ΔOИITIAλW
πATP,I Orvıoı
ΔΘMITIANOΣ
TPATσNIKσ[
O[A[KIH