Hazreti Süleyman (as) hem insanlara hem de cinlere hatta rüzgara (Allahın izi ile) hükmederdi.. Kafir cinler dahi onun emrine itaat ederdi..

Hz. Süleymanın mührü bu sebeple her zaman koruyucu bir işaret olarak kullanılagelmiştir..

Osmanlı'da yapılan binalara cami vb. mtulaka bu işaret konulur, Hz. Süleymanın mührünü tanıyan tüm varlıkların şerrinden korunması ümid edilirdi..

Cinlerden korunmak için de Hz. Süleymanın mührü kullanılagelmiştir..