Valchan V oyvoda başlangıçta Strandzha Dağları'nda faaliyet gösterdi ve 70 kişilik büyük bir kalıcı şirket topladıktan sonra Doğu ve Orta Bulgaristan topraklarında faaliyet göstermeye başladı .
Kısa Biyografik Veriler
Valchan V oyvoda Istranca, Sakar, Doğu ve Orta halk masallarında çok ünlü bir kişidir. Stara Planina. Korkusuz haydut, kararlarında kararlı. İlginçtir ki, şirketinde Türk asıllı haydutlar (daha sonra amcalarının yardımıyla hazine katipliği makamına ulaşan ve Valchan'a hazine yolları hakkında bilgi veren Emin ağa), en yakın ortağı Papa Martin'di. Haydutluğunun ilk yıllarında bayrak taşıyıcısı olarak Kara Kolyo'ydu, daha sonra yerini Stoyan Berberina aldı. Kara Kolyo, Injeto'nun bayrak taşıyıcısı oldu. 1811'de Valchan, Georgi Rakovski'nin amcası olan Yüzbaşı Georgi Mamarchev (1786-1846) ile Bükreş'te tanıştı. Rakowski anılarında Kara Kolyo'dan şöyle yazar: "ruhani babam Black Kolyo." Valchan Voyvoda, Bulgaristan'daki devrimin "babaları" ile yakın bağlarını sürdürdü ve onların çabalarını finanse ettiğine dair doğrulanmamış kanıtlar var.
İlk bildirimler, burayı Tagarevo köyü (bugünkü Valchanovo) ve Fakia köyü ile ilişkilendirir. Baba soyu, Fakia köyünden büyük Bimbelovtsi ailesinden geliyor. Bimbelovlar, 1345'te birleşik Roma ve Türk ordularıyla bir savaşta ölen Momchil Voivoda'nın mirasçılarıdır.
Valchan Voyvoda adlı bir şirketi uzun yıllar yönetti ve birçok iyi işler yaptı; Rezovska Nehri üzerine bir taş köprü inşa etmeleri için duvarcılara para ödediği biliniyor. Türkiye ile savaş başlatmak isteyen Rus çarına, murabın tamamını, askerlerin maaşlarını, dul ve çocukların emekli maaşlarını ve asker cephanelerini ödemeye hazır elçiler gönderdiği de kaydedildi. Ne yazık ki Rus çarı (kendisine bir heyet göndermesine rağmen) savaş başlatma taahhüdünde bulunmadı.
Vulkan Düküne atfedilen bir diğer özellik ise sadece Türk beylerinden hazineler toplaması değil, aynı zamanda eski Roma ve Trakya hazinelerini de bulmasıdır. Ancak her şey tek bir amaç içindi - Bulgaristan'ın kurtuluşu için. Kurtuluştan sonra akademisyenlerin olması için birçok genci yurtdışına okumaya gönderdi (onları tamamen destekledi). Birçok yer ve bölge Bulgaristan'da Valchan Voivoda adıyla ilişkilendirilmiştir.
En yakın arkadaşı ve müttefiki Papa Martin ile birlikte yaşamaya gittiği Braila'da öldü.
"1793'te Valchan ve 40 yaş büyük olan kardeşi Kostadin, Büyükbaba Delyu'yu ziyarete gitti. Valchan'ı Strandzha ve Sakar ile ünlü Hristo Voivoda'ya bağlar. Valchan 18 yaşında, uzun boylu ve iri, siyah uzun saçlı ve parlak güvercin gözleri bıyıklı ... ". Bu metinden, Valchan Voyvoda'nın doğduğu yıl veya 1775 doğumlu Valchan Angelov Pandurski kolayca hesaplanabilir.
Rusçuklu Hacıivanovi ailesinin soy ağacına göre, çalkantılı haydutluk yıllarından sonra Valchan Voivoda, Romanya'nın Tulcea kasabasına kalıcı olarak yerleşti. Burada Ivan, Vasil, Petra ve Oksana olmak üzere dört çocuğu olan rahibe Epraksina ile evlenerek bir aile kurdu. Hacıivanovların soyağacının bir çizimi, Epraksina'nın ölümünden sonra Tulcea bölgesindeki Chipika rahibe manastırına gömüldüğünü gösteriyor. Yine aynı belgede Vulkan Dükü'nün Tulcea'daki dünyevi yolculuğunu tamamladığı iddia ediliyor. Valchan ve Epraksina'nın oğlu - Hacı Ivan Valchanov Ivanov büyük bir tüccar oldu. Üç oğlu ve iki kızı var. Oğullarından biri - Peter Rusçuk'a taşındı ve Nikola Stanev-Sharapchia'nın kızı Tonka Vinarova ile evlendi.<font face="Arial"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><br>