Hakaret,yasa dışı örgütlerin isminin geçmediği her türlü ihtarnameyi karşı tarafa/muhataba gönderebilirsiniz.Noterliklerde gönderilen ihtarnameler adli tebligat olup normal ve APS olmak üzere iki seçeneğiniz bulunmaktadır.Notere giderken karşı tarafın ismi ve adresi ile gidiniz.İhtarnameyi normal ptt seçeneği ile göndermenizi tavsiye ederim çünki APS de yer kapalı ise tebligat iade olmaktadır diğer seçenekte muhtara teslim edilmektedir.Noterlikten yaptırdığınız ihtarnamenin posta bandrol numarasını mutlaka alın "PTT.GOV.TR. internet adresinden " resmi tebligat bölümü kısmından gönderdiğiniz ihtarnamenin gidişatını takip edebilirsiniz.Muhataba gönderdiğiniz ihtarname iade olmuşsa,geri dönmüş ise (yer kapalı ,muhatap bulunamaması halinde ) ikinci bir ihtarname çekmenize gerek olmayıp yeni adres tesbit edilerek ikinci bir posta çıkartılmasını talep edebilirsiniz.Sadece PTT ücretini ödersiniz.Noterlikte hazırlanacak bir dilekçeye imza atmanız yeterli olacaktır.