ALTIAĞAÇ :ALTIAĞAÇ

(Zile Postası Gazetesi'nin 19.09.1985 tarih ve 1009/4700 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.)

Zile, M.Ö. I. yüzyılda yaşamış olan Amasyalı Coğrafyacı Strabon'a göre, Asur Kraliçesi Semiramis tarafından yükseltilen bir tepe üzerinde kurulmuştur. Son yıllarda Maşat Höyük'te yapılan kazılarda ele geçen çivi yazılı tabletlerin okunmasıyla, Zile'nin Hitit şehri Anziliya olduğu ispat edilmiştir.

Zeltis Hinterlandında Zela Şehri
(Date : 1751)

Robert de Vaugondy, Didier, 1723-1786;
Robert de Vaugondy, Gilles, 1688-1766.
Asia Minor. / Robert de Vaugondy, Didier, 1723-1786 ; Robert de Vaugondy, Gilles, 1688-1766 / 1751

Ayrıca Maşat Höyüğün Hititçe isminin Tapigga olduğu da kesinlikle anlaşılmıştır. Bölgenin önemli akarsularından Çekerek Irmağı Hitit metninde Zuliya olarak geçmektedir. Bu önemli sonuçlar bölgenin tarihî coğrafya araştırmalarını olumlu yönde etkileyecektir.Surları Yavuz Sultan Selim yaptırdı.


Devamını zaman buldukça paylaşacağım..