Toplam 8 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 8 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Protestan Amerikan Misyonerleri

 1. #1
  Status
  Çevrimdışı
  FENERLİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  21 Kasım 2010
  Nereden
  istanbul
  Mesajlar
  4,348
  Beğenmiş
  243
  Beğenilmiş
  237

  Protestan Amerikan Misyonerleri

  Başlangıçta kişisel ve çoğu zaman da romantik bir hareket olarak
  başlayan misyonerlik faaliyetleri, en parlak dönemini XIX. yüzyılda Osmanl
  ı topraklarında yaşamıştır. Bu dönem içerisinde Osmanlı Devleti zay
  ıflayıp gerilerken, misyonerlik faaliyetleri maddî olanaklarını artırmış, dinî
  amacının dışında emperyalizmin öncülüğünü de üstlenmiştir. Osmanlı toplumunun
  çeşitli din ve ırktan oluşan çoğulcu bir yapıya sahip olması ve bu
  yapı içerisinde Müslüman olmayan tebaaya din, dil, örf, adet ve geleneklerde
  gösterilen hoşgörü Osmanlı topraklarını misyonerlik faaliyetleri için cazip
  hale getirmiştir.

  Bu topraklarda faaliyete başlayan ilk misyoner grubu Katoliklerdir1.
  Ancak daha sonraki yıllarda Katolik misyonerlerin elde ettiği olumlu neticeler
  ve Osmanlı Devleti.nin siyasî durumundan kaynaklanan imkânlar
  Protestan misyonerleri de buralara çekmiştir. Önceleri ağırlıklı olarak İngiltere
  .nin himayesinde çalışmalarına başlayan Protestan misyonerlerine, XIX.
  yüzyılın ilk başlarında Amerikan Protestan misyoner grupları da katılmaya
  başlamış ve Osmanlı topraklarında faaliyet gösteren en etkili misyoner grubu
  olmuşlardır. Bu örgütlerin en etkilisi ve başarılısı kısaca ABCFM ya da
  Amerikan Board olarak isimlendirilen ve 1810 yılında Boston.da kurulan
  American Board of Commissioners for Foreign Missions.tır. Amacı Hıristiyanl
  ığı yaymak ve ülkesi adına siyasî hakimiyet ve kültür emperyalizminin
  başarıya ulaşmasına yardımcı olmak olan bu örgüt, Osmanlı topraklarındaki
  faaliyetlerine 1820 yılının henüz başında başlamıştır.

  Pliny Fisk ve Levi Parsons adlı iki misyoner, Amerikan Board adına
  1919 yılı Kasım ayında Boston.dan Osmanlı topraklarına doğru başlattıkları
  yolculuklarını, 15 Ocak 1820 tarihinde İzmir.de tamamlamışlardır. Amaçlar
  ı buralarda yaşayan çeşitli din ve ırka mensup insan topluluklarını tanımak
  * Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.
  1 Ayrıntılı bilgi için bkz. Nurettin Polvan, Türkiye.de Yabancı Öğretim, C.I.,
  ve bu insanlara ulaşmanın, aralarında çalışmaya başlamanın yollarını tespit
  etmektir. İlerleyen yıllarda bu amaçlar doğrultusunda atılan adımların hepsi
  de başarılı neticeler vermiştir. XIX. yüzyıl boyunca Osmanlı topraklarındaki
  bir çok topluluğun bağımsızlık yolunda başlattıkları isyanların başından
  sonuna kadar, hem fikrî temellerin oluşması safhasında, hem de uygulama
  aşamasında çok etkili ve başarılı bir program uygulamışlardır. XX. yüzyılın
  ilk başlarında Anadolu.nun Karadeniz kıyısında Rumlar tarafından bağımsız
  veya yarı bağımsız bir Pontus Cumhuriyeti kurma fikri de Amerikan Board
  misyonerlerince desteklenmiş ve bu yolda başlatılan faaliyetlerin hazırlık ve
  uygulama dönemlerinde etkin bir rol oynamışlardır. Bütün bu çalışmaların
  hazırlıkları Merzifon.da kurulan Anadolu Koleji bünyesinde gerçekleştirilmiştir.
  İzmir.de Amerikan Board misyonerleri ve Rumlar arasındaki münasebetler,
  başlamasından tam yüz yıl sonra Karadeniz kıyısındaki Rumları,
  1921 yılında sonu hüsranla bitecek bir maceranın içine çekmiştir. Bu macera
  sadece Rum halkının değil, Türklerin de büyük acılar çekmesine sebep olmuş,
  yıllardır barış içinde yaşayan iki halk birbirine düşman edilmiştir.

  Amerikan Board Misyonerleri ve Rumlarla İlk Temas
  Amerikan Board misyonerlerinin Rumlar ile ilk teması 1820 yılında
  Fisk ve Parsons.un İzmir.e ayak basması ile gerçekleşmiştir. İki misyoner
  çalışmalarına, İzmir.de fazla gelişmemiş Rum okullarını ziyaret etmekle
  başlamışlardır. Ancak bu dönemde Fisk ve Parsons.un karşılaştıkları ilk
  zorluk, yaşadıkları ilk sıkıntı hizmet için geldikleri insanlara Protestanlık
  mezhebini kabul ettirmek alanında değil, bu insanlar ile aralarına giren dil
  yetersizliği olmuştur. Rumlarla bir şekilde iletişim kurmak gerekmiştir. Bu
  da ancak onların dilini öğrenmekle mümkündür. İki misyoner hem Rumca
  öğrenmek hem de yaz sıcağının etkisinden kurtulmak için, yaklaşık altı aylar
  ını Sakız adasında Rumlar arasında geçirmişlerdir2. Burada Profesör
  Bambas ile yürüttükleri modern Grekçe çalışmaları sıcakların bitmesiyle
  tamamlanmış ve iki misyoner İzmir.e tekrar dönmüştür. İzmir.e döndükten
  sonra da boş durmayarak, şehrin yakın çevresinde bir araştırma ve inceleme
  gezisine çıkmışlardır. Bu gezi esnasında ziyaret yerleri hep Rum okulları
  olmuştur. İzmir.den yaklaşık 120 km uzaklıkta bulunan Ayvalı.da, dört
  öğretmen ve üç yüz öğrencisi ile, iki-üç bin ciltlik bir kitaplığı ve basit fizik
  kurallarının gösterildiği bir laboratuvarı bulunan ve yerli Rumlar tarafından
  desteklenen ve ücretsiz eğitim veren yirmi yıllık bir Rum okulu, misyonerle-
  rin ilk inceleme merkezi olmuştur. Yine bu iki misyonerce Bergama.da yirmi
  erkek öğrenciye papazlar tarafından ders veren başka bir Rum okulu da
  ziyaret edilmiştir3. Bu ziyaretlerle birlikte, misyonerlerin bölgede yaptıkları
  dikkatli incelemeler, Rumların içinde bulunduğu durum ve ihtiyaçları belirlemeyi
  de mümkün kılmıştır. Bu araştırmalardan sonra, iki misyoner bölgede
  Rumlar arasında sürdürdükleri çalışmalarını bir müddet askıya almışlar,
  misyoner Parsons Şubat 1821.de tek başına Filistin.e gitmiş ve çok geçmeden
  Yunan isyanının başlaması üzerine tekrar İzmir.e dönmek zorunda kalm
  ıştır.

  Amerikan Board misyonerlerinin İzmir.de Osmanlı topraklarına ayak
  basmasından aşağı yukarı bir yıl sonra 1821.de Yunan isyanı başlamıştır.
  Alexandr Ypsilanti.nin 6 Mart 1821.de üç bin kadar askerle, Prut nehrini
  aşarak Buğdan.a girmesiyle başlayan isyan hareketi daha sonra Mora.da
  alevlenmiş ve bağımsız Yunanistan Devleti.nin kurulması bu isyanların
  neticesinde mümkün olmuştur. Osmanlı Devleti.ne karşı başlatılan Yunan
  isyanı Amerika.da sempati ile karşılanmıştır4. Bu sempatizanlardan bir tanesi
  de daha sonraki yıllarda Atina.da Amerikan Board adına çalışacak olan
  misyoner Jonas King.tir5. İsyancı Rumlara Amerika.da sempati duyulması-
  nın en büyük sebebi burada ortaya çıkan .Helen muhibbi akımın. çalışmalar
  ıdır. Bu çalışmalar neticesinde Rumlar Amerikan Board misyonerlerince de
  daha yakından tanınmış ve Osmanlı topraklarında misyonerler İzmir ve Sak
  ız.da yürüttükleri çalışmalarla Rumları faaliyet sahalarına dahil etmişlerdir6.

  İsyanlar sırasında .Amerikan Helen muhipleri. ve Amerikan Board
  misyonerlerinin Rumlara büyük yardımları olmuştur. Amerikan Board misyonerleri
  bu karışıklıklar nedeniyle Malta.da göçmen olarak bulunan Rum
  gençleri ile ilgilenmişler, onları Board adına daha sonraki yıllarda Rum halk
  ı arasında çalışmalarını sağlamak düşüncesiyle Amerika.ya eğitime göndermişlerdir.
  Bunların çoğu o zaman daha yeni kurulmuş olan Amherst ve
  Yale Kolejlerinde öğrenim görmüşlerdir7. Öğrenimini bitirip geriye dönenler
  genellikle içinden çıktıkları Rum halkı arasında İngilizce dersleri vermişler
  veya Amerikalı misyonerlerin Rumlar arasında yürüttükleri çalışmalarda
  onlarla işbirliği içine girmişlerdir. 1837 yılında Heybeliada Ruhban
  Mektebi.nde İngilizce öğretmenliği yapan Prassos, Amherst Koleji.nden
  mezun olmuştur8. Bu öğrencilerden bir tanesi de daha sonra üne kavuşacak
  olan Harvard Üniversitesi Profesörlerinden Sophocles olmuştur9.
  10 Şubat 1822.de Parsons.un İskenderiye.de ölmesi üzerine misyoner
  Jonas King 1823 Ocak ayında Fisk.e katılmış ve iki misyoner birlikte
  Modern Grekçe ile birlikte İtalyanca ve Arapça çalışmalarına devam etmişlerdir

  Ancak Amerikan Board misyonerleri Rumlar arasında yürüttükleri
  çalışmalara 1826 yılından itibaren ayrı bir önem vermişler ve aynı yılın 26
  Aralığında Elnethan Gridley.i Rumlar arasında daha ciddi çalışmalar başlatmas
  ı için göndermişlerdir. Gridley, Anadolu.ya gelirken yalnız değildir.
  Birlikte geldiği misyoner Josiah Brewer de Yahudiler arasında yürütülecek
  çalışmaları başlatacaktır. Planlandığı gibi İzmir.e gelen bu iki misyoner
  Rumlar ve Yahudiler arasında çalışmalara başlamışlardır. Gridley bu çalışma
  ile kalmamış şehir ve çevre kasabalardaki Rum okullarını ziyaret etmiştir.
  Ancak bir yıl sonra Gridley Erciyes Dağı (Kayseri).na tırmanırken sıtmadan
  ölerek sahneden çekilmiştir11. Fakat misyonerler adına bu kayıp,
  Rumlar için başlatılan çalışmaları durdurmamış, aksine çalışmalara daha
  bir hız vermiştir.

  1828 yılında Osmanlı-Rus savaşının başlaması ve Osmanlı topraklar
  ındaki çalışma şartlarının çok zorlaşması Amerikan Board misyonerlerini
  faaliyetlerine bir müddet ara vermek zorunda bırakmıştır. Ancak 1829 yılında
  şartların değişmesi ile Amerikan Board merkezinden Osmanlı topraklar
  ında çalışmaların tekrar başlatılacağı yönünde olumlu karar çıkmasıyla,
  Board misyonerleri tekrar Osmanlı topraklarına gelmeye başlamışlar ve faaliyetlerine
  kaldıkları yerden devam etmişlerdir. Bu dönemde de Amerikan
  Board misyonerleri ve Rumlar arasında başlayan karşılıklı sempatik ilişki,
  1829 tarihli Edirne Antlaşması ile Yunanistan.ın bağımsız bir devlet olmas
  ına kadar hızını kaybetmemiş, daha sonraki yıllarda da hem Osmanlı topraklar
  ında hem de yeni oluşturulan Yunanistan coğrafyasında devam etmiştir. Fakat Amerikan Board misyonerleri için Osmanlı topraklarında 1830
  yılından sonra başlayan dönemde, Rumlar arasında yürütülen faaliyetler
  farklı bir boyut kazanmıştır.
  1828 yılında Amerika.da .New Haven Ladies Greek Association. kurulmuştur.
  Amacı 1821 yılında başlayan ve yaklaşık yedi yıl süren uzun
  isyan ve savaş yıllarından etkilenen Rumlara, yardım etmektir. 1829 kışında
  bu cemiyetin yakın desteğini alan Amerikan Board.a bağlı birkaç misyoner,
  Yunanistan.da çalışmak için yola çıkmış, fakat misyonerler yolda kararlarını
  değiştirerek İzmir.e yerleşmiş ve Osmanlı tebaası Rumlar arasında çalışmaya
  karar vermişlerdir. Misyonerler İzmir ve çevresinde yaşayan Rumların
  eğitim düzeyini incelemişler ve kendilerinden önce gelen arkadaşlarının
  yaptığı gibi, İzmir.i merkez olarak seçmişlerdir. Misyonerlerin İzmir.e geliş
  zamanları Rumlar arasında etkin bir faaliyet için gayet uygun bir durum arz
  etmiştir. Uzun süren savaşın bitmesiyle birlikte Rumlar arasındaki korku
  bitmiş, yerini savaş neticesinde ortaya çıkan fakirlik almıştır12. Rumların
  yardıma ihtiyaçları vardır. Bu noktada misyonerlik adına Rumlar arasında
  çok şeyler yapmak mümkündür. En kısa zamanda en verimli sonuçların elde
  edileceği yollarla çalışmaya devam etmek lazımdır. Bu düşüncede olan Amerikan
  Board misyonerleri Rumlar arasında yürüttükleri faaliyetleri eğitim,
  din ve yayın alanında daha düzenli bir şekilde yürütmeye başlamışlard
  ır.
  Bütün bunların bilincinde olarak İzmir.e gelen misyonerler önce yoksul
  ve yetim kızlar için bir vakıf okulu açmışlar ve okulda ders vermek için
  de yerli Rum öğretmenler tutmuşlardır. Genç kızları okula gitmeye ikna
  etmek için de misyonerler, kayıt yaptıran her kıza bir elbise sözü vermişler
  ve Rumların bulunduğu bazı kasabalarda giysi dağıtmaya başlamışlardır. Bu
  yardımın etkisiyle İzmir.de açılan okul kısa zamanda tamamen dolmuştur.
  1833.e gelindiğinde okuldaki kız öğrenci sayısı yedi yüzün üzerine çıkmışt
  ır. Çalışmaların sonuçlarından memnun kalan misyonerler İzmir.de iki yeni
  okul açma girişiminde daha bulunmuşlardır. İlk olarak daha iyi eğitim olanaklar
  ı sağlamak amacıyla bir öğretmen okulu kurmuşlardır. Merkez Rum
  Okulu adı verilen okul, öğrenci kabulünde seçici davranma kararı almıştır.
  Eğitimin paralı olduğu okul, hem erkek hem de kız öğrencilere açık olması-
  na rağmen, okullara kayıt yaptıran kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısına
  göre çok daha az olmuştur. İkinci okul ise 1830 güzünde İzmir.in Frenk
  mahallesinde açılan Frenk veya İngiliz Okulu olmuştur. Okul, kısa zamanda
  ziyaretçilerini etkileyecek bir başarı sağlamıştır13.

  1836 yılına gelindiğinde
  İzmir.de Amerikan Board misyonerlerince açılan okullarda kayıtlı Rum
  öğrenci sayısı sekiz yüzü bulmuştur. Ancak ilerleyen yıllarda Protestan misyonerlerin
  bu başarısından rahatsız olan Rum kilisesinin uyguladığı baskılar
  sonucu bu okullar kapatılarak mazide kalmıştır

  Amerikan Board misyonerlerinin Rumlar arasında yürüttükleri eğitim
  faaliyetleri sahasında bu gelişmeler yaşanırken, dinî alanda da çalışmalarda
  geri kalınmamıştır. 1820-1828 yılları arasında Protestanlık mezhebini Osmanl
  ı topraklarında, özellikle de Müslümanlar ve Yahudiler arasında yayma
  çalışmalarının fazla başarılı olmaması15, Amerikan Board misyonerlerini
  1830 yılından itibaren farklı arayışlar içine itmiştir. Misyonerler din alanında
  da başarıyı yakalamak için doğunun yozlaşmış kiliselerine mensup insanlar
  arasında çalışma kararı almışlardır. Bu kararın neticesinde Rum Ortodoks
  Kilisesi ve bu kiliseye bağlı Rum halkı Amerikan Board misyonerlerinin
  dinî alanda üzerinde çalışmayı düşündükleri yeni kitlelerden bir tanesi
  olmuştur. İzmir.de başlatılan çalışmalar bundan sonra artırılarak bütün Osmanl
  ı toprakları üzerindeki Rumları, özellikle de Anadolu.da yaşayan
  Rumları içine alacak şekilde genişletilmiştir. Böylece Amerikan Board misyonerlerince
  Rumlar arasında yürütülen faaliyetlerin sınırı İzmir.i aşmış ve
  Osmanlı topraklarının diğer kesimlerinde de artarak devam etmiştir.
  Gençler arasında temel eğitimin yaygınlaştırılmasını sağlamak için
  1831 yılı Haziranı.nda İstanbul.a gönderilen William Goodell, Ermenilerin
  çoğunlukta bulunduğu Pera.ya yerleşmiştir. Buraya yerleşmesinin nedeni,
  asıl gönderiliş amacının Ermeniler arasında çalışacak olmasıdır. Ancak kısa
  bir süre sonra buradaki evini tamamen yakıp kül eden yangının arkasından
  halkının çoğunluğunu Rumların oluşturduğu Büyükdere.ye yerleşmek zorunda
  kalmış ve Rumlarla sıkı bir ilişki içine girmiştir. Aslında Goodell.in
  Rumlarla teması daha Beyrut.ta iken başlamıştır. Çalışma arkadaşı misyoner
  Mr.Bird ile beraber Rumca öğrenmek için başlattıkları çalışmaları sırasında
  dillerini geliştirmek için Rum Papazlarla yaptıkları sohbetler17 Goodell ile
  Rum halkı arasındaki ilişkiyi geliştirmiştir. Bu ilişkinin sonucunda Goodell,
  İstanbul.da Rumlar ile iletişim kurmakta zorlanmamış ve 1832.de burada
  Rumlar için bir okul açmıştır. Goodell, Rumlar ve aynı zamanda Ermeniler
  arasında yürüttüğü çalışmalarında, bu halklar arasında misyoner okulları
  açarak onlara hizmet vermek yerine, Rumları ve Ermenileri Amerikan
  Board örgütünün ve bu örgüte bağlı misyonerlerin de yardımlarıyla kendi
  okullarını açmaya teşvik etmiş18 ve bu konuda da oldukça başarılı olmuştur.

  Bu teşviklerin sonucunda daha sonraki yıllarda Rumlar için açılan okulları
  Yeniköy, Kurtuluş, Galata ve diğer semtlerde açılan okullar takip etmiştir.
  Goodell, İstanbul.daki misyoner şubesinin ekonomik olanaklarının kısıtlı
  olmasından dolayı bu şekilde davranmak zorunda kalmış ve İstanbul.un
  zengin Rumlarından ve ecnebi arkadaşları arasından bu okullara malî destek
  verecek insanlar bulmayı başarmıştır

  İzmir ve İstanbul.da Rumlara sunulan misyoner hizmetlerindeki başar
  ılar, Amerikan Board misyonerlerine, aynı hizmetleri Anadolu.da yaşayan
  diğer Rumlara da sunma yönünde cesaret vermiştir. 1834 yılında Bursa.da
  Benjamin Schneider.in misyonerlik çalışmalarına başlaması, yine aynı yıl
  Trabzon.un misyoner Johnston tarafından işgal edilmesi ve 1835 baharında
  da burada misyoner istasyonunun resmen kurulması20 bu cesaretin bir sonucu
  olmuştur.

  Amerikan Board misyonerleri tarafından hem din hem de eğitim alan
  ında Rumlara yönelik sürdürülen çalışmalar, basım-yayın alanındaki faaliyetlerle
  de desteklenmiştir. Matbaa çalışmaları misyonerler açısından çok
  önemlidir. 1822 yılında Malta.da faaliyetlerine başlayan ABCFM matbaası-
  nın yayınları, hem din hem de eğitim alanında, Osmanlı Devleti sınırları
  içerisinde faaliyet gösteren bütün misyonerlik merkezlerini basılı malzeme
  ile besleyerek misyonun propaganda faaliyetlerine büyük destek vermiştir.
  Örneğin, 1829 yılından itibaren misyonerlerin açtıkları ilkokullar için çok
  gerekli olan kitapların basım ve çoğaltılmasına büyük önem verilmiştir.
  1829 yılında bu kitaplardan, çok ihtiyaç duyulan bir tanesinin sadece Rumca
  baskısı 27.000.e ulaşmıştır21. Yine William Goodell, 1832-1836 yılları
  arasında misyonerler tarafından İstanbul ve Bursa.da Rumlar için açılan
  okullara, alfabe kitapları ve okuma levhaları gibi malzemeleri Malta.daki
  Amerikan Board matbaasından temin etmiştir22. Misyonerlerin, Malta.daki
  matbaasında Rumlara yönelik çalışmalar sadece bununla sınırlı kalmamış,
  bu topluluk arasında Protestanlık mezhebinin yayılmasına yardımcı olacak
  Rumca yayınlar da yine burada basılmıştır.

  Malta.daki misyoner matbaasında yapılan yayınlar çoğunlukla, misyonerlerin
  Protestanlık mezhebi öğretisini aralarında çalıştıkları halka yaymaya
  yardımcı olacağını düşündükleri23 İncil, bazı dinî metinler, öğretici
  kitaplar ve dinî gazete ve dergi yayınlarından oluşmuştur. Bu noktada İncil
  ya da diğer yayınları Osmanlı topraklarında yaşayan halkın kendi dillerinde
  yayınlamak, üzerinde durulan en önemli konu olmuştur. Malta.daki misyoner
  matbaasının 1822-1832 yılları arasındaki on yıllık çalışmasının semeresi
  dört ayrı dilde basılan yirmi bir milyon sayfalık metinlerdir. Bu metinler
  Modern Grekçe, İtalyanca, Ermeni harfli Türkçe ve Arapça olarak basılmışt
  ır. Bu basımlarda Rumca yayın çoğunluktadır. Sadece 1831 yılında Modern
  Grekçe olarak beş milyon sayfa yayın yapılmıştır. 1833 yılında Osmanlı
  topraklarındaki politik atmosferin netlik kazanmasıyla Malta.daki misyoner
  matbaası buradan taşınmıştır. Matbaanın Arapça yayın yapan malzeme ve
  donanımı Beyrut.a, Rumca, Türkçe ve Ermenice yayın yapan malzeme ve
  donanımı da İzmir.e nakledilmiştir24. Matbaanın Rumca yayınları İzmir.de
  de devam etmiştir. Ancak 1842 yılından sonra Rumlar arasında yürütülen
  faaliyetlerin durdurulmasıyla, yapılan Rumca yayınlar da durdurulmuştur.
  1847 yılına kadar misyoner matbaasında yapılan yayınların kayıtları incelendiğinde
  Rumca olarak yapılan yayın kaydına rastlanmamaktadır25.
  Rum Ortodoks Patrikhanesi ve Amerikan Board Misyonerleri
  Amerikan Board misyonerleri yoğun bir şekilde Rumlar arasındaki
  çalışmalarına devam ederken bu çalışmalar 1836 yılından itibaren Rum Ortodoks
  Patrikhanesi.nin tepkisini çekmeye başlamıştır. Patrikhane, misyonerlerin
  Rum halkı arasında elde ettiği başarıdan rahatsızlık duymaya başlam
  ış ve bu rahatsızlığını misyonerlere karşı gösterdiği tepkilerle ortaya
  koymuş, ilerleyen yıllarda da tepkisinin şiddetini arttırmıştır. İlk başlarda
  Amerikan Board misyonerlerine hoşgörülü bakan, çalışmalarında onlara
  yardımcı olan Patrikhane, misyonerlerin yürüttüğü Protestanlık mezhebi
  propagandasına karşı amansız bir mücadeleye girmiştir. 1839 yılında Rum
  patriği, misyonerler tarafından yayınlanan ve dağıtılan İncil ve Protestanl
  ıkla ilgili kitapların okunmasına yasak koymuş26, mezhep değiştirenleri

  hapse mahkum etmiş, hatta bir kısmını gizlice öldürtmüştür27. Patrikhane
  tarafından ortaya konan tepkiler kısmen zor kullanarak da olsa, Rum halkından
  da destek bulmuştur. Rum Ortodoks Patrikhanesi.nin misyonerlere karşı
  bu şekilde olumsuz bir tavır içine girmesinin en önemli dayanağı bağımsız
  bir Yunanistan Devleti.nin varlığıdır. Yunanistan.ın bağımsızlığını kazanmas
  ından sonra Osmanlı topraklarında yaşayan Rumlar Yunanistan.a karşı
  büyük bir sempati ve ilgi beslemeye başlamışlardır. Yunanistan.a karşı
  besledikleri bu vatanseverlik ruhunun gücü onları millî kiliseye sıkı sıkıya
  bağlamıştır

  Hem Patrikhaneden hem de Rum halkından gelen tepkiler sonucunda
  misyonerler, Rumlar için açtıkları okullarını kapatarak ve Rumca olarak
  yaptıkları yayınları durdurarak bu topluluk arasındaki faaliyetlerini yavaşlatmak
  zorunda kalmışlardır. Ayrıca, Amerikan Board Sekreteri Anderson
  ve Dr.Hawes, 1943 yılında İstanbul, Bursa, İzmir ve Trabzon şehirlerindeki
  misyon merkezlerini ziyaret ederek araştırmalarda bulunmuştur. Araştırma
  sonucunda, Rumlar arasındaki olumsuz şartlardan doğan bu başarısız çalışmalara
  rağmen, aynı yıllarda Anadolu.da Ermenilere karşı yürüttükleri çal
  ışmaların, zaman zaman tepkiyle karşılaşsa bile başarılı ve organize bir
  şekilde devam ettiğini görmüşler ve bu çalışmanın hızını kesmemek gerektiğine
  inanmışlardır. Bunun gerçekleşebilmesi için de ya Rumlara yönelik
  yürütülen çalışmalar Ermeniler arasında yürütülen çalışmalardan ayrılmalı,
  ya da Rumlara yönelik çalışmalar tamamen durdurularak, ağırlık tamamen
  Ermenilere verilmeli ve çalışmalar her alanda geliştirilmelidir29. 1843 yılındaki
  ziyaretin ardından Anderson, Boston.daki Amerikan Board merkezine
  gönülsüz de olsa Türkiye misyonunun Rum kısmının görevini sona erdirme
  yönünde tavsiyede bulunmaya karar vermiştir30. Aynı yıl yapılan bu tavsiye
  üzerine Osmanlı topraklarında Rumlar arasında yürütülen misyonerlik faaliyetleri
  durdurulmuştur.
  Amerikan Board misyonerlerinin Rumlara yönelik çalışmaları, sadece
  Osmanlı toprakları ile sınırlı tutulmamış, aynı yıllarda yeni kurulmuş olan
  Yunanistan Devleti de bu hizmetin sınırları içine dahil edilmiştir. Bunun
  neticesi olarak 1830.da Board Sekreteri Rufus Anderson Yunan liderleri ile
  yapılan görüşmeler ve araştırmaların arkasından Atina.da Yunanlılar için bir
  misyon başlatmış, bu misyonun başına da Jonas King getirilmiştir. Kısa
  zamanda bölgede bir okul açılmış ve Elias Riggs ile beraber diğer misyonerler
  de çalışmalara katılmışlardır. Ancak oradaki durum da Osmanlı topraklar
  ından pek farklı olmamıştır. Patrikhaneden gelen tepkiler üzerine Dr.
  King.in başkanlığındaki misyon da 1842.den sonra bir süre askıya alınmışt
  ır. Sadece Dr. King ve bir yardımcısı Yunanistan.da kalmış, buradan ayrı-
  lan Mr.Riggs, Osmanlı topraklarında Rumlara hizmet eden Temple,
  Schneider, Van Lennep ve Ladd gibi misyonerlere katılmak için Anadolu.ya
  gelmiştir32. Yunanistan.daki çalışmalar 1869 yılında King.in ölümüyle tamamen
  durdurulmuş, 1912 yılında Balkan Savaşı sonunda Osmanlı toprağı
  olan ve Amerikan Board misyonerlerinin çalışmalarını sürdürdükleri Selanik
  .in Yunanistan.ın eline geçmesiyle tekrar başlamıştır.

  1840.lı yılların ortasından itibaren İstanbul.da dinî alandaki hizmetlerini
  Türkçe olarak veren Dr.Goodell.in toplantılarına bir grup Rumun da
  katılmaya başlamasıyla birlikte Osmanlı topraklarındaki Rumlar arasında
  Protestanlık mezhebine ilgi tekrar canlanmaya başlamıştır. 1850 yılına gelindiğinde
  sayıları kırkı aşan bu grubun kendi dillerinde dua etme isteği bazı
  zamanlarda misyoner Mr.Van Lennep.i onlara Rumca olarak hizmet vermeye
  sevk etmiştir. Ancak bu yeterli olmayınca 1851 yılında Panayotes
  Constantinides duaları yapmak için misyonerlerce görevlendirilmiş ve bu
  göreve gelen ilk Rum olma unvanını da kazanmıştır34. Yürütülen çalışmalar
  ve 1851.de Protestan milletinin Osmanlı Devleti tarafından resmen tanınmas
  ı neticesinde, artık Anadolu.daki misyonerlerce misyoner merkezlerine
  gönderilen raporlarda Rumlar arasındaki kısmî başarılardan söz edilir olmuş,
  Rumlar arasında yürütülen faaliyetlerden kalıcı ve olumlu neticeler
  alınmaya başlanmıştır.

  Aynı dönemde Rumlar arasında Protestanlık mezhebi adına bu gelişmeler
  yaşanırken, yayın faaliyetlerinde de önemli gelişmeler meydana gelmiştir.
  1847 yılından itibaren misyoner matbaasında tekrar Rumca baskılar
  da yapılmaya başlanmış ve aynı yıl içerisinde toplam üç bin baskı sayısı ile
  beş yüz dört bin toplam sayfa basılmıştır35. 1853 yılında Amerikan Board
  merkezi, matbaanın İzmir.den İstanbul.a taşınmasına karar vermiş ve bu yıl
  içerisinde karar uygulanmaya konmuştur. Bu değişiklik Rumlara yönelik
  yayın faaliyetlerini olumlu yönde etkilemiştir.

  Bu arada dikkat çeken bir husus da, Rum halkına hizmet amacıyla,
  Rumca yapılan yayınların yanı sıra Karamanlıca36 yapılan yayınlara da hız
  verilmesidir. 1863 yılında William Goodell, Türkçe.yi iyi bilen Rum
  Panayotes Constantinides.in yardımlarıyla İncil.i Karamanlıca.ya çevirmiştir37.
  Gerçi 1843 yılında Rumlara yönelik faaliyetler durdurulmadan önce de
  Karamanlıca yayınlar yapılmış ve Rumlar arasında yürütülen çalışmaların
  durdurulması kararının alınması ile Amerikan Board Heyeti hem Rumca
  hem de Karamanlıca dillerinde yayınların basılması için artık para yardı-
  mında bulunmama kararını vermiştir. Buradan çıkan anlam şudur: Amerikan
  Board misyonerleri, Osmanlı toprakları üzerinde yaşayan ve Karamanlıca
  alfabesini kullanan insanların da Rum ırkından olduğunu kabul ederek çal
  ışmalarına devam etmişlerdir. Osmanlı Devleti tarafından Protestanlara
  millet statüsü tanındıktan sonra, 1850 yılında İzmir.de birkaç üyeyle kurulan
  Protestan kilisesine en çok ilginin, Anadolu.nun iç kesimlerinden gelip,
  şehirde geçici olarak yaşayan Karamanlıca konuşan Rumlar38 tarafından
  gösterildiğinin ifade edilmesi, 1846 yılında az sayıda Karamanlı.nın
  William Goodell.in, Ermenilere Türkçe olarak verdiği vaazlara katılması-
  nın, İstanbul.da Protestan inancına ilgi gösteren ilk Rumların Karamanlıca
  konuşan Rumlar şeklinde yorumlanması39 misyonerlerin bu şekilde düşünd
  üğünü açıkça göstermektedir. Aslında, bu alanda yapılan çalışmalar incelendiğinde
  görülecektir ki, Karamanlıca.yı kullananlar aslen Rum değil,
  Hıristiyan-Ortodoks Türklerdir. Bu topluluğun Türk olduğunun en bariz
  göstergesi Anadolu.nun işgali sırasında bunların, Rum-Ortodoksların başlatt
  ıkları kesif Türk düşmanlığı faaliyetlerine karşı tepki göstermeleri ve
  Millî Mücadele sırasında Papa Eftim.in liderliğinde işgalcilere karşı yürütt
  ükleri faaliyetlerdir. Ancak yine de tarihî olarak Türk ırkından oldukları
  ispat ve kabul edilen bu topluluk, Lozan Antlaşması.ndan sonra nüfus mü-
  badelesinden kendisini kurtaramamıştır. Her şeyden önce dilleri Türkçe olan,
  örf, adet ve ananeleri Türk millî kültüründen farklı olmayan bu topluluğun
  üyesi Papa Eftim ve daha bir çoğu kendilerinin öz be öz Türk oldukları-
  na inançlarını bir çok defa dile getirmişlerdir40. Ancak misyonerlik çalış-
  maları sırasında Amerikan Board misyonerlerinin de yaptığı gibi, Lozan
  Antlaşması.ndan sonraki nüfus mübadelesi sırasında yetkililerce de bu ö-
  nemli ayrıntı bazı sebeplerden dolayı dikkate alınmamıştır.

  Osmanlı topraklarında yaşayan Rumlara hizmet etmek düşüncesinde
  olan misyonerlerin, Karamanlıca olarak yaptıkları yayınlar sadece İncil.in
  Karamanlıca.ya çevrilmesiyle son bulmamış, ilerleyen yıllarda başka yay
  ınlarla da bu çalışmalar desteklenmiştir. Misyonerlerce Karamanlıca olarak
  yapılan bu yayınlar halk arasında büyük rağbet görmüştür. XIX. yüzyılın
  ikinci yarısından sonra yayımlanan dinî gazete Avedaper (Haberci), 1869
  yılından sonra Karamanlıca olarak Angelioforos adıyla yayımlanmaya başlanm
  ıştır. Kısa ömürlü olan bu gazete, 1880.li yıllarda günde 500 nüsha
  yayın yapma başarısını göstermiştir41. Aynı yıllarda Karamanlıca yayınlar
  yapılırken Rumca yayınlar da tekrar başlamıştır. 1847.de Rumca toplam
  basılan sayfa sayısı 504.000.i, toplam baskı sayısı ise 3.000.i bulmuştur42.
  Amerikan Board misyonerlerinin Karamanlıca ve Rumca olarak yapt
  ıkları yayınlar daha sonraki tarihlerde de devam etmiştir. Karamanlıca olarak,
  1879 yılında 11 adet kitap ve risale, toplam 21.195 baskı yaparken,
  1880.de 8 adet kitap ve risale, 13.890 baskı yapmıştır. Aynı yıl Rumca olarak
  da 6 adet kitap ve risale, 6.500 baskı yapmıştır. 1885.de ise Karamanlıca
  olarak 12 adet kitap ve risale 20.650 baskı yapmıştır. 1889.da yine Karamanl
  ıca olarak 10 adet kitap ve risale 10.642 adet baskı yaparken, 3 adet
  Rumca kitap da 6.000 adet baskı yapmıştır. Amerikan Board misyoner matbaas
  ının Malta.da 1822.de açılış tarihinden İzmir ve İstanbul.da 1881 yılına
  kadar verdiği hizmetlerde 725 kitap, broşür, risale vb. yayınlanmıştır. Bu
  yayınlardan 141 adedi Rumca, 32 adedi de Karamanlıca olarak yapılmıştır.
  Rumca yapılan yayınların toplam yayın içindeki yüzdesi %19 iken, Karamanl
  ıca yayınların yüzdesi %4 olarak gerçekleşmiştir43.
  Aynı yıllarda yayın çalışmalarında gözlenen hareketliliğin yanı sıra
  Rumların yaşadığı yerlerde İstanbul.a bağlı olarak yeni istasyonlar da açılmaya
  başlanmıştır. 1853 yılından sonra İzmit, Bursa, Adapazarı ve Edirne
  misyonerler tarafından tamamen işgal edilmiştir. Bursa yakınlarındaki Rum
  köyü Demirtaş, Kayseri, Talas (1854) ve Merzifon.a (1852) bu dönemde
  istasyon kurulmuştur44. Buradaki hizmetlerde her ne kadar Ermeniler ön
  plana alınmışsa da Rumlara büyük oranda hizmetler verilmiştir. 1850.li yıl-
  itibaren Anadolu.daki Rumlar arasında çalışmaların artması, Rumca
  bilen elemanlara duyulan ihtiyacı artırmış ve 1851 yılında, daha önceden
  Kıbrıs ve Bursa Rumları arasında çalışan misyoner D.Ladd İstanbul.da bu
  işleri düzenlemek için görevlendirilmiştir. Yine daha önceden İzmir, Manisa
  gibi Anadolu.nun farklı yerlerinde görev yapan misyonerler Riggs, H.Van
  Lennep ve Brooks da İstanbul.da Rumlar arasında yürütülecek çalışmalarda
  görevlendirilmiştir45. Bütün bunlara rağmen 1876 yılına kadar Anadolu.daki
  Rumlar için düzenli ve sürekli bir hizmet sağlanamamıştır.

  Ancak XIX. yüzyılın son yirmi yılına girildiğinde çalışmalar daha
  hızlı ve verimli neticeler vermeye başlamıştır. Anadolu.da Rumlar arasında
  yürütülen bu faaliyetlerin neticesinden son derece memnun olan Amerikan
  Board, 1880.lerin başında Ermeniler arasında yürütülen faaliyetleri yavaşlatarak,
  Osmanlı topraklarındaki diğer topluluklarla beraber Anadolu.daki
  Rumlar üzerinde yoğunlaşma kararı almıştır46. Bu kararın neticesinde 1885
  yılında Rumlar arasında yürütülen çalışmalar sonucunda bir yerli Rum liderliğinde
  Rum İncil Cemiyeti (The Greek Evangelical Alliance) organize
  edilmiştir. Hareketin lideri Amerika.da eğitim gören Dr.George
  Constantine.dir. Bu organizasyon Rumların misyonerlerle işbirliği içine
  girme isteğini artırmış ve etkisini Karadeniz kıyılarında Ordu.ya kadar göstermiştir47.
  Bütün bunların etkisiyle Protestan Rumlar da 1887 yılında İstanbul
  .da Peder Kazakos.un ruhanî önderliğinde az sayıda üyeyle Rum Kilisesi
  .nde örgütlenmişlerdir48. Bu örgütlenmenin ardından 1900.lerin daha başlar
  ında İstanbul.da her Pazar günü üç ayrı merkezce Rumlara dinî hizmet
  veren servisler kurulmuş ve İzmir.de Rumlar arasında yürütülen dinî faaliyetlere
  daha bir önem verilmiştir.

  Bu faaliyetler içerisinde dikkat çeken hususlardan biri, 1830.lu yıllar
  ın sonundan itibaren Rumların misyonerlere karşı göstermiş oldukları sert
  tepkidir. Ancak bu tepkiler 1850.li yılların başından itibaren yumuşamaya
  başlamıştır. Bu yumuşamanın etkisiyle, her ne kadar Ermeni toplumu ile
  kıyaslandığında Rumlar arasında fazla rağbet görmese de, misyonerlerin
  yürüttüğü dinî faaliyetler ve bununla birlikte yayın çalışmaları verimli hale
  gelmiştir. Bu verimliliğin en büyük sebebi Amerikan Board misyonerlerinin
  kurdukları okullar ve bu okullarda Rum halkının gördüğü eğitim faaliyetleridir.
  Osmanlı Devleti bu dönemde eğitim alanında, sadece Rum halkı için
  Osmanlı Devleti bu dönemde eğitim alanında, sadece Rum halkı için
  değil, Türkler dahil olmak üzere bütün herkes için yeterli hizmet veremez
  duruma gelmiştir. Rumların kendi cemaat okulları da hemen hemen aynı
  durumdadır. Amerikan Board misyonerleri ise 1820.li yıllardan itibaren
  eğitim alanında Osmanlı vatandaşının karşısına son derece gelişmiş bir eğitim
  anlayışı ile çıkmıştır. Rumlar eğitim alanında sunulan bu hizmetlerden
  yararlanmak için fazla tereddüt etmemişler ve çocuklarını bu okullara göndermenin
  hem eğitim açısından hem de toplumsal anlamda önemini ve sağlad
  ığı yararları görmüşler, Amerikan Board misyonerlerince kendilerine
  sunulan paralı eğitim imkânlarını değerlendirmişlerdir50.
  Misyonerler tarafından açılan bir çok okulda Rum öğrenciler ya çoğunluğu
  oluşturmuşlar ya da farklı topluluklardan öğrencilerin çoğunlukta
  bulunduğu okullarda onlarla birlikte misyonerlerce verilen eğitimden nasiplerini
  almışlardır. Mekatib-i Gayr-i Müslime ve Ecnebiye Müfettişliği
  İdaresi.nin 27 Mart 1902 tarihinde hazırladığı Osmanlı topraklarındaki Amerikan
  Board okullarını bir çizelge51 halinde gösteren defterde Adana,
  Tarsus, İzmir, Ödemiş, Manisa, Kayseri, Talas, Bağçecik ve Merzifon.da
  yer alan Amerikan Board okullarında öğrencilerin çoğunluğunun, Ermenilerle
  beraber Rumlardan teşkil ettiği görülmektedir52. Bir çok milletten öğrencinin
  öğrenim gördüğü İstanbul.daki Amerikan Board okullarında özellikle
  de Robert Kolej.de ise çoğunluğu teşkil etmeseler bile, Rum öğrenciler
  misyonerlerce verilen kaliteli ve çağdaş eğitimden faydalanmışlardır53. Eğitim
  alanında Amerikan Board misyonerlerinin Osmanlı topraklarında yaşayan
  Rum toplumuna hizmet verdiği yerler sadece Anadolu ile sınırlı kalmam
  ıştır. Beyrut vilâyeti içerisinde faaliyet gösteren Amerikan Board okullar
  ına, bazı yerlerde çoğunluğu oluşturacak, bazı yerlerde ise başka milletlerle
  birliktelik oluşturacak şekilde bir çok Rum öğrenci kayıt yaptırmışt
  ır
  Merzifon Anadolu Koleji, Rumlar ve Pontusçuluk Faaliyetleri
  XX. yüzyıla girilmesinden itibaren, Amerikan Board.un Rumlar aras
  ında yürüttüğü çalışmalar hareketlenmiş, büyük oranda bu çalışmaların da
  etkisiyle Rumlar Türkler aleyhine düşmanca hareketler içerisine girmeye
  başlamışlardır. Bu hareketliliğin en ateşli şekilde yaşandığı yer, Anadolu
  .nun Karadeniz kıyıları olmuştur. Bilindiği üzere, Merzifon.da bulunan
  Anadolu Koleji, bu dönemde Rumlara hem fikrî hem de fiilî alanda en çok
  destek veren Amerikan Board okulu olmuştur.

  İlk olarak Amerikan Board misyonerlerinin 1851 yılında geldiği ve
  istasyon açtığı Merzifon.da, misyoner eğitiminin temelleri 1865 yılında at
  ılmıştır. 1864 yılında Cyrus Hamlin’in Bebek’teki okulu, İstanbul.dan Merzifon’a
  taşınmış ve Merzifon Ruhban Okulu olarak bir yıl sonra eğitimine
  başlamıştır. Aynı yıl misyonerler, 1845 yılında İstanbul.da kurulan kız okulunu
  da Merzifon.a taşı**** faaliyete geçirmişlerdir55.
  1880’lerin henüz başında, buradaki orta dereceli kız okulunun ve Ruhban
  Okulu’nun eğitim seviyesinin oldukça ilerlemesi, buradan mezun olacak
  öğrencilere eğitim verecek bir kolej ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 1883 yılında
  Charles Chapin Tracy başkanlığında, hepsi Ruhban Okulu öğretim kadrosunda
  yer alan George F. Herrick, John F. Smith, Edward Riggs Anadolu
  Koleji’nin esasını teşkil edecek olan Harbinger Yüksek Okulu’nu dört erkek
  öğrenci ile açmışlardır. Bu okulda verilen eğitim ve buradan mezun olan
  öğrenciler, 8 Eylül 1886’da, herhangi bir binası, kampusu ve donanımı olmayan
  Merzifon Anadolu Koleji.nin eğitime başlamasının56 temelini teşkil
  etmişlerdir. Açılan bu kolejin kuruluş sözleşmesi Amerika’da Massachusetts
  Eyaleti’nce 14 Mart 1894 yılında onaylanmasına rağmen, Osmanlı hükümeti
  tarafından bir fermanla Amerikan okulu olarak resmen kabulü 14 Nisan
  1899 tarihinde57 mümkün olmuştur.
  Dewey 10’luk sisteme göre düzenlenmiş 10.000 kitaptan58 oluşan bir
  kütüphaneye, Prof. Manisacıyan tarafından kurulan ve 7000’den fazla türü
  içeren bir botanik ve zooloji müzesine59 sahip olan okul, batı bölgesinin
  basın-yayın ve propaganda teşkilâtının da merkezi haline gelmiştir.

  1908.den sonra eski ana binanın iki küçük kulesi, baskı için özel olarak haz
  ırlanmış ve bir grup Rum talebe, Merzifon’da basılan ilk gazeteyi yazmaya,
  basmaya, yönetmeye ve dağıtmaya başlamışlardır. Bu konuda okulun hocalar
  ı yardım, idare ve gözetim çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Ayrıca Pontus
  adlı dergiyi de aynı dönemde yayınlamışlardır60. Hemen bunun peşinden
  Ermeniler de diğer küçük kulede aynı şekilde çalışmaya başlamışlar ve bask
  ılarının her sayısından birer nüshanın hükümet yetkililerince arşivlendiği
  aylık bir aile dergisini yayına hazırlamışlardır.

  Merzifon Anadolu Koleji, her ne kadar Ermenilere hizmet vermek için
  açılmışsa da, asıl kaynağını Ermenilerle birlikte Rumlar arasında bulmuştur.
  Okulun açıldığı yıllarda, kuruluş amacına uygun olarak, öğrencilerin çoğunluğunu
  Ermeniler teşkil etmişlerdir. Ancak ilerleyen yıllarda bu durum
  Rumlar lehine gelişme göstermiştir. Bazı yıllarda okulda eğitim gören öğrencilerin
  sayısı incelendiğinde karşılaştığımız durum bunu onaylar niteliktedir.
  1898 yılında okula 55 Rum, 191 Ermeni öğrenci kayıt yaptırırken62
  1913-1914’de bu sayı 200 Rum, 160 Ermeni, 40 Rus ve 25 Türk öğrenci
  olarak değişmiştir

  Rum öğrenciler verilen eğitimin yanı sıra, okuldaki çok zengin ve çeşitli
  sosyal ve kültürel faaliyetlerden de yararlanmışlardır. Bu faaliyetlerin en
  önemlisi, okulda ders veren misyonerlerin de desteği ile, öğrenciler tarafından
  kurulan kulüplerdir. Rum öğrenciler, 1904 yılında Pontus Kulübü.nü,
  yine aynı yıl Yunan-Rum İdman Kulübü.nü ve 1907 yılında da Rum İrfan
  Kulübü.nü kurmuşlardır64. Bu kulüpler sadece okulda kayıtlı Rum öğrencilere
  hizmet etmekle kalmamış, Amerikan Board misyonerlerinin, okulun
  tatil olduğu dönemlerde bizzat ev ev dolaşarak, Hıristiyan Ermeni aileleri
  arasında yaptıkları gibi, Rum ailelerine hizmet ulaştırma gayretlerini, kış
  aylarında düzenledikleri gece eğlenceleriyle desteklemişlerdir. Bu gecelerde
  yöredeki Rum halkına da ulaşmayı, onların da ilgisini ve desteğini çekmeyi
  başarmışlardır.

  Merzifon Anadolu Koleji çatısı altında faaliyet gösteren bu kulüpler,
  Rum öğrencilere, okulda verilen eğitim yoluyla aldıkları teorik bilgileri uy-
  gulamaya koyma imkânı sağlamıştır. Uygulama alanlarından en hareketlisi
  Pontus Kulübü olmuştur. Bu kulüp, Merzifon Amerikan Koleji.nde mevcut
  Rum öğrencilerini, Maarif Kulübü öğrencileriyle birleştirip kaynaştırmak
  amacıyla Pontus adı altında Orfeas ismindeki müzik kulübünü da kapsamak
  üzere bir dernek kurulmasıyla66 ortaya çıkmıştır. Ancak bölgede, ilk Pontus
  Kulübü.nün ne zaman kurulduğu hakkında bazı farklı bilgiler bulunmaktad
  ır. Mustafa Kemal Atatürk, Karadeniz kıyısında eski Yunanlılığın diriltilmesi
  için çalışan bir Rum topluluğunun 1840 yılından beri var olduğunu, ilk
  Pontus toplantı ocağının da İnebolu.da halkın Manastır dediği bir tepede
  kurulduğunu belirtmektedir67. İnebolu.daki Pontus Kulübü, Merzifon Anadolu
  Koleji.ndeki Rum Pontus Kulübü ile aynı tarihte, 1904 yılında Rum
  asıllı ABD.li bir papaz olan Klematyos tarafından kurulmuştur68.
  Merzifon Anadolu Koleji.nde kurulan Pontus Kulübü, 1908 yılından
  itibaren yeni şubeler açılarak genişletilmiştir. Samsun.da Müdafa-i Meşruta
  ve daha sonra da Mukaddes Anadolu Rum Cemiyetleri.nin kurulmasıyla
  başlayan genişleme sürecinde, Batum.dan İnebolu.ya kadar, Karadeniz bölgesi
  içerisinde birçok şubeler açılmıştır69. Pontus Cemiyeti bir taraftan Anadolu
  .da teşkilât çalışmalarını genişletirken diğer taraftan da Yunanistan.da
  kurulmuş olan Asya-yı Suğra Teşkilât-ı Merkeziyesi (Küçük Asya Merkez
  Teşkilâtı) ile de işbirliği içine girmiştir70. Her ne kadar Rumların bu şekilde
  teşkilâtlanmalarının amacı, Merzifon Amerikan Koleji bünyesindeki Pontus
  Kulübü başkanının 1908 yılında Samsun.daki Teceddüt ve İhya Cemiyeti.ne
  (Yenilenme ve Canlanma Derneği) gönderdiği mektupta, .vatanın değişik
  yerlerinden gelip eğitim gören, bu okul içerisindeki öğrencilerin birbirlerine
  karşı yakınlaşma ve kardeşliğini sağlamak ve eğitim ve öğretim sayesinde
  onların ruhî ve bedenî kuvvetlerini olgunlaşma gayesine sevk ve ulaştırmaktan
  ibarettir. diye açıklansa da, aynı mektubun sonunda korkusuzca
  kullanılan .yaşa Yunan, yaşa kurtuluş. ibareleri71 asıl amacın, Trabzon,
  Giresun, Ordu, Canik, Sinop, Gümüşhane, Karahisar-ı Şarkî, Tokat, Amasya,
  Çorum ve Yozgat sancaklarını, Erzincan sancağının Refahiye ve
  Kuruçay kazalarını, Kastamonu vilâyetinin Tosya ve Taşköprü kazalarını
  tamamen; Erzurum vilâyeti, İspir ve Bayburt kazalarını; Sivas vilâyeti,

  Koçgiri (merkez), Hafik, Yenihan ve İnebolu kazalarını kısmen içine alan
  bölgede bağımsız bir Pontus Cumhuriyeti kurmak72 olduğunu doğrulamaktad
  ır.
  Merzifon Anadolu Koleji.nde Pontus Kulübü tarafında bu gelişmeler
  yaşanırken, kendi ifadeleriyle amaçları hemcinslerini Yunanlılığa has bir
  surette terbiye etmek olan Rum İrfanperver Kulübü ve Pontus İdman Kulübü
  faaliyetlerini aynı çatı altında yürütmek için kendilerine yeni bir merkez
  aramaya başlamışlardır. Kutsal savaşlarını daha serbest ve daha uygun bir
  kanala yöneltebilmek için yeni bir merkezin sağlanması kesin olarak gerekmektedir.
  Bu yeni merkez de, iki derneğin arzuları üzerine Merzifon Anadolu
  Koleji tarafından bağış yoluyla bir arsa verilmesiyle sağlanmıştır. Arsan
  ın temininden sonra, bu arsa içerisinde bir binanın kurulması için yardım
  toplanması girişimleri başlatılmıştır. 1909 yılında başlayan bu hareketin
  amacı, bu iki kulübe iyi bir düzen ve tertip vererek, Pontus Cumhuriyeti.ni
  kurmak için Türklere karşı isyan eden Rum çetelerinin teşkilât altına alınmas
  ını sağlamaktır 73. Ancak 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı.nın başlaması
  üzerine Rumlar, Merzifon Anadolu Koleji.nde yürüttükleri bu çalışmaları,
  10 Mayıs 1916.dan itibaren bir süre askıya almak zorunda kalmışlardır. 5
  Mayıs 1916 tarihinde Sivas, Erzurum, Trabzon, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ
  vilâyetleri ve Canik mutasarrıflığına gönderilen bir yazı ile savaş nedeniyle
  okul ve hastahane gibi orduya lâzım olan müesseselerin kullanmasının gerekliliği
  vurgulanmış, bu gereklilikten dolayı vilâyetler dahilindeki Amerikan
  müesseselerinden asker iskânı ve hastahane ittihazı suretiyle istifade
  edilmesi için, bu kuruluşlarda bulunan Amerikan vatandaşlarının vilâyet
  dışına çıkarılarak, İstanbul.a gönderilmeleri istenmiştir. Bu yazı üzerine 10
  Mayıs 1916 tarihinde Merzifon.daki Anadolu Koleji yetkililerine, kolej ve
  hastane binalarına, asker iskânı ve hastane olarak yararlanmak için askeriye
  tarafından el konulacağı tebliğ edilmiş, Merzifon Anadolu Koleji.nde bulunan
  Amerikan vatandaşları şahsî eşyalarından arzu ettiklerini beraberlerinde,
  arzu ettiklerini de Kolej müzesinde Osmanlı hükümetinin himayesine bırakarak
  16 Mayıs 1916 tarihinde İstanbul.a hareket etmişlerdir74. Böylece bir
  müddet Merzifon Anadolu Koleji.nin faaliyetleri askıya alınmıştır.
  Fakat 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi.nin imzalanması
  Anadolu.da Rumları tekrar umutlandırmıştır. Merzifon Anadolu Koleji.nin
  savaş nedeniyle kapatılmasından sonra burada kalan Mr. ve Mrs. Getchell,


  Miss Willard, Miss Gage (Temmuz 1918.de ölmüştür) ve Miss Zbinden,
  Mütareke.nin imzalanmasından sonra tekrar okul binalarını faaliyete geçirme
  çalışması içine girmişlerdir. Bu arada 16 Şubat 1919 tarihinde Yakın
  Şark Muavenet Heyeti (Near East Relief), New York.tan İstanbul.a doğru
  yola çıkmıştır. Bu heyetin beş üyesi Amerikan Board.ın Merzifon istasyonunda
  çalışan misyonerlerden teşkil edilmiştir. İstanbul.a gelen Heyet.in
  Mr.Pye başkanlığında Merzifon.a tayin edilen üyeleri 14 Mart 1919.da buraya
  ulaşmışlar ve Merzifon Anadolu Koleji binalarına yerleşmişlerdir75.
  Hemen ardından 30 Mart 1919.da akşam vakti Samsun.dan Merzifon.a gelen
  atmış kadar İngiliz askeri de Merzifon.a girmişlerdir. Merzifon.u işgal
  eden İngiliz kuvvetleri, Kara Mustafa Paşa İlkokulu.nu karargah yapmışlar76
  ve 28 Eylül 1919 tarihine kadar burada kalmışlardır77.
  Askerlerin başında bulunan Solter ismindeki İngiliz subayı ve arkadaşlar
  ı Amerikan Koleji öğretmenlerinden, aynı zamanda Yakın Şark Muavenet
  Heyeti üyelerinden Mr. Getchell.in hanesinde misafir olmuşlardır.
  Ertesi günü sabah otomobille hükümet konağına giden Solter, hiçbir makamı
  dikkate almadan ve kimseye haber vermeden Osmanlı bayrağını indirerek
  İngiliz bayrağını asmış ve kaymakamlık odasına girmiştir78.
  Rumları harekete geçiren bütün bu olaylar, Dokuzuncu Ordu Kıtaat
  Müfettişi Mirliva Mustafa Kemal.in de dikkatinden kaçmamış ve 5 Haziran
  1919.da Harbiye Nezareti.ne, Merzifon.daki İngiliz subayları ile Amerikan
  memurlarının gerek Merzifon ve gerek Gümüşhacıköy kazası Rumlarıyla
  pek sıkı bir münasebette bulunduklarını, bu münasebetten dolayı da Rumlar
  ın çok yüz bulduklarını, bu gelişmelerin göz ardı edilmemesi gerektiğini
  rapor etmiştir79.
  Bu gelişmeler yaşanırken 6 Eylül 1919.da, mezuniyetine çok az bir
  zaman kala 1916.da askere çağrılan, Timotheus M. Papadopoulos adlı öğrencinin
  diploma töreni ile Anadolu Koleji.nde eğitime tekrar başlanmış,
  çoğunluğunu Rumların oluşturduğu, altısı okul öncesi olmak üzere toplam
  yüz atmış altı öğrenci de kaydedilmiştir80. Fakat kapılarını yeni açan okul
  binaları, bu dönemden sonra eğitim faaliyetlerinin yanı sıra hem bölgede
  yürütülen komitacılık teşkilâtının merkezi hem de silah deposu olarak kullan
  ılmışlardır. Üçüncü Ordu Müfettişi Mustafa Kemal tarafından 10 Haziran
  1919 tarihinde Havza.dan Harbiye Nezareti.ne yazılan şifrede Merzifon
  Anadolu Koleji.ne eşya sandıkları getirildiği, üzerlerinde Ottoman American
  markalarının görüldüğünden bunların silah olabileceğinin tahmin edildiği
  ifade edilirken, Merzifon.da komitacılık teşkilâtıyla uğraştıkları zannedilen
  dört İngiliz zabitinin Amerika Koleji.nde toplanmasının, Koleji müzakerat
  ve teşebbüsat merkezi kabul ettikleri şüphesini uyandırdığı81 beyan edilmiştir.
  3 Temmuz 1919 tarihiyle gönderilen yazıda ise artık şüpheler yerini ger-
  çeğe bırakmış ve Merzifon.da Amerikalıların ve İngilizlerin sıkı bir münasebet
  içinde oldukları ve işbirliği yaptıkları, Koleje Samsun üzerinden sand
  ıklarla Kolejin eşyası namıyla eşyalar geldiği, yapılan tahkikatlar neticesinde
  bunların silah olduğunun anlaşıldığı rapor edilmiştir82.
  İngiliz askerleri, Anadolu Koleji.ndeki misyonerler ve Rumlar arasındaki
  bu sıkı münasebet, ilerleyen aylarda farklı bir boyut kazanmıştır. Anadolu
  .da Mustafa Kemal.in Samsun.a çıkışından itibaren, siyasî arenada
  Türkler lehine büyük ilerlemeler kaydedilmiş ve 9 Aralık 1920 tarihinde 3.
  Kolordu.nun lağvedilmesiyle kurulan Merkez Ordusu83, Karadeniz kıyısında,
  Pontusçuluk hareketine karşı etkili tedbirler almaya başlamıştır. Tokat.da
  Lazurus adlı bir Rumun evinde yapılan aramada Pontus ibareli belgeler,
  Merzifon Anadolu Kolejleri adıyla Kantarcıoğlu tarafından yazılmış beş
  broşür, Pontus okulları ile Merzifon Amerikan Koleji.nin birleştirilmesine
  dair Amerikalılarla ortaklaşa yapılan bir yönetmelik ele geçirilmiştir84.
  Lazurus.un evinde ele geçirilen belgeler, Merzifon Anadolu Koleji ü-
  zerindeki dikkatleri bir kat daha artırılmıştır. Bu arada Kolej.de faaliyet
  gösteren Rumlar da gelişmelerden kaygı duymaya başlamışlar, faal haldeki
  Pontusçuların tevkif edilmeye başlanması üzerine de, Anadolu Koleji.nin
  Türkçe öğretmeni Zeki Efendi.yi, ihbarda bulunduğu zannıyla Kolej.in aranmas
  ından iki gece evvel öldürmüşlerdir. Zeki Efendi.nin öldürülmesi,
  Ankara Hükümeti.nin dikkatlerini bu kolej üzerinde yoğunlaştırmış ve Merkez
  Ordusu.na Merzifon.da bulunan Amerikan müesseselerinde arama yapmak
  için izin verilmiştir. 16 Şubat 1921 tarihinde Merzifon Amerikan Hastane
  ve Koleji, Beşinci Fırka Kumandanı dahi hazır olduğu halde aranmıştır.
  Aramalar sırasında silâh ve cephane bulunamamış ise de Kolej dahilinde

  1904 tarihinde kurulduğu tespit edilen Pontus Kulübü, yine aynı yıl kurulmuş
  olan Yunan-Rum İdman Kulübü ve 1907 yılında kurulan Rum İrfan
  Kulübü.nün varlığı tespit edilmiştir. Pontus Kulübü.nün nizamnamesi, mü-
  hürleri, Yunan bayrakları, kurulması düşünülen Pontus Cumhuriyeti.nin
  sınırlarını gösteren ve üzerinde Pontus yazılı harita, fotoğraflar, Pontus armalar
  ı ve bazı önemli belgeler ele geçirilmiştir. Ele geçirilen nizamnamenin
  tercüme edilmesi sonucunda Kulübün, Rumları Yunan emellerine hizmet ve
  Pontus Hükümeti.nin kurulmasına teşvik eden çok zararlı bir müessese olduğunun
  ortaya çıkması üzerine hemen kapatılarak, Rum olan başkanı ve
  idare heyeti üyeleri tevkif edilmiş ve Amerikalı olanların ise sadece ifadeleri
  alınmıştır85. Kolej kapanmış, binaların ve eşyaların korunması için hükümetin
  seçimi sonucu birisi evli diğeri bekar olmak üzere iki erkek, bir kadın
  Amerikan Board misyoneri seçilmiş, geriye kalan diğer yirmi dokuz kişi 22
  Mart 1921.de Merzifon.u terk etmiştir86. Pontusçular da tutuklu olarak Amasya
  .ya gönderilmiştir. Amasya.da tutuklu bulunan Pontusçu Rumların
  aileleri Pontusçu eşkıya tarafından Samsun.a gönderilmişler ve onlardan
  aldıkları talimatlar üzerine şehirde bulunan American Tobacco Co. Şirketi
  .nin memurları ile sıkı bir temas içine girmişlerdir. Ailelerin Amerikalılarla
  içine girdikleri bu temas, memlekette her gün Ankara Hükümeti.ne bir tepki
  olarak, şiddetli propagandaların yapılmasına, İslâm ve Hıristiyan topluluğun
  bu hareketlerin şiddetine kapılmasına sebep olmuştur87.
  Amasya.da tutuklu bulunan Pontusçulardan, 12 Eylül 1921 tarihinde
  İstiklâl Mahkemesi.nde yargılanan Kolej.deki kulübün başkanı
  Kuyumcuoğlu Therlides, üyelerinden Haralambos, Yorgi, Anastas, Simon
  ve Pavlos Yunan amaçları doğrultusunda eğitim yaptırdıkları, otoriteye karşı
  gelmek için üye kaydettikleri ve Zeki Bey.in katlinde rol oynadıkları için
  idamlarına karar verilmiştir.

  Bütün bu gelişmelere okul müdürü George White, çok farklı bir pencereden
  bakmaktadır. Karadeniz.in güney kıyılarında nüfusun eskiden beri
  Rum olduğunu, hatta buradaki Rum nüfusun Ermeni nüfustan da fazla olduğunu,
  Rumlar arasında Helen Krallığına karşı sempati duyulduğunu, ancak
  isyan yönünde herhangi bir harekete girişeceklerine ya da böyle bir hareket
  içinde olduklarına inanmadığını belirten White, 12 Şubat.ta öldürülen Türk-
  çe öğretmeni Zeki Bey.in katillerinin Türkler olduğuna şüphesi olmadığını,
  bu olay sonucunda tutuklanan dört öğretmen ve iki öğrencisinin Pontus siyas
  î hareketinin içinde olmalarından dolayı böyle bir harekete maruz kaldıklar
  ını belirtmektedir.

  White, Amerikan Board.ın Boston.daki merkezine yazdığı raporlarında,
  okulun bünyesindeki kulüplere verilen isimleri ve amaçlarını: .Okulumuzun
  farklı milliyetlere ve dillere mensup öğrencileri kendi edebî kulüplerini
  kurmuşlardır. Amaçları kendi ana dillerini öğrenmekti. Yaklaşık yirmi
  yıl önce Rumlar Pontus Kulübü adıyla bir kulüp kurdular. Bu ismi vermelerinin
  sebebi, yörenin eski zamanlarda Pontus ismiyle anılmasıdır90. diyerek,
  oldukça masumane ifadelerle açıklamaya çalışmıştır. Aynı raporda White.ın
  aramalar sırasında ele geçirilen, üzerinde Pontus yazan harita için,
  .Şikago.da birkaç yıl önce, eski zamanlarda Roma İmparatorluğu eyaletlerini
  göstermek için basılmıştı. Fakat Türkçe gazeteler, Kolejde Hellenik
  Krallığa Pontus eyaletinin eklendiğini gösteren haritalar bulunmuştur diye
  yazdılar91. şeklindeki ifadeleri ise ilgi çekicidir.

  Ancak Merzifon.daki Amerikan müesseselerinin aranmaları sırasında
  Rum ve Ermeni katillerinin Avrupa.ya kaçırılması hakkında Kolej müdüriyeti
  ile Samsun Amerikan temsilcisi arasında cereyan eden muhaberat evrak
  ının92 dahi bulunması Merzifon Anadolu Koleji.nde Rumlar arasında yü-
  rütülen faaliyetlerin, Kolej müdürü White.ın anlattığı kadar masumane olmad
  ığını ortaya koymuştur.

  Merzifon Anadolu Koleji.nde görev yapan misyonerlerin Rumlar lehine
  yaptıkları çalışmalar, okulun kapatılmasından sonra bölgede başlayan
  Rum göçleri sırasında da devam etmiştir. Ankara Hükümeti kendini düşmanlar
  ından savunmak amacıyla, Yunan donanmasının 9 Haziran 1921 tarihinde
  İnebolu.yu bombardıman etmesi ve karaya asker çıkarma ihtimalinin
  artması üzerine Karadeniz kıyılarını savaş alanı ilân etmiştir. 26 Haziran
  1921 tarihinde de düşmanın kıyıya asker çıkarması sırasında kendisine yard
  ımcı kuvvet bulmasını önlemek ve kıyıları korumakla görevli müfrezelerin
  arkalarını emniyet altında bulundurmak için bölgedeki on beş-elli yaş arası
  eli silah tutan Rumların iç kısımlara taşınmasına karar vermiştir. Yine bu
  çerçevede, vaktiyle bölgede Rum çoğunluğu oluşturmak emeliyle, Samsun
  Rum Metropolitliği.nde kurulmuş olan Göçmenler Komisyonu tarafından
  Rusya.dan ve Anadolu.nun iç kısımlarından getirilip yerleştirilmiş olan
  Rumlar memleketlerine geri gönderilmiştir.
  Bu gelişmeler, Merzifon Anadolu Koleji.nde görev yapan insanların
  şahsî notlarında ve merkezlerine verdikleri raporlarda büyük yer tutmuştur.
  Bu raporlarda Ankara Hükümeti suçlu gibi gösterilmek istenmiş ve Amerikan
  kamuoyunun dikkati bölgedeki Rumlar üzerine çekilmeye çalışılmıştır.
  Türkiye.de Amerikan Board misyoner örgütünün veznedarı olarak bulunan
  Dr.W.W.Peet şahsî notlarında 1921 yılının 23 Haziranı ve onu takip eden
  günlerde Merzifon.da erkeklerin göçe zorlanmasından sonra geride kalan
  kadın ve çocuklara katliam uygulandığından bahsederek, Ankara Hükümeti
  tarafından bu olaylara karşı bir şey yapılmadığını, haberdar edildiklerinde de
  olayı çetelerin yaptığını söyleyerek işin içinden çıktıklarını ifade etmiştir94.
  Merzifon Anadolu Koleji.nde uzun yıllar hocalık yapmış olan ve daha
  sonra Yakın Şark Muavenet Heyeti.nin bir üyesi olarak New York.ta bulunan
  J.P.Xenides hazırladığı raporunda, Rumların zulüm ve haksızlıklara
  uğradığını uzun uzun anlattıktan sonra, Ankara Hükümeti tarafından Rumlar
  ın Anadolu içlerine göç ettirilmelerini daha önceden tasarlanmış bir olay
  gibi göstermeye çalışmıştır. Bunu kanıtlamak için de 1915 baharında Ermeniler
  tehcir edilirken, ileri gelen bir Türk memurunun kendisine, .bu bölgede
  kali-mera, Pari-louis95 seslerinin duyulmayacağını, şimdi Ermenilerin gittiğini
  Rumların da zamanının geleceğini96. söylediğini beyan etmiştir. Bu
  olay, Anadolu Koleji müdürü George E.White.ın, Washington.a yazdığı bir
  mektupta, Türklerce 1915.de Anadolu.da Ermenilere uygulanan olayların
  aynısının şimdi Rumlara yapılmak istendiği97 şeklinde ifade edilmiştir.
  Merzifon Anadolu Koleji.nde görevli misyonerlerin Rumlar lehine i-
  çine girdikleri bu faaliyetler, aynı bölgede başka görevlerde bulunan Amerikal
  ılar tarafından da desteklenmiştir. 1920-1921 yılları arasında Yakın Şark
  Muavenet Heyeti.nin Harput kolunun bir üyesi olarak Anadolu.da Samsun-
  Merzifon-Sivas-Kayseri-Ulukışla-Harput arasında otomobil taşımacılığı
  görevi ile bulunan Mr. Stanley E. Hopkins, Anadolu.dan döndükten sonra
  New York.ta bir rapor hazırlamış, raporunda Anadolu.da Rumlara Türkler
  tarafından çok kötü muameleler yapıldığını, Karadeniz.in güney kıyılarındaki
  Rumların doğuya göçe zorlandıklarını ve Birinci Dünya Savaşı sırasında

  Ermenilerin içinde bulunduğu durumdan daha kötü durumda olduklarını
  belirterek, bu hareketin amacının bütün Rumları yok etmek ve Türkiye.yi
  Türklere bırakmak98 olduğu şeklinde açıklamıştır.
  Merzifon Anadolu Koleji.nde Amerikan Board misyonerlerinin ne
  yapmak istediğinin bütün çıplaklığı ile ortaya çıkmasına rağmen, bölgeyi
  terk ederek İstanbul.a giden misyonerler, okulu tekrar açmak için büyük bir
  çaba içine girmişlerdir. Ancak anlamışlardır ki, eğer Ankara Hükümeti ile işi
  çözmeye çalışırlarsa emellerine ulaşmak mümkün değildir. Bu yüzden de
  İstanbul.da Osmanlı Hükümeti nezdinde girişimlerde bulunmuşlardır. 14
  Mayıs 1921 tarihinde Amerika Fevkalade Komiserliği, İsveç Sefareti vasıtas
  ıyla Hariciye Nezareti.ne bir protesto göndermiştir. Pontus Cemiyeti siyasî
  faaliyetlerde bulunuyor diye Merzifon.daki Amerikan okulu ile
  hastahanesinin Amasya Mutasarrıflığı.nca kapatıldığı, Amerikalıların şehirden
  ihraç olunduğu ifade edilen, meselenin adı geçen okulun tekrar açılarak
  Amerikan memurlarının görevlerine döndürülmeleri ile çözülmesini talep
  eden protesto, Osmanlı Hükümeti tarafından, halen Ankara Hükümeti ile
  resmî münasebette bulunulmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir99. Fakat misyonerler
  okulu tekrar açma girişimlerinden vazgeçmemişler, Amerikan Fevkalade
  Komiserliği.nce Merzifon.daki Amerikan okulu ve hastahanesini
  tekrar açmak için gönderdikleri ikinci protesto da aynı gerekçe ile 30 Haziran
  1921 tarihinde ikinci defa reddedilmiştir100.
  Merzifon Anadolu Koleji.nin Anadolu.daki serüveni, 1921 yılında
  Pontusçu hareketlere karıştığı için böyle bir trajedi ile sona ermiş, daha sonra
  yeni bir Anadolu Koleji, Yunanistan’ın Selanik şehrinde açılmıştır. Merzifon
  Anadolu Koleji, Osmanlı toprakları üzerindeki yaklaşık otuz yıllık varlık
  sürecinde Rumlar ve diğer topluluklar arasında hem eğitim alanında hem de
  sosyal ve kültürel alanda çok yoğun faaliyetlerde bulunmasına rağmen Türk
  halkına bu manada hiçbir faydası olmamıştır. Bu kadar yıllık faaliyet dönemi
  içerisinde okul kayıtlarında buradan mezun olan sadece bir Türk öğrenciye
  rastlanmıştır. 1909’da Koleje giren ve 1914 yılında mezun olan Nureddin
  Pehlivanzade.

  Sonuç :

  Amerikan Board misyonerleri, Osmanlı topraklarında faaliyetlerine
  başlamadan önce tanıdıkları Rumlarla, 1820.de İzmir.e ayak bastıkları daha
  ilk günden itibaren sıkı bir temas içine girmişlerdir. Misyonerlik adına yü-
  rüttükleri faaliyetlerinde önceliği hep Rumlara vermişlerdir. Bunun sonucu
  olarak da Rumlar arasında misyonerlerin açtıkları okullar, ilk on beş yılda
  Rum eğitimine büyük hız vermiştir. Fakat 1830.lu yılların ortalarından itibaren,
  başta Rum Ortodoks Patrikhanesi ve daha sonra da Patrikhane.nin
  etkisiyle Rum halkı misyonerlerin verdiği hizmetleri istememişler ve onlara
  sert tepkilerde bulunmuşlardır.
  On beş yıl boyunca çok iyi giden ilişkilerin aniden bozulmasının en ö-
  nemli sebebi, yeni bağımsızlığını kazanan Yunanistan Devleti.nin varlığı
  olmuştur. Misyonerlerin Osmanlı topraklarına geldikleri yıllarda Rum halkı
  bağımsız bir Yunan Devleti kurmak için Osmanlı Devleti.ne karşı isyan
  halinde olduğundan dolayı içinde bulundukları ekonomik ve sosyal durum
  pek iç açıcı olmamıştır. Misyonerlerin bu dönemde kendilerine uzattıkları
  yardım elini severek kabul etmişlerdir. Ancak daha sonra Osmanlı Devleti
  .nden istediklerini koparıp bağımsız bir Yunanistan Devleti kurmuşlar ve
  kendilerini toparlamışlardır. Misyoner yardımlarına ihtiyaçlarının kalmadı-
  ğını düşünerek, onlara karşı sert bir takım tepkiler sergilemeye başlamışlard
  ır. Ancak ilerleyen yıllarda görmüşlerdir ki, Amerikan Board misyonerlerinin
  özellikle de eğitim alanında verdiği modern ve kaliteli hizmet bu dö-
  nemde bulunmaz nimet olup bundan faydalanmak gerekmektedir. Bu anlay
  ışın ardından misyonerlere karşı tekrar yumuşak bir tutum takınmışlardır.
  Fakat bu tarihten sonra da misyonerlerin dinî alanda verdikleri hizmetlere
  Rumlar, Ermeniler kadar ilgi göstermemelerine rağmen, eğitim hizmetlerinden
  paralı dahi olsa yararlanmışlardır.

  Merzifon Anadolu Koleji.nde Rumlar ve Amerikan Board misyonerleri
  arasındaki münasebetler bu ihtiyaç neticesinde yoğunluk kazanmıştır.
  Kolej.de aldıkları eğitimle fikrî temellerini hazrladıkları bağımsız bir
  Pontus Cumhuriyeti.ne hayat vermek için harekete geçtikleri dönemde en
  büyük destekçileri bu misyonerler olmuştur. Ancak Ankara Hükümeti bölgede
  Rumların niyetlerini anlamakta gecikmemiş, içinde bulunduğu zor
  şartlara rağmen misyonerler ve Rumların kendi aleyhine oluşturduğu bu
  dayanışmayı kırmasını bilmiştir.
  Daha önceden kendi topraklarında yürüttükleri faaliyetlere şiddetle
  karşı çıkan ve izin vermeyen Yunanistan, Ankara Hükümeti.nin kararlı siyaseti
  sayesinde bölgede barınamayacağını anlayan Amerikan Board misyonerlerine
  kucak açmıştır. Lozan.da Yunan Hükümeti temsilcileri gönüllü
  olarak Amerikan Board misyonerlerini, Türkiye.de kapatılan okullarını Yunanistan
  topraklarında açmaları için davet etmişlerdir.
  Günümüzde zaman zaman aynı davanın peşinde koşan insanlar bu kuruluşlar
  ın ülkemizde tekrar açılması yolunda bazı girişimlerde bulunmaktad
  ırlar. Bu girişimlere karşı verilecek en güzel cevap, bölgede Türk varlığını
  ve kültürünü bilimsel temellere dayalı tarihsel araştırmalarla uluslararası
  arenada bütün açıklığıyla sergilemektir.

 2. #2
  lacivert24
  lacivert24 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Cevap: Arş. Grv. Gülbadi ALAN ın guzel bır calısmasıdır. PROTESTAN AMERİKAN MİSYONERL

  eline sağlık ustam...

 3. #3
  Status
  Çevrimdışı
  FENERLİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  21 Kasım 2010
  Nereden
  istanbul
  Mesajlar
  4,348
  Beğenmiş
  243
  Beğenilmiş
  237

  Cevap: Arş. Grv. Gülbadi ALAN ın guzel bır calısmasıdır. PROTESTAN AMERİKAN MİSYONERL

  Okumadınız ise tavsiye ederim, bu günlerde lazım!
  ♥Biz sevdiklerimize; GÜL vermesini de biliriz, GÖNÜL vermesini de..Yeter ki; "Kıymet" bilsinler..
  "İZİNSİZ KAZI YAPMAK YASAKTIR"

 4. #4
  Status
  Çevrimdışı
  DOIDYE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  09 Eylül 2016
  Mesajlar
  3,780
  Beğenmiş
  624
  Beğenilmiş
  754

  Cevap: Arş. Grv. Gülbadi ALAN ın guzel bır calısmasıdır. PROTESTAN AMERİKAN MİSYONERL

  Alıntı FENERLİ Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Okumadınız ise tavsiye ederim, bu günlerde lazım!
  Tam da çok uzun diye yalan olmasın es geçecektim ustam ama bu sözün üzerine de bahanem kalmadı kendi adıma, okuyacağıma emin olabilirsiniz artık , saygılarımla

 5. #5
  Status
  Çevrimdışı
  DOIDYE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  09 Eylül 2016
  Mesajlar
  3,780
  Beğenmiş
  624
  Beğenilmiş
  754

  Cevap: Arş. Grv. Gülbadi ALAN ın guzel bır calısmasıdır. PROTESTAN AMERİKAN MİSYONERL

  Ustam okuduğuma da emin olabilmeniz adına bir kaç detay vermek isterim müsadenizle.
  Ustam öncelikle benim gibi uzun yazan biri için bile tek nefeste okunmayacak bir yazı imiş

  Fakat okuyunca size çok hak verdim çünkü çok çok değerli bir yazı. Tüm yazının içinde yalnızca 3-5 cümle gözümden kaçmıştır.

  Benim çıkardığım sonuçlardan bazıları;

  -Patrikhane nin geri tepmesi (bu detay bana ilginç geldi, ben mi yanlış yorumladım bilmiyorum ama kime dost kime düşman anlamadım yer yer ama sanki olması gerekeni yapmaya çalışmışlar diye düşünüyorum ama ona da izin verilmemiş pek)

  -21 milyon sayfa (çalışmalara ayrılan bütçelere bile ufak bir örnek ama nasıl da büyük ve yoğun işler yapıldığı)

  -Asıl güçlerin sebep yokken kendi çıkarları için tarafları toplumları nasıl birbirine düşürdüğü

  -Nasıl sistemli ve profesyonel çalıştıkları

  -Asla vazgeçmedikleri

  -Her fırsatı nasıl değerlendirdikleri

  -Her detayı nasıl kendi lehlerine çevirdikleri

  -Canlarını sıkan detayları nasıl yok ettikleri ya da etmeye çalıştıkları

  -Ve hala bugün bile aslında ne kadar içimizde oldukları, sağımızda solumuzda bulunup tehlike arz etmeleri

  -Alışveriş yaptığımız markalardan tutun da çocuklarımızı gönderdiğimiz eğitim öğretim kurumları, üye olunan her yerin bile tehlike arz edebileceği

  -ve son olarak da yüzyıllar içinde karanlık tarafların hep aynı mantıkla kirli oyunları ve "tarihin tekerrür etmesi" tabirinin tam karşılığı diye düşünüyorum.

  Keyif alarak okudum ustam, ellerinize sağlık.

 6. #6
  Status
  Çevrimdışı
  sedegor - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Banlanmış Üye
  Üyelik tarihi
  26 Temmuz 2015
  Mesajlar
  396
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  1

  Cevap: Arş. Grv. Gülbadi ALAN ın guzel bır calısmasıdır. PROTESTAN AMERİKAN MİSYONERL

  Bu kadar okusam Prof olurdum özet geçtim. Güzel konu eline sağlık vakit bulunca hepsini okuyacağım.

 7. #7
  Status
  Çevrimdışı
  ~KAPTAN JACK~ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  15 Mayıs 2014
  Nereden
  WAN
  Mesajlar
  2,139
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  82

  Cevap: Arş. Grv. Gülbadi ALAN ın guzel bır calısmasıdır. PROTESTAN AMERİKAN MİSYONERL

  Bende özet geçtim uzun yazı, eline sağlık adminim, güzel paylaşım, saygılarımla

 8. #8
  Status
  Çevrimdışı
  Esteban74 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Banlanmış Üye
  Üyelik tarihi
  30 Ocak 2016
  Mesajlar
  723
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0

  Cevap: Arş. Grv. Gülbadi ALAN ın guzel bır calısmasıdır. PROTESTAN AMERİKAN MİSYONERL

  şu anda da aynı şeyler yapılıyor, toplumları birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Artık onlar da biliyor Türkiye yi dışardan yok edemezler. tehlike içimizde , içimizde derken yanlış anlaşılmasın , kapı komşumuza düşmanmış gibi davranmayalım. onları yönlendirenleri bulmak önemli olan , okumak ve bilgi sahibi olmak gerekiyor. Tarih tekerrür ama tarihten de ders almamız gerekli...
  Biz bir bütün oldukça hiçbir kuvvet bizi ayıramaz... Türkiye bir bütündür ve bütün olarak kalacaktır...
  Teşekkürler Ustam , Emeğine Sağlık...
  Saygılarımla...

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •