı
  olarak koruma altına alınmıstır.
  Çalısmamız kapsamında incelenen 8 seramik parçasının 2 adetinin Tunç
  Çağına (Kat.No:44,231) ve 6 adetinin Demir Çağı’na
  (Kat.No:143,144,156,180,248,259) ait günlük kullanım kap parçaları oldukları
  anlasılmıstır.
  2.2.3.2. Karama


  sat Höyük (Harita No:26 ; Res52,53; H.G-4)

  Gümü

  shacıköy ilçesinin merkezinde bulunan Hacı Yahya Mahallesi,
  Karamasatlık mevkii üzerinde yer almaktadır. MÖ 1. bin yıla kadar tarihlenen
  seramik parçalarına rastlanılan antik yerlesim alanıdır. Alanda çok katlı binalar ve
  tarım alanları bulunmaktadır. Höyük yaklasık olarak 900X800 m boyutlarında ve düz
  bir alandır. Konumu itibari ile 4.grup höyükler içinde yer almaktadır. 2006 yılında
  Samsun KTVKBK uzmanlarınca yapılan tespit çalısmasında höyük üzerinde bol
  miktarda Demir Çağına, Helenistik ve Roma Dönemine ait amorf seramik
  parçalarına rastlanılmıstır146. Tarım arazisi olarak kullanım gördüğünden tahribata
  açıktır. Günümüz yerlesimi içinde kaldığından kaçak yapılanmaların tehdidi
  altındadır.
  Höyük yerlesimi, 2006 tarihinde tescil edilerek, 1. Derece Arkeolojik Sit
  Alanı olarak koruma altına alınmıstır.
  Çalısmamız kapsamında incelenen 7 seramik parçasının 3 adetinin Tunç
  Çağı’na (Kat.No:45,284,285) ve 4 adetinin Demir Çağına (Kat.No:299-302) ait
  günlük kullanım kap parçaları oldukları görülmüstür.
  2.2.3.3. Dolma Tepe (Harita No:27; Res.54,55; H.G-3)
  Gümü

  shacıköy ilçesine 5 km uzaklıkta, Alan köyü sınırları içindedir.
  Yerlesim alanını, tepenin kuzeydoğu yamacına doğru açılan büyük bir kaçak kazı
  çukuru ile tahrip edilmistir. Höyük 100X150 m. boyutlarında ve 12-15 m
  yüksekliğindedir. Doğal bir tepe üzerinde bulunması nedeniyle 3. grup höyükler
  içinde yer almaktadır. Yüzeyinde Tunç ve Demir Çağlarına ait seramik parçaları ele
  geçmistir.
  Çalısmamız kapsamında incelenen 8 seramik parçasının 5 adetinin Tunç
  Çağı’na (Kat.No:46-50) diğer 3 seramik parçasının ise Demir Çağı’na
  (Kat.No:145,249,303) ait günlük kullanım kap parçaları oldukları tespit edilmistir.
  2.2.3.4. Eslemez Höyük (Harita No: 28; Res.56,57; H.G-4)
  Gümü

  shacıköy ilçesi, Kaymakamlık binasının arkasında Cumara Mahallesi,
  Đ

  stasyon caddesi, Eslemez sokakta bulunan özel mülkiyete ait günümüz kentlesme
  alanında yapılan incelemede alanın tahrip olmus bir höyük olduğu anlasılmıs, ancak
  yayılım alanını tam anlasılamadığından 50K11b pafta, 112 ada, 167, 168,169, 170,
  178 ve 179 parselleri kapsayan alanın korunması amacıyla hazırlanan öneri tescil fisi
  Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
  Kurulu’na sunulmustur. Höyük hafif yükseltili ova yerlesimi olduğundan 4. grup
  içinde yer alır.
  Çalısmamız kapsamında incelenen 7 seramik parçasının 2 adetinin
  (Kat.No:51,110) Tunç Çağı’na, 4 adetinin Demir Çağı’na (Kat.No:181-183,194) ve 1
  adetinin Orta Çağ’a (Kat.No:311) ait günlük kullanım kap parçaları oldukları
  görülmüstür.
  2.2.3.5. Ballar Köprüsü Höyü


  ğü (Harita No:29 ; Res.58,59; H.G-1)

  Đ

  lçe merkezinin Hacıyahya mahallesi, Ballar Köprüsü mevkiinde yer alır.
  Đ

  mirler Çayına doğru tarım yapılan bir alanı kapsadığından tahribata uğramıstır.
  200X150 m boyutlarında ve 1 m yükseliktedir. Konumu itibari ile 1. grup höyükler
  içinde ele alınmaktadır.
  Đ

  ncelenen 6 seramik parçasının 4 adetinin de Tunç Çağı’na (Kat.No:52-
  54,215) diğer 2 seramik parçasının Demir Çağı’na (kat.No:260,261) ait günlük
  kullanım kap parçaları oldukları anlasılmıstır.
  2.2.4. Merzifon


  Đlçesi Höyükleri:

  Merzifon ilçesi 970 km² yüzölçümüne sahip ve 2007 yılı Adrese Dayalı
  Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanı sonuçlarına göre nüfusu 69.093 kisidir. Nüfusun
  52.050’si ilçe merkezinde, 17.043’ü belde ve köylerde yasamaktadır. Kayadüzü
  beldesi ve 66 köyü bulunmaktadır147. Đlçe Amasya’ya 47 km, Çorum’a 67 km,
  Samsun’a 115 km uzaklıktadır. Rakımı 700 m dir.
  2.2.4.1. Alia


  ğa Pınarı (Alıcık Köyü) Höyüğü (Harita No:3;Res.60,61;H.G-3)

  Merzifon ilçesine 12 km uzaklıktadır. Do

  ğal tepe yerlesimi olduğundan 3.
  grup höyükler içinde yer almaktadır. Höyüğün tepesi ve yamaçları derin kaçak kazı
  çukurlarıyla tahrip edilmistir. Kuzeybatı eteğinden köy yolu geçmektedir . Aliağa
  Pınarı Höyüğü 150X170 m ölçülerinde ve 12-15 m yüksekliğindedir. Kuzeydoğugüneybatı
  yönünde uzanmaktadır. Yüzeyinde Tunç Çağına ait seramik parçalarına
  rastlanılmıstır. Tarım arazisi olarak kullanım gördüğünden tahribata açıktır.
  Đ

  ncelenen 6 seramik parçasının 2 adeti Tunç Çağı’na (Kat.No:55,216), diğer 4
  seramik parçası Demir Çağı’na (Kat.No:184,262,263,292) ait günlük kullanım kap
  parçalarıdır.
  2.2.4.2. Aksungur Höyü


  ğü (Harita No:31; Res. 62,63; H.G-3)

  Merzifon ilçesi'nin 8.5 km kuzeydo

  ğusunda yer alan Aksungur Köyü'nün 1
  km kuzeyindedir. Yerlesme kaçak kazılar nedeniyle tahrip olmustur . Höyük alanı
  yaklasık olarak 70X80 m ölçülerinde ve 12-15 m yüksekliğindedir. Doğal bir tepe
  yerlesimi olup 3. grup höyükler içinde yer almaktadır. Höyük kuzeydoğu-güneybatı
  yönünde uzanmaktadır.
  Đ

  ncelenen 8 seramik parçasının 6 adetinin Tunç Çağı’na
  (Kat.No:129,217,218,232-234) diğer 2 seramik parçasının Demir Çağı’na
  (Kat.No:146,264) ait günlük kullanım kap parçaları oldukları saptanmıstır.
  2.2.4.3. Alicik Höyük (Harita No: 32; Res.64,65; H.G-3)
  Merzifon ilçesine 11 km uzaklıktadır. Merzifon ilçesi'nin batısında;
  Merzifon-Gümüshacıköy karayolunun 8. km sinde; yolun 3 km güneyinde yer alır.
  1998 yılında S. Dönmez tarafından gerçeklestirilen yüzey arastırmalarında
  saptanmıstır. Doğal bir tepe üzerinde yer alan höyük, 150x120 m boyutlarında ve 25
  m yüksekliğindedir. Konumu itibari ile 3. grup höyükler içinde yer almaktadır.
  Yüzeyden Đlk Tunç; Orta Tunç; Son Tunç Çağları ile Demir Çağı; Helenistik ve
  Roma dönemlerine ait malzemeler toplanmıstır148. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  tarafından hazırlanmıs tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
  Đ

  ncelenen 8 seramik parçasının 3 adeti Tunç Çağı’na (Kat.No:56-58), 4 adeti
  Demir Çağı’a (Kat.No:185,195,309) diğer 1 seramik parçası Roma Dönemine
  (Kat.No:282) ait günlük kullanım kap parçaları olduklarıdır.
  2.2.4.4. Bakacaklar Höyük (Harita No:33; Res.66,67; H.G-3)
  Merzifon ilçesine 8 km uzaklıktadır. Yakla

  sık olarak 50X80 m boyutlarında
  ve 8-10 m yüksekliktedir. Doğal bir tepe yerlesmesidir. Konumu itibari ile 3. grup
  höyükler içinde yeralmaktadır. Yerlesmede tarım tahribatı görülmektedir. Merzifon
  Đ

  lçesi, Çavundur köyü sınırları içinde kalmaktadır.
  Đ

  ncelenen 6 seramik parçasının 6 adetinin de Tunç Çağı’na (Kat.No:4,59-
  61,286,287) ait günlük kullanım kap parçaları oldukları görülmüstür.
  2.2.4.5. Samadolu Höyü


  ğü (Harita No:34 ; Res.68,69; H.G-3)

  Merzifon ilçe merkezinde bulunan Samadolu köyü, daha sonraları bu

  ğdaylı
  mahallesi adıyla Merzifon ilçesinin bir mahallesine (Buğdaylı) dönüsmüstür.
  Höyüğün yaklasık olarak ¾ ü düzlestirilmistir. Merzifon- Gümüshacıköy
  karayolunun 3. km sinde, yolun 1,5 km güneyinde Samadolu köyünün arazisi içinde
  yer almaktadır. Höyük yerlesimi yaklasık olarak 100X80 m boyutlarında ve 15-16 m
  yüksekliğindedir. Konumu itibari ile 3. grup höyükler içinde yer almaktadır. S.
  Dönmez tarafından 1997- 1999 yıllarında yapılan arastırmalarda höyük üzerinde Đlk
  Tunç Çağı I-III, Orta Demir Çağı, Helenistik Çağ ve Roma yerlesmelerinin yanı sıra
  Orta Tunç Çağı ve Son Tunç Çağı yerlesmelerine ait tespitlerde bulunulmustur149.
  Đ

  ncelediğimiz 6 seramik parçasının 4 adeti Tunç Çağı’na (Kat.No:62-64,111)
  diğer 2 adeti Demir Çağı’na (Kat.No:304,305) ait günlük kullanım kap parçalarıdır.
  2.2.4.6. Köyüstü (Aydo


  ğdu) Höyüğü (Harita No:35; Res.70,71; H.G- 3)

  Merzifon ilçesine 8 km mesafededir. Ka

  sıyaka Köyü (eski adı Çatalkaya
  köyü (Gelgiras)), Köyüstü (Aydoğdu) mevkiinde yer almaktadır. Höyük alanı
  yaklasık olarak, 30X40 m. boyutlarında ve 8-10 m yüksekliğindedir. Doğal bir tepe
  üzerine konumlanan yerlesim 3. grup höyükler içinde yer almaktadır. Yüzeyi tarla
  olarak kullanıldığından tahribata açıktır. Yüzeyde yapılan incelemede, birkaç yerde
  kaçak kazı çukurlarının açılmıs olduğu görülmüstür. Herhangi bir tescil kaydı
  bulunmayan höyük alanı hakkında hazırlanan öneri tescil fisi Samsun Kültür ve
  Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunulmustur.
  Đ

  ncelenen 6 seramik parçasının 6 adeti de Tunç Çağı’na (Kat.No:65-
  68,105,235) ait günlük kullanım kap parçalarıdır.
  2.2.4.7. Onhoroz Tepesi Höyü


  ğü (Harita No:36; Res.72,73; H.G-3)

  Merzifon ilçesine 6 km uzaklıktadır. Yolüstü köyüne 2,5 km mesafede,
  Yolüstü köyü ve Ortaova köyleri arazilerinin sınırındadır. Yaklasık olarak 200X250
  m ebatlarında ve 15 m yüksekliğindedir. Doğal bir tepe de yer alır. Konumu itibari
  ile 3. grup höyükler içindedir. Eteklerindeki tarımsal faaliyetler nedeniyle tahrip
  olmaktadır. Höyük üzerinde geçmis yıllarda define arayıcılarınca açılmıs çok sayıda
  kaçak kazı çukurları görülmektedir. Geçmis yıllarda höyük üzerinde yapın
  incelemelerde, Tunç Çağı, Frig, Hellenistik, Roma Dönemlerine ait seramik
  parçalarına rastlanılmıstır150.
  2000 yılında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilerek koruma altına
  alınmıstır.
  Đ

  ncelenen 4 seramik parçasının 2 adetinin de Tunç Çağı’na (Kat.No:236,250),
  2 adetinin Demir Çağı’na (Kat.No:147,148) ait günlük kullanım kap parçaları
  oldukları görülmüstür.
  2.2.4.8.Ortaova Köyü (Cinci Ali)Höyü


  ğü (Harita No: 37; Res.74,75;H.G-3)

  Merzifon ilçesine 9 km uzaklıkta Ortaova köyü sınırları içinde yer
  almaktadır. Ortaova köyü, köy mezarlığı olarak kullanılan yayvan doğa bir tepe
  üzerine konumlanmı

  stır. Yaklasık olarak 100X80 m boyutlarında ve 3-4 m
  yüksekliğindedir. Konumu itibari ile 3. grup höyükler içinde yer almaktadır.
  Mezarlık üzerinde günümüz mezar tasları yanı sıra Bizans ve Roma dönemlerine ait
  mimari parçalarda yer almaktadır.
  Höyük ilk kez M. ÖZSAĐT’in 1999 yılı arastırmalarında tespitedilmis151,
  2000 yılında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilerek koruma altına
  alınmıstır.
  Belirlenen 13 seramik parçasından 5 adetinin Tunç Çağı’na
  (Kat.No:69,112,219-221), 8 adetinin Demir Çağına (Kat.No:197,265-271) ait günlük
  kullanım kap parçaları olduğu anlasılmıs, temizlenen 1 parçanında (Kat.No:313)
  obsidyen olduğu anlasılmıstır.
  2.2.4.9. Alçak Höyük I ve II (Harita No:38,39 ; Res.76,-79; H.G-3)
  Höyükler Merzifon ilçesine 8-10 km uzaklıkta Hayrettin köyü sınırları
  içindedirler. Köyün kuzeyinden Derecik mevkiine uzanan alanda yer alır. Bu nedenle
  bir birine çok yakın konumlanan iki tepeye Derecik I ve Derecik II adları da
  verilmektedir. 1. Höyük yaklasık olarak 100X80 m boyutlarında ve 3-5 m
  yüksekliktedir. Üzerinde yapılan tarımla olusan tahribat höyüğü iyice alçaltmıstır.
  Yüzeyinde MÖ II. bin ve I. bin seramik örneklerine rastlanılmıstır152. I nolu höyüğün
  yaklasık olarak 100 m. kuzeydoğusunda daha küçük boyutlu II nolu höyük yer alır.
  Konumları itibari ile her iki höyükde 3. grup höyükler içinde yer almaktadırlar. Bu
  höyükte yapılan önceki arastırmalarda Hellenistik dönem ile birlikte Roma ve Bizans
  dönemlerine ait seramik parçalarına rastlanılmıstır153.
  Höyük ilk kez M. ÖZSAĐT’in 1999 yılı arastırmalarında tespit edilmis154,
  2000 yılında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilerek koruma altına
  alınmıstır.
  2.2.4.10. Kayadüzü Höyü


  ğü (Harita No:40 ; Res.80,81; H.G-3)

  Kayadüzü beldesi sınırlarında kalan höyük Merzifon ilçesine yakla

  sık 10-11
  km mesafededir.Beldede Hanusa ve Köyönü mevkiinde Samsun-Đstanbul devlet
  karayolunun güzergahında kalan höyük çevresinde Nekropol bulunmaktadır. Doğal
  bir tepe üzerinde konumlanmıstır. Büyük ölçüde tahribata uğramıstır. Höyük
  yaklasık olarak 70x90 m boyutlarında ve 6 m yüksekliktedir. Konumu itibari ile 3.
  gruba girer.
  2006 yılında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilerek, koruma altına
  alınmıstır.
  Belirlenen 6 seramik parçasının 4 adetinin Tunç Çağı’na (Kat.No:72-74,114),
  2 adetinin Demir Çağına (Kat.No:186,310) ait günlük kullanım kap parçaları
  oldukları görülmüstür.
  2.2.4.11. Elma Tepesi Höyü


  ğü (Harita No:41; Res.82,83; H.G-3)

  Gökçeba

  ğ köyünden doğuya doğru uzanan Pınarbası mevkiindeki Höyük,
  Merzifon ilçesine 5 km uzaklıktadır. Yayvan doğal bir tepe görünümündeki höyük
  yaklasık olarak 50X80 m boyutlarında ve 5-6 m yüksekliktedir. Konumu itibari ile 3.
  grup höyükler içinde yer almaktadır. Tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Önceki
  arastırmalarda höyük yüzeyinde Kalkolitik, Erken Tunç, MÖ II. bin, Hellenistik ve
  Geç Roma seramikleri tespit edilmistir155.
  Höyük ilk kez M. ÖZSA

  ĐT’in 1999 yılı arastırmalarında tespit edilmis156,
  2001 yılında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilerek koruma altına
  alınmıstır.
  2.2.4.12. Üçta


  s Höyüğü (Harita No:42 ; Res.84,85; H.G- 5)

  Kayadüzü kasabası sınırlarında, bir yamaç yerle

  simi olup 5. grup höyükler
  içinde yer almaktadır. Üçtas Höyüğü, Merzifon ilçesine 11 km uzaklıktadır. Höyük
  yüzeyinde tarımsal tahribat yoğundur. Yaklasık olarak 70X80 m boyutlarındadır.
  Höyük çevresinde S. Dönmez tarafından yapılan yüzey arastırmasında Tunç Çağına
  ait bulgular elde edilmistir157.
  2.2.5. Suluova


  Đlçesi Höyükleri

  Suluova ilçesi 516 km² yüzölçümüne sahip ve 2007 yılı Adrese Dayalı
  Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanı sonuçlarına göre nüfusu 47.428 kisidir. Nüfusun
  37.325’i ilçe merkezinde, 10.193’ü belde ve köylerde yasamaktadır. Eraslan beldesi
  ve 38 köyü bulunmaktadır158. Orta Karadeniz Bölgesinin iç kısmında yer alan
  Suluova, Amasya’nın 25 km batısındadır. Đlçenin yüz ölçümü 516 km², rakımı 510
  metredir. Akdağ, ilçenin en yüksek dağı olup yüksekliği 2.064 m dir. Tersakan Çayı
  ilçenin en önemli akarsuyudur.
  2.2.5.1. A


  sı Tepe Höyüğü (Harita No: 43; Res.86,87; H.G-3)

  A

  sı Tepe Höyüğü, Suluova Đlçesine 14 km uzaklıkta, Yüzbey köyü sınırları
  içinde Dereağıl mahallesinin 800 m güneydoğusundadır. Yaklasık olarak 40x30 m
  boyutlarında ve 20 m yüksekliktedir. Yerle

  sme yeri; Yassıçal Sırtları ile Keltepe'nin
  yamaçları arasındaki Tüllüçal Tepe'nin eteklerinden doğan Kanlıpınar Deresi'nin
  açtığı dar bir vadinin güneybatı kesimindedir. Doğu yamacı küçük bir dere tarafından
  kısmen yok edilmistir. Konumu itibari ile 3.grup höyükler içinde yer almaktadır.
  Asıtepe'nin bir atölye olarak tanımlanmasına yol açacak kadar çakmaktası
  bulgusunun yoğunluğu; yakın çevrede çakmaktası yataklarının da aranmasını zorunlu
  kılmıstır. Bu amaçla yapılan yüzey arastırması sonucunda; Asıtepe'nin yaklasık 1 km
  güneydoğusunda; Aydoğanlar Mevkii'nde; bir çakmaktası tarlası saptanmıstır. Bu
  ocağın; Asıtepe'liler tarafından kullanıldığı söylenebilir. Asıtepe; yerlesmeye pek
  müsait bir konumda değildir. Altından geçen dere dısında; yakınında antik dönemde
  bir tatlı su kaynağının var olup olmadığı da bilinmemektedir.
  Tepelik yerlesimin kuzey eteklerinde doğu batı yönünde uzanan bir duvar
  tespit edilmistir. Duvarın islevinin anlasılabilmesi için sistemli arkeolojik kazıların
  yapılması gerekmektedir. Asıl yerlesimin doğusunda kalan yamaçlarda, ana kayaya
  oyulmus dairesel küçük boyutlu çanaklara ve içi bosaltılmıs bir mezar lahdine
  rastlanmıstır. Çevrede yapılan incelemede, bir birine çok yakın konumda 1,5-2 m
  çaplı ana kayaya oyulmus kaya çanakları görülmüstür.
  Höyük ilk kez M. Özsait tarafından yapılan 1987 yılı yüzey arastırmasında
  tespit edilmistir.
  2.2.5.2. Alevi Tepe- Kümbet Höyük (Harita No:44; Res.88,89; H.G-3)
  Suluova ilçesi'nin güneyinde; Hacı Hayta Mahallesi'nde yer almaktadır.
  Kümbettepe adıyla da bilinmektedir. Höyük modern yerlesim yeri içinde kalmıstır.
  Üzerinde çok sayıda kaçak kazı çukuru belirlenmis ve etekleri toprak yol ile
  kesilmistir. Yüzeyinde Đlk Tunç Çağına ait seramik parçalarına rastlanılmıstır. Đlk
  olarak von der Osten

  160 tarafından saptanan höyük; H. Frankfort161 tarafından bilim
  dünyasına tanıtılmıs; daha sonra T. Özgüç ve K. Kökten162; son olarak 1987 yılında
  M. Özsait163 ve 1998 yılında S. Dönmez164 tarafından incelenmistir. Höyük yaklasık
  100x80 m boyutlarında ve 7-8 m yüksekliğindedir. Doğal bir tepe üzerine
  konumlanmıstır. Konumu itibari ile 3. grup höyükler içinde yer almaktadır. Yüzeyde
  Đ

  lk Tunç; Orta Tunç ve Demir Çağı malzemeleri görülür. Burada siyah ve gri renkli
  çanak çömleklerde belirlenmistir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmıs
  tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
  2.2.5.3. Dereağıl Höyüğü (Harita No:45; Res.90,91; H.G-3)
  Suluova ilçesine 13 km uzaklıktadır. Yüzbeyi köyü sınırları içindeki
  Dereağıl mahallesinde, doğal tepe üzerinde yer alan höyük yaklasık olarak 100X80
  m ölçülerinde ve 15-18 m yüksekliğindedir. Konumu itibari ile 3. gruba girer.
  Höyüğün kuzey yamacı büyük ölçüde tahribata uğramıstır. Yapılan incelemeye göre
  kuzey yamaç nekropol olmalıdır. Dereağıl mahallesinin yayılım alanında
  bulunduğundan yapılasma tehdidi altındadır.
  2.2.5.4. Devret Höyüğü (Harita No:46 ; Res.92-93; H.G-3)
  Suluova ilçesine 14 km uzaklıkta, Saygılı köyü sınırları içinde kalmaktadır.
  Höyük Saygılı köyü Devret mevkiinde yer aldığından adını buradan almıstır. Höyük
  ilk kez M. Özsait tarafından 1987 yılında incelenmi

  stir165. Yüzeyinde çok sayıda
  kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Oldukça küçük olan höyük, yaklasık olarak
  30X50 m ölçülerinde ve 14-16 m yüksekliktedir. Konumu itibari ile 3. grup
  höyükler içinde yer almaktadır.
  2.2.5.5. Hatun Tepesi Höyü


  ğü (Harita No:47 ; Res.94,95; H.G-3)

  Suluova ilçesi, II. Organize Sanayi Bölgesi Alternatif Alanı içerisinde,
  Hatuntepesi olarakda bilinen mevkidedir. Yaklasık olarak 70X60 m boyutlarında ve
  8-10 m Yükseklikte olup 3. grup höyükler içinde yer almaktadır.
  2004 yılında tescil edilerek koruma altına alınan höyükte, yapılan ilk
  incelemelerde, Roma Dönemine ait mimari kalıntılar ve mozaik parçalarına
  rastlanılmıstır166.
  2.2.5.6. Yoğurtcu Baba Höyüğü (Harita No:48 ; Res.96,97; H.G-5)
  Eraslan Köyü sınırları içinde, Suluova ilçesine 13 km uzaklıkta Deveci köyü
  ile Eraslan beldesi arasında kalan höyük, Eraslan beldesinin doğusunda yer
  almaktadır. Doğal bir tepenin güney yamacına konumlanmıs ve 5. grup höyükler
  içinde yer almaktadır.
  Yoğurtçu Baba Höyüğü, 2001 yılında tescil edilerek koruma altına
  alınmıstır167.
  2.2.6. Tasova Đlçesi Höyükleri
  Ta

  sova ilçesi 1.041 km² yüzölçümüne sahip ve nüfusu 35.186 kisidir.
  Nüfusun 9.283’ü ilçe merkezinde, 25.903’ü belde ve köylerde yasamaktadır. 2007
  yılı Adrese dayalı Nüfus Kayıt Veri Tabanı sonuçlarına göre Alpaslan, Akınoğlu,
  Ballıdere, Belevi, Borabay, Çaydibi, Destek, Esençay, Özbaraklı ve Uluköy olmak
  üzere 10 beldesi ve 48 köyü ve 71 mezrası bulunmaktadır168. Đlçe, Amasya’ya 50
  Km, Samsun’a 120 km mesafededir. Đlçenin en önemli akarsuyu ilçe merkezinden
  geçmekte olan Yesilırmak’tır. Đlçe merkezinde rakım 230 m dir.
  2.2.6.1. Ku


  s Tepe Höyüğü (Harita No:49 ; Res.98,99; H.G-3)

  Ta

  sova ilçesine 22 km uzaklıktaki Destek kasabası sınırları içinde bulunan
  Gazino Caddesi yakınında Kustepe mevkiinde yer almaktadır. Höyük yaklasık
  olarak 50X50 m boyutlarında ve 12-15 m yüksekliğindedir. Doğal bir tepe
  yerlesmesi olup, 3. grup höyükler içinde yer almaktadır.
  2006 yılında tescil edilerek koruma altına alınan höyükte yapılan ilk
  arastırmalarla yerlesim MÖ 1. bin yıla tarihlenmektedir169.
  Đ

  ncelenen 5 seramik parçasının 2 adetinin Tunç Çağı’na (Kat.No:98,126), 3
  adetinin ise Demir Çağı’na (Kat.No:189-191) ait günlük kullanım kap parçaları
  oldukları anlasılmıstır.
  2.2.6.2. Belevi


  Đkiztepe 1 Höyüğü (Harita No:50; Res.100,101; H.G-3)

  Ta

  sova ilçesine 20 km uzaklıktaki Belevi köyü sınırları içinde kalmaktadır.
  Yaklasık olarak 120x120 m boyutlarında ve 12-15 m yüksekliktedir. Doğal bir tepe
  yerlesmesi olduğundan 3. grup höyükler içinde yer alır. Tarım arazisi olarak
  kullanıldığından tahribata açıktır.
  Yüzeyden toplanan 5 seramik parçasının 4 adetinin Tunç Çağı’na
  (Kat.No:6,99,100,288), 1 adetinin Demir Çağına (Kat.No:252) ait günlük kullanım
  kap parçaları oldukları görülmüstür.
  2.2.6.3. Ansar Kale Höyük (Harita No:51; Res.102,103; H.G-3)
  Ta

  sova'nın 17 km güney batısında yer alan Çakır Su Köyü'nün 1 km
  kuzeydoğusundadır. Takriben 120X110 m boyutlarında ve 15-18 m
  yüksekliğindedir. Asar Kalesi adıyla da bilinmektedir. Yerlesim, doğal bir tepe
  üzerine konumlanmıs ve 3. grup höyükler içinde yer almaktadır. 1993 yılında tescil
  edilerek, I. derece arkeolojik sit alanı ilan edilmistir170. Üzerinde kaçak kazı
  çukurları bulunmaktadır. Tarım arazisi olarak kullanım gördüğünden tahribata
  açıktır.
  2.2.6.4. Kabayar Höyük (Harita No:52; Res.104,105; H.G-1)
  Höyük Ta

  sova ilçesine 18-20 km uzaklıkta ve Uluköy (eski Sonusa)
  köyünün güney doğusunda 3 kmlik mesafede yer alır. Yaklasık olarak 80X60 m
  boyutlarında ve 8-10 m yüksekliktedir. Konumu itibari ile 1. grup höyükler içinde
  yer almaktadır. Güney kısımları Yesiırmak’ın tehdidi altındadır. Ayrıca yüzeyi tarım
  alanı olarak kullanılmaktadır. Mülkbükü ile Umutlu yolu üzerinde ve Yesilırmak
  kenarında bulunan höyük, ilk kez M. Özsait tarafından 1994 yılında gerçeklestirilen
  2.2.7. Hamamözü


  Đlçesi Höyükleri:

  Hamamözü ilçesi 202 km² yüzölçümüne sahip ve 2007 yılı Adrese Dayalı
  Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanı sonuçlarına göre nüfusu 5.264 kisidir. Nüfusun
  1.437’si ilçe merkezinde, 3.827’si köylerde yasamaktadır. 19 köyü bulunmaktadır172.
  Đ

  lçe ilin batısında kurulmustur. Doğusunda Gümüshacıköy ilçesi (23 km), batısında
  Çorum

  Đlinin Osmancık ilçesi, güneyinde Çorum ili (45 km) ve Çorum'un Laçin
  ilçesi (12 km), kuzeyinde Gümüshacıköy ilçesi ve Çorum’un Osmancık ilçesi ile
  sınırlıdır. Rakımı 690 m. dir. Đlçe merkezinin Amasya’ya uzaklığı 95 km. dir.
  Litaratür taramasında ve ilçe sınırları içinde Tekke Tepesi, Çittirin Bayır,
  Paralı Tepe II, Karatas tepe II, Terebağı ve Ekinalanı gibi Tunç Çağı yerlesimlerinin
  varlığı tespit edilmisse de yapılan kısa süreli alan incelemesinde belirtilen
  yerlesimlere ulasılamamıstır173. Bu ilçede ileriki yıllarda yapılacak kapsamlı
  arastırmalarla yeni verilere ulasılmasının mümkün olduğu düsünülmektedir.

  Konu KUTAY tarafından (05.Kasım.2012 Saat 02:40 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Status
  Çevrimdışı
  aliveli44 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  28 Eylül 2010
  Mesajlar
  1,258
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0

  S.A.

  Paylaşım için teşekkürler, ellerine sağlık ustam. Vesselam -)
  İzinsiz Kazı Yapmayalım Yapanlarla Birlik Olmıyalım.

 3. #3
  Status
  Çevrimdışı
  ELEMENT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  03 Kasım 2012
  Mesajlar
  18
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0

  TArih fışkırıyor

  Memleketimizin heryerinden tarih fışkırıyor.

 4. #4
  Status
  Çevrimdışı
  Bozkurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Banlanmış Üye
  Üyelik tarihi
  03 Şubat 2012
  Mesajlar
  1,227
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  s.a

  paylaşım için tesekkurler kutay ustam,uzun ve detaylı bir paylaşım olmuş,eline emeğine sağlık.

  özel mesajını kontrol et, kartal ustam özel mesaj atabilir

 5. #5
  Status
  Çevrimiçi
  KUTAY - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  01 Kasım 2016
  Mesajlar
  280
  Beğenmiş
  74
  Beğenilmiş
  11
  OK.Bozkurt ustam.

 6. #6
  Status
  Çevrimdışı
  KRAL57 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  29 Ağustos 2008
  Mesajlar
  659
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0

  s.a

  emegine yüregine saglık,detaylı bir anlatım olmuş.........
  YERİNDE SÖZ SÖYLEMESİNİ BİLEN,,ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALMAZ.....

 7. #7
  Status
  Çevrimdışı
  Funkstazi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Banlanmış Üye
  Üyelik tarihi
  13 Mart 2010
  Mesajlar
  854
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  1
  Burayı hep otobüs yolculugunda görüyorum bi türlü gidip gezmek nasip olmadı bilgiler için teşekkürler kardeşim.Gezmiş kadar oldum ama yerinde görmek şart tabiki.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •