Aya ilya ayazması...
Hımm...
Papaz buralarda çok dolanmış....
Mağarada mı yaşamış, inzivaya çekilmiş....
Güzel bir yer...
Yani... rüzgar gülü... rüzgâr gülü...