https://dergipark.org.tr/en/download...le-file/712959

İstanbul mezar anıtlarında yılan, güvercin, kelebek, salyangoz, leylek, kartal, kuzu ve yunusbalığı gibi birçok hayvan figürü kabartmaları ve heykelleri tespit edilmiştir. Bahsi geçen hayvanfigürleri bazı mezar anıtlarında bir arada kullanılırken, daha çok tek başlarına betimlenmiştir.Bu makalede mezar anıtları üzerinde tasvir edilen hayvan sembolleri aşağıda belirtildiği gibifarklı başlıklar altında ele alınmıştır.