Arkadaşlar cinler hakkında bazı temel bilgiler vereyim:

1- Cinler insanlar gibi bir ırktır.. İnsanlardan önce yaratılmışlardır.. Yaratılış olarak insanlar cinlerden üstündür..

2- İnsanlar gibi irade sahibi varlıklardır.. Bizimle aynı dünyayı paylaşmakta ve imtihan olmaktadırlar.. Neticede imanlı olanları cennete imansız olanları cehenneme gidecektir..

3- İnsanlara musallat olanlar, bedenlerine girenler, gece rahatsızlık verenler vs genelde hristiyan yahut kafir cinlerdir.. Şeytan kafir bir cindir.. Kafir cinlerin başıdır.. İnsanlara düşmandır..

4- Büyü veya uğrama ile insana musallat olurlar..

5- Define sahiplenen veya bekçi olarak bırakılan cinler genelde korkutmakla yetinirler..

6- Cinlerden korunmanın en önemli yolu sağlam bir imana sahip olmak, ibadetlerini yerine getirmek ve Kuran okumaktır..

şimdilik bu kadarla iktifa edeyim.. konu uzun..