ERMENİ ve EŞKİYA İŞİ OLAN SAYILARIN DEĞERLERİ.
Bu tür sayılar genelde 5 yada 10 kişinin kaldıramıyacağı ana kayalara yapılır.Burada direk olarak ermenice arapça yada osmanlıca olarak rakamsal yazılar yada direk rakam olarak yazılır.Bazılarıda şifrelenir Mesela örnek olarak vereyim 78 yazar bu 7+8=15 gibi 15 sayı değeride küçük kilisedir.

1 (Bir) Sayısal değeri : Tek dikili olan ağaç ise son nokta, kaya, taş , Dere, yol hayatın başlangıcını yada sonunu ifade eder.


2 (İki) Sayısal değeri : Taş geçit.kapı kaya:2.geçit işereti başlangıcı, 2.tepe. 2.ağaç. 2.taş. 2yol. burası define başlama yeridir.


3 (Üç) Sayısal değeri : Tepe, Yemin, Kutsal Üçleme, 3 tepe, 3 ağaç, 3 kuyu, 3 yol, 3 yol, 3 dere..ama hepsi 3 olacak. Buda malın olduğu yeri gösterir.

4 (Dört) Sayısal değeri : Mezardır (40 ile 400 çoğul mezarları verir ) yani o yerde çoğalarak geniş alanda mezarları aramalı.


5 (Beş) Sayısal değeri : Taş Öbek, Kaynak, pınar aranmalı (5 – 50 – 500 – 5000 çoğalan metreler anlamındadır.)hediyeleri vede malın yerini verir
.

6 (Altı) Sayısal değeri : Değirmen, Dibek, Yuvarlak oyma, kuyu, havuz, gibi yerler aranmalı. Malın yerini verir, ayrıcada son noktasıdır.


7 (Yedi) Sayısal değeri : Sıra kayalar, sergen kayalar, Şapka veya tereğe benzer taşlar aranmalı, malı ya önündedir yada arkasında aranmalı.


8 (Sekiz) Sayısal değeri : Köprü veye Kemerdir burda kırmızı taşı ara, kırmızı toprak ara ayrıcada köprü veya viraj aranmalı.


9 (Dokuz) Sayısal değeri : Kara taş ara, yılan işareti ara bu mezarı verir genellikle mezarları boştur zor dolusu bulunur ama çok kıymetlidir.


10 (On) Sayısal değeri : Büyük su, deniz, gölet, nehir, ırmak , dere verir çevresinde dikili taşlar aranmalı çünkü malı bu taşların altındadır.


11 (Onbir) Sayısal değeri : Taş döşeme, taş döşeli veya patika yolu verir bol kıvrımlı yollar aranmalı malı ise lahit veya kaya mezarlardır.


12 (Oniki) Sayısal değeri : Kervan veya Bağdat yolunu verir. Hediyeleri ve malı yola yakın dikili taşların altında içinde vede dikili yakın ağaçların içinde olur buralar aranmalı.

13 (Onüç) Sayısal değeri : Askeriye verir asker mezarı olur. Dere veya yol çatalı aranmalı malı azdır ama değerlidir hepsinde kesin olmaz.


14 (Ondört) Sayısal değeri : Dere Çatalındaki Bağ Bahçe ara yol çatalındakide kuyu, ağaç, dikili taş ara bunlar malın yakınındadır.


15 (Onbeş) Sayısal değeri : Küçük Kiliseleri yani ev kiliseleri ve ibadet yerlerini verir malı sütunda ilk duvarında yada giriş salonunun tam ortasında olur.
16 (Onaltı) Sayısal değeri : Tek değirmen aranmalı arkasında üç adet kayalık olur malı ortadakinde hediyesi aranmalı ama esas malı hemen sağındaki taşın yanındaki mezarın içindedir özel eşyaları olur.

17 (Onyedi) Sayısal değeri : Ulu ve Büyük Ağaçları verir ağacın içinde veya üzerindeki emareler malın yerini veya yönünü verir malı ağacın hemen önündeki dört köşe veya şekilli taşların içinde veya altındadır.

18 (Onsekiz) Sayısal değeri : Kral veya İdareci Mezarı verir. Komutan, piskopos, papaz gibi ileri gelenlerin mezarlarını verir mezarları çok zengin olur.

19 (Ondokuz) Sayısal değeri : Çeşme veya Pınarı verir çeşmelerin malı arkasında veya doğusunda bir ile beş adım mesafede olur.

20 (Yirmi) Sayısal değeri : Kuyu Verir 3 adet olmalı. Değirmenler yakın olmalı malı iki metre içinden girilen gizli odasında olur.

21 (Yirmibir) Sayısal değeri : Vezir Tepe veya Ulu Tepeyi verir yedi tane mezar aranmalı, mezarların dördü ayrı üçü ise ayrı yerdedir malı dört mezarın birindedir ama o mezar değildir sadece şeklidir.

22 (Yirmiiki) Sayısal değeri : Önemli Kişilerin veya Vezir Mezarlarını verir bu mezarlar çok zengindir ama alması çok zordur çünkü engeli ve tuzakları çoktur.

23 (Yirmiüç)Sayısal değeri Toplu Kişilerin Yeminli Malı Olur çok zengin olur malı da oda içinde olur ama çok zor alınır.

24 (Yirmidört)Sayısal değeri : Bütün işaretlerin son noktası olup mali daima güneyinde 24 adımda olur. Malı kıymetli olup tuzaklı ve tehlikelidir.